Uppenbar Pseudonym

Till Institutet för språk och folkminnen,

Jag önskar en dump av databasen bakom https://www.rikstermbanken.se/ om sådan finns.
Jag önskar en fullständig dump om möjligt och veta vilken databasprogramvara och version den kommer från så jag kan återskapa den lokalt.

Datan i databasen har redan släppts som CC0 (se länk nedan) så licens eller sekretess eller gdpr torde inte vara något hinder för att denna släpps som öppen strukturerad data.

Bakgrund:
Datan som släppts här är inte maskinläsbart öppet strukturerad format som är enkelt att nyttja som datakonsument, dessutom saknas definitioner av formatet som används.
https://sprakresurser.isof.se/Termlistor...

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data för vidareutnyttjande.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

SOF Registrator,

Hej,
Vi har tagit emot din förfrågan som har fått dnr 15-24/0605. Vi återkommer så fort som möjligt.

Vänliga hälsningar
Registrator
Institutet för språk och folkminnen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2159 e-postadress]>
Skickat: den 13 mars 2024 09:48
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Databasdump av rikstermbanken

Till Institutet för språk och folkminnen,

Jag önskar en dump av databasen bakom https://www.rikstermbanken.se/ om sådan finns.
Jag önskar en fullständig dump om möjligt och veta vilken databasprogramvara och version den kommer från så jag kan återskapa den lokalt.

Datan i databasen har redan släppts som CC0 (se länk nedan) så licens eller sekretess eller gdpr torde inte vara något hinder för att denna släpps som öppen strukturerad data.

Bakgrund:
Datan som släppts här är inte maskinläsbart öppet strukturerad format som är enkelt att nyttja som datakonsument, dessutom saknas definitioner av formatet som används.
https://sprakresurser.isof.se/Termlistor...

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data för vidareutnyttjande.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2159 e-postadress]

Är [ISOF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.

Per-Anders Pennlöv,

Hej!

Vi har tagit emot din förfrågan. Jag har vidarebefordrat ärendet till mina kollegor som kan det tekniska bakom databasen bättre. Jag återkommer till dig så snart jag kan.

Vänliga hälsningar

Per-Anders Pennlöv
IT-arkivarie

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Direkt: 070-1880930 | Växel: 0200-28 33 33 | www.isof.se

När du skickar e-post till Isof innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur Isof behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Karin Webjörn <[e-postadress]>
Skickat: den 13 mars 2024 11:02
Till: Rickard Domeij <[e-postadress]>; Per-Anders Pennlöv <[e-postadress]>
Ämne: VB: Dnr 15-24/0605 VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Databasdump av rikstermbanken
Prioritet: Hög

Hej Rickard och Per-Anders!

Här har jag fått från registrator en ny begäran om Databasdump av rikstermbanken. Kan ni ta över denna?

Vänliga hälsningar
Karin

Karin Webjörn
Språkvårdare i fackspråk och terminologi

Institutet för språk och folkminnen (Isof) Språkrådet
Besöksadress: Alsnögatan 7, 7 tr.
Direkt: 073-558 60 99   |   Växel: 0200-28 33 33   |   Fler kontaktuppgifter  |   www.isof.se

När du skickar e-post till Isof innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur Isof behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: SOF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 13 mars 2024 10:26
Till: Karin Webjörn <[e-postadress]>
Ämne: Dnr 15-24/0605 VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Databasdump av rikstermbanken
Prioritet: Hög

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym < >
Skickat: den 13 mars 2024 09:48
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Databasdump av rikstermbanken

Till Institutet för språk och folkminnen,

Jag önskar en dump av databasen bakom https://www.rikstermbanken.se/ om sådan finns.
Jag önskar en fullständig dump om möjligt och veta vilken databasprogramvara och version den kommer från så jag kan återskapa den lokalt.

Datan i databasen har redan släppts som CC0 (se länk nedan) så licens eller sekretess eller gdpr torde inte vara något hinder för att denna släpps som öppen strukturerad data.

Bakgrund:
Datan som släppts här är inte maskinläsbart öppet strukturerad format som är enkelt att nyttja som datakonsument, dessutom saknas definitioner av formatet som används.
https://sprakresurser.isof.se/Termlistor...

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data för vidareutnyttjande.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2159 e-postadress]

Är [ISOF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.

SOF Registrator,

Hej!
Ursäkta att svaret dröjt. Tyvärr har vi inte möjlighet att göra en dump av den delmängd av databasen som har publicerats som öppna data.

Vi ser dock inga problem med att använda de öppna data som vi redan publicerat. Data är i ett maskinläsbart och öppet strukturerat format som finns beskrivet här: http://www.nordterm.net/filer/NTRF/Ntrf.....

Information om termposternas struktur finns också på Riktstermbankens webbplats: https://rikstermbanken.se/help/show-info...

Vi hoppas att du och andra med hjälp av denna information lättare ska kunna använda datamängden. Lycka till!

Med vänlig hälsning

Registrator
Isof

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2159 e-postadress]>
Skickat: den 13 mars 2024 09:48
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Databasdump av rikstermbanken

Till Institutet för språk och folkminnen,

Jag önskar en dump av databasen bakom https://www.rikstermbanken.se/ om sådan finns.
Jag önskar en fullständig dump om möjligt och veta vilken databasprogramvara och version den kommer från så jag kan återskapa den lokalt.

Datan i databasen har redan släppts som CC0 (se länk nedan) så licens eller sekretess eller gdpr torde inte vara något hinder för att denna släpps som öppen strukturerad data.

Bakgrund:
Datan som släppts här är inte maskinläsbart öppet strukturerad format som är enkelt att nyttja som datakonsument, dessutom saknas definitioner av formatet som används.
https://sprakresurser.isof.se/Termlistor...

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data för vidareutnyttjande.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2159 e-postadress]

Är [ISOF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.

Uppenbar Pseudonym left an annotation ()

Jag läste upp lite på formatet och hittade följande:
https://aclanthology.org/2022.term-1.3.pdf
Däri beskrivs en konvertering till ett nyare format TBX som används på europeisk nivå.