Leverantörsreskontra för september 2022

Jonas Bränning made this Freedom of Information request to Region Västerbotten as part of a batch sent to 21 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Jonas Bränning

Till Region Västerbotten,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Regionen, Region Västerbotten

Region Västerbotten har tagit emot ditt meddelande.

Ekonomistaben Leverantörsfakturering, Region Västerbotten

1 Attachment

Här kommer en sammanställning över fakturor som är bokförda i september 2022.

Mvh
Johan

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Regionen <[Region Västerbotten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:11
Till: Leverantörsfakturor VL <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Hej

Är det här någonting som ni kan ta fram? Om inte, vet ni vem?

Sänd svaret direkt till frågeställaren med kopia till diariet. Tack!

Med vänlig hälsning

Marielle Andersson, registrator
_____________________________________________
Diariet
Region Västerbotten
Ledningsstaben
Kanslienheten
[e-postadress]
[Region Västerbotten e-postadress för begäran om allmän handling]
___________________________________________

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1917 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: Regionen <[Region Västerbotten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Västerbotten,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras; https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1917 e-postadress]

Är [Region Västerbotten e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Västerbotten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Jonas Bränning

Till Ekonomistaben Leverantörsfakturering,

Tack för informationen, men jag kan tyvärr inte behandla filer i XLS-format. Av denna anledning har jag begärt att få tillgång till motsvarande data i form av en kommaseparerad fil (CSV-format).
Kan ni förse mig med en sådan fil tack.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Ekonomistaben Leverantörsfakturering, Region Västerbotten

1 Attachment

Fick detta felmeddelande när jag försökte skicka filen som cvs.

 

 

/Johan

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1917 e-postadress]>
Skickat: den 26 maj 2023 10:36
Till: Ekonomistaben Leverantörsfakturering
<[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra
för september 2022

 

Till Ekonomistaben Leverantörsfakturering,

 

Tack för informationen, men jag kan tyvärr inte behandla filer i
XLS-format. Av denna anledning har jag begärt att få tillgång till
motsvarande data i form av en kommaseparerad fil (CSV-format).

Kan ni förse mig med en sådan fil tack.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänliga hälsningar,

Jonas Bränning

 

show quoted sections

Jonas Bränning

Till Ekonomistaben Leverantörsfakturering,

Det var märkligt, hur stor är filen. Den tidigare var på 5,4 mb, den här borde bli mindre. Jag har fått csv-filer från andra regioner utan problem.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Ekonomistaben Leverantörsfakturering, Region Västerbotten

Filen är på 9,6 MB och ingen kostnad tillkommer så länge som inga fakturabilder ska levereras.

/Johan

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1917 e-postadress]>
Skickat: den 26 maj 2023 12:16
Till: Ekonomistaben Leverantörsfakturering <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Ekonomistaben Leverantörsfakturering,

Det var märkligt, hur stor är filen. Den tidigare var på 5,4 mb, den här borde bli mindre. Jag har fått csv-filer från andra regioner utan problem.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

show quoted sections

Jonas Bränning

Till Ekonomistaben Leverantörsfakturering,

Okey, jag förstår, kan du pröva att spara filen i något annat öppet format som exempelvis OpenDocument-format och skicka till mig?

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Ekonomistaben Leverantörsfakturering, Region Västerbotten

1 Attachment

Nytt försök.

/Johan

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1917 e-postadress]>
Skickat: den 26 maj 2023 14:17
Till: Ekonomistaben Leverantörsfakturering <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Ekonomistaben Leverantörsfakturering,

Okey, jag förstår, kan du pröva att spara filen i något annat öppet format som exempelvis OpenDocument-format och skicka till mig?

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

show quoted sections

Jonas Bränning

Till Ekonomistaben Leverantörsfakturering,

Tack för ditt tålamod, nu gick det bra!

Tyvärr kan jag konstatera att jag inte kan läsa ut vilken förvaltning som köpt produkterna och tjänsterna. Om ni kan komplettera med denna information så blir jag nöjd.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Ekonomistaben Leverantörsfakturering, Region Västerbotten

1 Attachment

Här kommer kompletterat med förvaltning.

/Johan

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1917 e-postadress]>
Skickat: den 26 maj 2023 15:38
Till: Ekonomistaben Leverantörsfakturering <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: Sv: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Ekonomistaben Leverantörsfakturering,

Tack för ditt tålamod, nu gick det bra!

Tyvärr kan jag konstatera att jag inte kan läsa ut vilken förvaltning som köpt produkterna och tjänsterna. Om ni kan komplettera med denna information så blir jag nöjd.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

show quoted sections

Jonas Bränning

Till Ekonomistaben Leverantörsfakturering,

Hej,

Tack, men jag kan fortfarande inte utläsa vilken verksamhet som köpt vilken tjänst eller produkt, utan endast tjänsteslaget. Tacksam för att ni kompletterar filen med denna data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Jonas Bränning

Till Ekonomistaben Leverantörsfakturering,

Hej, ursäkta, jag hittade informationen när jag scrollat längre åt höger.

Tack för snabb och professionell hantering.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning