We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Anders Persson please sign in and let everyone know.

Lönelista Näsbydalskolan

We're waiting for Anders Persson to read recent responses and update the status.

Till Täby kommun,

Jag skulle vilja få en lönelista av lärare i Näsbydalskolan

Med vänlig hälsning,

Anders Persson

Till Täby kommun,

Enligt lag, borde myndigheten ha svarat vid det här laget

Med vänlig hälsning,

Anders Persson

Sent request to Täby municipality again, using a new contact address.

Täby KC, Täby municipality

Tack för att du kontaktat oss!

Vi bekräftar att vi har tagit emot ditt ärende.

Ditt ärende har ärendenummer: 118654
Inkom: 2022-07-01 11:00:03

Vill du tillföra något i ärendet, vänligen besvara detta mail.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08-5555 90 00.

Med vänlig hälsning

Kontaktcenter
Täby kommun
Telefon: 08-555 590 00
Postadress: 183 80 Täby
Besöksadress: Esplanaden 3
Webb: www.taby.se
Facebook: www.facebook.com/kommuntaby

De personuppgifter som du lämnar till Kontaktcenter kommer att behandlas i enlighet med
dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på
www.taby.se/personuppgifter

sakrameddelanden@taby.se, Täby municipality

Du har fått ett Säkert meddelande från Täby kommun. Klicka på länken nedan för att läsa meddelandet.

https://sakrameddelanden.taby.se/connect...

Ditt meddelande kan läsas från dator, läsplatta och på mobil. Du kan ta emot och besvara meddelandet. Bara den som är behörig kan läsa innehållet.

Om du är osäker på om meddelandet verkligen är skickat av Täby kommun, vänligen verifiera innan du öppnar meddelandet.

Detta är ett automatiskt meddelande som inte går att besvara.

Vänliga hälsningar Täby kommun

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Anders Persson please sign in and let everyone know.