We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Agnes Anderfjärd please sign in and let everyone know.

Jag vill få ut lönelistor för sjuksköterskor på avdelning: G9 Hematologen på Nya karolinsak i solna, infektionsavdelningen på Södersjukhuset och Geriatriska avdelningarna på sabbatsbergs sjukhus

We're waiting for Agnes Anderfjärd to read recent responses and update the status.

Agnes Anderfjärd

Till Region Stockholm,
Jag är intresserad av lönelistor för att se det aktuella löneläget då jag ska söka jobb inom region stockholm.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning, Agnes Anderfjärd

SOS Funk HR-avdelningen, Region Stockholm

Hej

Vi har mottagit ditt mail som inkommit i HR-avdelningens funktionsbrevlåda. Ärendet är nu vidarebefordrat till handläggare för vidare hantering.

Med vänlig hälsning

Lotta Ländin-Robertsson
HR-avdelningen
Södersjukhuset

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Agnes Anderfjärd <[Registrators #2165 e-postadress]>
Skickat: den 20 mars 2024 11:29
Till: Region Funk Stockholm <[Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jag vill få ut lönelistor för sjuksköterskor på avdelning: G9 Hematologen på Nya karolinsak i solna, infektionsavdelningen på Södersjukhuset och Geriatriska avdelningarna på sabbatsbergs sjukhus

Till Region Stockholm,
Jag är intresserad av lönelistor för att se det aktuella löneläget då jag ska söka jobb inom region stockholm.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning, Agnes Anderfjärd

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2165 e-postadress]

Är [Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Stockholm? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Region Stockholm

2 Attachments

Hej,

Detta mail gäller ärende INQ0050485- VB: begäran enligt
Offentlighetsprincipen - Jag vill få ut lönelistor för sjuksköterskor på
avdelning: G9 Hematologen på Nya karolinsak i solna, infektionsavdel.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

2024-03-21 08:49:07 - Martha Alsaidaly (46H8) ^ Kommentarer (Extern)
Hej
Mejlen har kommit till SLSO lönesupport, vi har tyvärr inga uppgifter om
löner för Karolinska och SÖS och Sabbatsbergs sjukhus
Jag bifogar lön för SSK hos oss under SLSO.

Vänliga hälsningar
Martha Alsaidaly

Lönesupport
Serviceförvaltningen

Svara på detta mail för att komplettera ditt ärende, eller svara på ditt
ärende i TellUsportalen via [1]denna länk.

 

Med vänlig hälsning,

Serviceförvaltningen Lön

 
 
Ref:MSGSLL19356918

References

Visible links
1. https://tellus.regionstockholm.se/sp?id=...

Region Stockholm

2 Attachments

Hej,

Ditt ärende INQ0050485 - "VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jag
vill få ut lönelistor för sjuksköterskor på avdelning: G9 Hematologen på
Nya karolinsak i solna, infektionsavdel" är nu löst.

Lösningmeddelande:

Hej
Mejlen har kommit till SLSO lönesupport, vi har tyvärr inga uppgifter om
löner för Karolinska och SÖS och Sabbatsbergs sjukhus
Jag bifogar lön för SSK hos oss under SLSO.

Vänliga hälsningar
Martha Alsaidaly

Lönesupport
Serviceförvaltningen

Beskrivning av ditt ärende:

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Antonina Fedorova <[e-postadress]> För Region
Funk Stockholm
Skickat: den 20 mars 2024 11:40
Till: K Funk Registrator <[e-postadress]>; SOS
Funk Registrator <[e-postadress]>; SLSO
Funk Registrator <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jag vill få ut
lönelistor för sjuksköterskor på avdelning: G9 Hematologen på Nya
karolinsak i solna, infektionsavdelningen på Södersjukhuset och
Geriatriska avdelningarna på sabbatsbergs sjukhus

Hej! Vänligen svara frågeställaren då denna begäran felaktigt skickats
till oss. Bekräfta mottagandet

Med vänlig hälsning
Region Stockholm
Regionledningskontoret
Box 30215, 104 25 Stockholm
Lindhagensgatan 98
Telefon: 08-123 100 00
www.regionstockholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Agnes Anderfjärd <[Registrators #2165 e-postadress]>
Skickat: den 20 mars 2024 11:29
Till: Region Funk Stockholm <[Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jag vill få ut lönelistor
för sjuksköterskor på avdelning: G9 Hematologen på Nya karolinsak i solna,
infektionsavdelningen på Södersjukhuset och Geriatriska avdelningarna på
sabbatsbergs sjukhus

Till Region Stockholm,
Jag är intresserad av lönelistor för att se det aktuella löneläget då jag
ska söka jobb inom region stockholm.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning, Agnes Anderfjärd

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #2165 e-postadress]

Är [Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Stockholm? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Ditt ärende kan återöppnas genom att besvara detta mail inom 5
arbetsdagar.

Obs! Det är inte möjligt att återöppna ärendet via Tellusportalen utan
endast via mailsvar.

Med vänlig hälsning,

Serviceförvaltningen Lön

 
 
Ref:MSGSLL19356917

Sofia Håkanson Rabe, Region Stockholm

Hej!

Jag kan ta fram uppgifterna som du eftersöker (infektionsavdelningen på Södersjukhuset), är det enbart yrkeskategori och lön du är intresserad av? Du är välkommen att hämta handlingarna i receptionen på Sjukhusbacken 14. Jag kan förbereda så att du kan hämta uppgifterna, meddela mig när du planerar att hämta upp dem så att jag vet.

Vänliga hälsningar

Sofia Håkanson Rabe
HR Generalist
Sjukhusbacken 14/118 83 Stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lotta Ländin Robertsson <[e-postadress]> För SOS Funk HR-avdelningen
Skickat: den 20 mars 2024 12:04
Till: [Registrators #2165 e-postadress]
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jag vill få ut lönelistor för sjuksköterskor på avdelning: G9 Hematologen på Nya karolinsak i solna, infektionsavdelningen på Södersjukhuset och Geriatriska avdelningarna på sabbatsbergs sjukhus

Hej

Vi har mottagit ditt mail som inkommit i HR-avdelningens funktionsbrevlåda. Ärendet är nu vidarebefordrat till handläggare för vidare hantering.

Med vänlig hälsning

Lotta Ländin-Robertsson
HR-avdelningen
Södersjukhuset

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Agnes Anderfjärd <[Registrators #2165 e-postadress]>
Skickat: den 20 mars 2024 11:29
Till: Region Funk Stockholm <[Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jag vill få ut lönelistor för sjuksköterskor på avdelning: G9 Hematologen på Nya karolinsak i solna, infektionsavdelningen på Södersjukhuset och Geriatriska avdelningarna på sabbatsbergs sjukhus

Till Region Stockholm,
Jag är intresserad av lönelistor för att se det aktuella löneläget då jag ska söka jobb inom region stockholm.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning, Agnes Anderfjärd

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2165 e-postadress]

Är [Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Stockholm? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Agnes Anderfjärd please sign in and let everyone know.