Får MHF och NTF bidrag av oss?

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Västra Götalandsregionen should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Västra Götalandsregionen,

Jag vill veta om trafikorganisatiionerna MHF och NTF får bidragspengar från oss skattebetalare i länet. Detta eftersom jag sett att de båda nyligen anmälts för förskingring av statliga bidrag, från Trafikverket. Visselblåsningar.

Vill se hur mycket de har sökt och hur mycket de har fått, om de nu har fått bidrag. Från och med år 2015 skulle jag vilja se och med orgnr för de som sökt och fått.

Tack i förskott.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anders

Kultur FB, Västra Götalandsregionen

Hej Anders,

Jag har skickat din begäran vidare till vår ekonomienhet för hantering.

Hälsningar

Paula Sunnevång
Arkivarie
Kulturförvaltningen
Västra Götalandsregionen
e-post: [e-postadress]
____________________________________________
Postadress: Kulturförvaltningen, Regionens hus, 405 44 Göteborg

Kulturförvaltningen arbetar för ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland.
Läs mer på Kulturförvaltningen - https://www.vgregion.se/kulturutveckling

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Eriksson <[Registrators #2191 e-postadress]>
Skickat: den 18 april 2024 19:42
Till: [e-postadress]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Får MHF och NTF bidrag av oss?

Till Västra Götalandsregionen,

Jag vill veta om trafikorganisatiionerna MHF och NTF får bidragspengar från oss skattebetalare i länet. Detta eftersom jag sett att de båda nyligen anmälts för förskingring av statliga bidrag, från Trafikverket. Visselblåsningar.

Vill se hur mycket de har sökt och hur mycket de har fått, om de nu har fått bidrag. Från och med år 2015 skulle jag vilja se och med orgnr för de som sökt och fått.

Tack i förskott.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anders

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2191 e-postadress]

Är [Västra Götalandsregionen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Västra Götalandsregionen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Kultur FB, Västra Götalandsregionen

5 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  14K Download

 • Attachment

  KUN 2023 00022 1 Ans kningsblankett verksamhetsst d folkh lsa 2023 2025 220311 3258464 1 1.pdf

  335K Download View as HTML

 • Attachment

  KUN 2023 00022 3 Redovisning f r 2023 verksamhetsst d f r social h llbarhet inriktning folkh l 3629476 1 1.pdf

  4.6M Download View as HTML

 • Attachment

  KUN 2023 00031 6 Ans kan om organisationsbidrag 2022 f r NTF f rbunden i V stra G taland 3259198 2 1 1.pdf

  2.3M Download View as HTML

 • Attachment

  KUN 2023 00031 10 Protokollsutdrag fr n regionstyrelsens sammantr de den 14 december 2021 Or 3259203 1 1.pdf

  167K Download View as HTML

NTF har sökt och erhållit bidrag från VGR/kulturnämnden (se bifogade
handlingar). MHF har inte erhållet bidrag från VGR/kulturnämnden.

 

NTF har även erhållit bidrag (organisationsstöd) från VGR under perioden
2015-2021 men då från VGR/regionstyrelsen. Dessa uppgifter begär du ut via
[1][e-postadress]

 

Hälsningar

 

Paula Sunnevång

 

    

Arkivarie

Kulturförvaltningen

Västra Götalandsregionen

e-post: [2][e-postadress]

__________________________________

Postadress: Kulturförvaltningen, Regionens hus, 405 44 Göteborg

 

Kulturförvaltningen arbetar för ett fritt, rikt och starkt kulturliv i
hela Västra Götaland.
Läs mer på [3]Kulturförvaltningen - Kulturförvaltningen (vgregion.se)

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Anders Eriksson <[4][Registrators #2191 e-postadress]>

Skickat: den 18 april 2024 19:42

Till: [5][e-postadress]

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Får MHF och NTF bidrag av
oss?

 

Till Västra Götalandsregionen,

 

Jag vill veta om  trafikorganisatiionerna MHF och NTF får bidragspengar
från oss skattebetalare i länet. Detta eftersom jag sett att de båda
nyligen anmälts för förskingring av statliga bidrag, från Trafikverket.
Visselblåsningar.

 

Vill se hur mycket de har sökt och hur mycket de har fått, om de nu har
fått bidrag. Från och med år 2015 skulle jag vilja se och med orgnr för de
som sökt och fått.

 

Tack i förskott.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Anders

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[6]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[7][Registrators #2191 e-postadress]

 

Är [8][Västra Götalandsregionen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Västra Götalandsregionen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller uppmärksamma det till [9][e-postadress]:

[10]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. https://www.vgregion.se/f/kulturforvaltn...
4. mailto:[Registrators #2191 e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
7. mailto:[Registrators #2191 e-postadress]
8. mailto:[Västra Götalandsregionen e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/change_request/new...
11. https://handlingar.se/help/officers

Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen

9 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  14K Download

 • Attachment

  RS 2020 06540 3 Protokollsutdrag fr n regionstyrelsens sammantr de den 15 december 2020 Orga 2588082 2 1.PDF.pdf

  185K Download View as HTML

 • Attachment

  RS 2019 07394 8 Protokollsutdrag fr n regionstyrelsens sammantr de den 17 december 2019 Ans 2270568 1 1.PDF.pdf

  316K Download View as HTML

 • Attachment

  Protokollsutdrag 100 folkh lsokommitt n 2018 11 30.PDF.pdf

  90K Download View as HTML

 • Attachment

  Protokollsutdrag fr n folkh lsokommitt ns sammantr de den 7 december 2017 Ans kan om organisationsbidrag 2018 f r NTF.PDF.pdf

  299K Download View as HTML

 • Attachment

  Protokollsutdrag fr n Folkh lsokommitt ns sammantr de den 12 december 2016 Ans kan om verksamhetsbidrag 2017 NTF V stra G taland.PDF.pdf

  292K Download View as HTML

 • Attachment

  Ans kan om verksamhetsbidrag f r r 2017 fr n NTF d r bidrag fr n 2016 framg rPDF.PDF.pdf

  327K Download View as HTML

 • Attachment

  FHK 00075 2014 3 image 1241101 2 1.PDF.pdf

  36K Download View as HTML

 • Attachment

  FHK 00070 2014 2 image 1245629 2 1.PDF.pdf

  69K Download View as HTML

Hej Anders,

 

Bifogat finns efterfrågade handlingar. Dock har vi svårigheter att hitta
beslutet om bidrag till NTF för år 2016. Beloppet de fick för år 2016
framgår dock av deras ansökan för 2017. Hoppas detta räcker.

 

Med vänlig hälsning
_____________________

Martin Dahlgren

Registrator

 

Informationshantering

Koncernstab Kansli och säkerhet

Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen
E-post: [1][e-postadress]

 

Från: Paula Sunnevång <[e-postadress]> För Kultur FB
Skickat: den 22 april 2024 09:12
Till: Anders Eriksson <[Registrators #2191 e-postadress]>
Kopia: Anne Svensson <[e-postadress]>; Dick Wesström
<[e-postadress]>; Regionstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: VB: NTF sökta och beviljade bidrag

 

NTF har sökt och erhållit bidrag från VGR/kulturnämnden (se bifogade
handlingar). MHF har inte erhållet bidrag från VGR/kulturnämnden.

 

NTF har även erhållit bidrag (organisationsstöd) från VGR under perioden
2015-2021 men då från VGR/regionstyrelsen. Dessa uppgifter begär du ut via
[2][e-postadress]

 

Hälsningar

 

Paula Sunnevång

 

    

Arkivarie

Kulturförvaltningen

Västra Götalandsregionen

e-post: [3][e-postadress]

__________________________________

Postadress: Kulturförvaltningen, Regionens hus, 405 44 Göteborg

 

Kulturförvaltningen arbetar för ett fritt, rikt och starkt kulturliv i
hela Västra Götaland.
Läs mer på [4]Kulturförvaltningen - Kulturförvaltningen (vgregion.se)

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Anders Eriksson <[5][Registrators #2191 e-postadress]>

Skickat: den 18 april 2024 19:42

Till: [6][e-postadress]

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Får MHF och NTF bidrag av
oss?

 

Till Västra Götalandsregionen,

 

Jag vill veta om  trafikorganisatiionerna MHF och NTF får bidragspengar
från oss skattebetalare i länet. Detta eftersom jag sett att de båda
nyligen anmälts för förskingring av statliga bidrag, från Trafikverket.
Visselblåsningar.

 

Vill se hur mycket de har sökt och hur mycket de har fått, om de nu har
fått bidrag. Från och med år 2015 skulle jag vilja se och med orgnr för de
som sökt och fått.

 

Tack i förskott.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Anders

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[7]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[8][Registrators #2191 e-postadress]

 

Är [9][Västra Götalandsregionen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Västra Götalandsregionen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller uppmärksamma det till [10][e-postadress]:

[11]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[12]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[e-postadress]
4. https://www.vgregion.se/f/kulturforvaltn...
5. mailto:[Registrators #2191 e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
8. mailto:[Registrators #2191 e-postadress]
9. mailto:[Västra Götalandsregionen e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/change_request/new...
12. https://handlingar.se/help/officers

Till Regionstyrelsen,

Tack för filerna.

MHF
Av informationen uppfattar jag att MHF inte fått något stöd från oss efter 2015.
Stämmer verkligen det?

NTF
Det framgår att vi bara fortsatt betala ut över 7 Mkr om året till dessa organiastioner även efter att det blev klart att de var delaktiga i mångmiljonbedrägeriet mot Trafikverket. Ni som hanterat deras ansökningar, har ni helt bortsett från det? För mig är det obegripligt.

Jag ser att deras ansökningar till råga på allt är undertecknat av samma person som erkände brotten i radio för 2 år sen. Här framgår det: https://sverigesradio.se/artikel/ntf-ska...

Och i Trafikverkets egen rapport framgår det att just NTF Skaraborg låtsades ha lagt ner 69 % mer arbetstid än de verkligen hade gjort, ni kan själva se det i avsnitt 4.1. Eller rättare sagt behövde de redovisa just så mycket mer tid för att det skulle gå ihop med bidragsbeloppen NTF hade lyckats lura till sig och de regionala förbunden från Trafikverket. Bara att läsa innantill.

Här på Handlingar.se finns massor skrivet om bedrägeriet som jag som skattebetalare tycker att ni bara måste läsa. Mycket handlar om varför Trafikverket bara polisanmälde NTF Riks och inte också de regionala NTF-förbunden. Även om varför de inte krävde tillbaka alla miljoner de blev avlurade. Den enda förklaring Trafikverket gett är vad jag själv klunnat se att de inte hade något avtal eller eget samarbete med de regionala förbunden. Ja det är verkligen sant otroligt nog. Det är just det enda de har försvarat sig med vår stora myndighet. Men det har också framgått att alla de regionala NTF-förbunden ändå har polisanmälts. Men bara av en privatperson. Det framgår också att densamma JO-anmälde Trafikverket för deras hantering. Ser förresten att det finns ett alldeles nytt ärende här om just det.

En annan sak jag också tycker är konstigt är att NTF Skaraborg har kunnat ansöka om och få massor av bidrag även åt 2 andra organisationer utan att ha angett organisationsnummer för dessa. Hur förklarar ni det, svågerpolitik? Hoppas inte det.

I protokollet från folkhälsokommittén 2018-11-30 står det ” Folkhälsokommittén har regionfullmäktiges uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till NTF i Västra Götaland.” Ja det står verkligen så. Jag tycket detta är så märkligt att jag begär att få se protokollet från det möte där det beslutet togs. Uppdraget måste väl ändå vara att pröva ansökningar om bidrag?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Anders Eriksson

Till Regionstyrelsen,

Förlåt ett litet skrivfel. Jag råkade skriva 69 % men rätt uppgift är 68 % vilket ni själva kan se.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Anders Eriksson

Anne Svensson, Västra Götalandsregionen

Hej,

MHF
Vi kan inte se att MHF har beviljats något stöd av Västra Götalandsregionen efter 2015 vid sökningar i diarieförda handlingar.

NTF
NTF Riks blev anmälda av Trafikverket. De tre NTF förbunden i Västra Götaland är fristående organisationer ifrån NTF Riks. När Trafikverkets anmälan av NTF Riks tillkännagavs gjordes efterforskningar om och på vilket sätt de tre förbunden i Västra Götaland samarbetade med NTF Riks. Förutom möten mellan alla NTF förbund i Sverige ingick de tre förbunden i Västra Götaland i nationella projekt via NTF Riks. De projekten avbröts då NTF Riks försattes i konkurs.

Vad gäller NTF Skaraborg och tidsredovisning utifrån medverkan i nationella projekt så ligger deras medverkan i det nationella projekt utanför det stöd som beviljats till NTF förbunden i Västra Götaland.

Organisations/verksamhetsstödet från Västra Götalandsregionen beviljas till de tre förbunden NTF Skaraborg, NTF Fyrbodal och NTF Väst efter ansökan. De betalas ut till NTF Skaraborg för att därefter fördelas till de andra två förbunden. Alla tre förbunden inkommer årligen med separata årsredovisningar till Västra Götalandsregionen.

Dåvarande folkhälsokommittén var underställd regionstyrelsen och hade i uppdrag av regionfullmäktige att fördela verksamhetsstöd efter bedömning av ansökan som skickats in av organisationer/föreningar som verkade regionövergripande Västra Götaland inom området folkhälsa.

Mvh/Anne Svensson

Anne Svensson
Regionutvecklare
Demokrati och samhälle
Kulturförvaltningen
Västra Götalandsregionen
 
073-364 86 12
E-post: [e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Eriksson <[Registrators #2191 e-postadress]>
Skickat: den 24 april 2024 15:04
Till: Regionstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: NTF sökta och beviljade bidrag

Till Regionstyrelsen,

Tack för filerna.

MHF
Av informationen uppfattar jag att MHF inte fått något stöd från oss efter 2015.
Stämmer verkligen det?

NTF
Det framgår att vi bara fortsatt betala ut över 7 Mkr om året till dessa organiastioner även efter att det blev klart att de var delaktiga i mångmiljonbedrägeriet mot Trafikverket. Ni som hanterat deras ansökningar, har ni helt bortsett från det? För mig är det obegripligt.

Jag ser att deras ansökningar till råga på allt är undertecknat av samma person som erkände brotten i radio för 2 år sen. Här framgår det: https://sverigesradio.se/artikel/ntf-ska...

Och i Trafikverkets egen rapport framgår det att just NTF Skaraborg låtsades ha lagt ner 69 % mer arbetstid än de verkligen hade gjort, ni kan själva se det i avsnitt 4.1. Eller rättare sagt behövde de redovisa just så mycket mer tid för att det skulle gå ihop med bidragsbeloppen NTF hade lyckats lura till sig och de regionala förbunden från Trafikverket. Bara att läsa innantill.

Här på Handlingar.se finns massor skrivet om bedrägeriet som jag som skattebetalare tycker att ni bara måste läsa. Mycket handlar om varför Trafikverket bara polisanmälde NTF Riks och inte också de regionala NTF-förbunden. Även om varför de inte krävde tillbaka alla miljoner de blev avlurade. Den enda förklaring Trafikverket gett är vad jag själv klunnat se att de inte hade något avtal eller eget samarbete med de regionala förbunden. Ja det är verkligen sant otroligt nog. Det är just det enda de har försvarat sig med vår stora myndighet. Men det har också framgått att alla de regionala NTF-förbunden ändå har polisanmälts. Men bara av en privatperson. Det framgår också att densamma JO-anmälde Trafikverket för deras hantering. Ser förresten att det finns ett alldeles nytt ärende här om just det.

En annan sak jag också tycker är konstigt är att NTF Skaraborg har kunnat ansöka om och få massor av bidrag även åt 2 andra organisationer utan att ha angett organisationsnummer för dessa. Hur förklarar ni det, svågerpolitik? Hoppas inte det.

I protokollet från folkhälsokommittén 2018-11-30 står det ” Folkhälsokommittén har regionfullmäktiges uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till NTF i Västra Götaland.” Ja det står verkligen så. Jag tycket detta är så märkligt att jag begär att få se protokollet från det möte där det beslutet togs. Uppdraget måste väl ändå vara att pröva ansökningar om bidrag?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Anders Eriksson

show quoted sections

Anders Eriksson

Till Västra Götalandsregionen,

Blev ännu mer bekymrad när jag läste ert svar. Vad jag kan förstå ser ni inget hinder att varje år ta mångmiljonbelopp av våra intjänade och inbetalda skattepengar för att ge till organisationer som både av Trafikverket och Ernst & Young befunnits medskyldiga till NTFs bedrägeri mot Trafikverket/skattebetalarna genom att redovisa påhittade uppgifter om arbetstid. Ni skriver flera saker som inte är viktiga i sammanhanget. Varför? undrar jag. Det har väl ingen betydelse att ni har haft möten med dem ni ger bidrag och inte heller vilka inbördes relationer de olika organisationerna inom NTF har. Om ni nu ändå inte ser något problem med att ge stora bidrag till organisationer som nyligen har medverkat i ett stort bedrägeri mot Trafikverket och därför också mot oss skattebetalare. Rätt uppfattat?

Med vänlig hälsning,

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Till Anne Svensson,

Blev bekymrad när jag läste ert svar. Vad jag kan förstå ser ni inget hinder att varje år ta mångmiljonbelopp av våra inbetalda skattepengar för att ge till organisationer som både av Trafikverket och Ernst & Young konstaterades vara medskyldiga i NTFs bedrägeri mot Trafikverket/skattebetalarna genom att redovisa påhittade uppgifter om arbetstid. Ni skriver flera saker som inte är viktiga i sammanhanget. Varför? undrar jag. Det har väl ingen betydelse att ni har haft möten med dem ni ger bidrag och inte heller vilka inbördes relationer de olika organisationerna inom NTF har. Om ni nu ändå inte ser något problem med att ge stora bidrag till organisationer som tidigare har medverkat i ett stort bedrägeri mot Trafikverket och därför också mot oss skattebetalare. Rätt uppfattat?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Till Anne Svensson,

Jag har inte ens fått en mottagningsbekräftelse efter 12 dagar. Har mitt meddelande kommit fram?

Med vänliga hälsningar,

Anders Eriksson