Hej! Ursäkta fördröjt svar.   Det material vi har på webbplatsen är fritt att använda så länge det inte förvanskas eller på annat sätt förvränger...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?