Handlingar rörande OSPO

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Government Offices

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Government Offices did not have the information requested.

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Hej, jag läser https://commission.europa.eu/system/file... där OSPO nämns.

Jag önskar mig OSPO i varenda svensk myndighet. Jag undrar om det finns handlingar som nämnar OSPO eller Open Source Programme Office eller någon svensk översättning av begreppet?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

FI OFA DOF, Government Offices

Hej,

 

 

Du har begärt att få ta del av alla handlingar på Regeringskansliet som
berör OSPO, Open Source Programme Office eller någon svensk översättning
av begreppet. Vi har inte kunnat hitta några sådana handlingar.

 

Jag uppfattar av ditt e-mail att du också är intresserad av handlingar som
rör OSPO i andra svenska myndigheter. Vänligen kontakta respektive
myndighet för att ta del av eventuella handlingar som rör OSPO hos dessa.

 

Vänliga hälsningar,

 

Ylva Wide
Departementssekreterare
Finansdepartementet

Enheten för digitalisering av den offentliga förvaltningen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[1][Registrators #1956 e-postadress]>
Skickat: den 2 augusti 2023 11:40
Till: FA Registrator <[2][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar rörande OSPO

Till Regeringskansliet,

Hej, jag läser
[3]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
där OSPO nämns.

Jag önskar mig OSPO i varenda svensk myndighet. Jag undrar om det finns
handlingar som nämnar OSPO eller Open Source Programme Office eller någon
svensk översättning av begreppet?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[4]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[5][Registrators #1956 e-postadress]

Är [6][GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:
[8]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #1956 e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
5. mailto:[Registrators #1956 e-postadress]
6. mailto:[GO e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
9. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...