Till Säkerhetspolisen,

Jag skulle vilja be om tillgång till de aktuella dokumenten för Corporate Design och Styleguide för Säkerhetspolisen (SÄPO). Som anställd hos en tysk Bundestag-ledamot och designer, syftar jag till att jämföra Corporate Designs från 25 olika underrättelsetjänster runt om i världen ur ett designperspektiv för publicistiska aktiviteter. Jag är särskilt intresserad av visuell representation och varumärkesstrategi som används av er organisation.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker. Jag förväntar mig att detta kommer att vara en enkel förfrågan och att eventuella avgifter kommer att vara minimala.

Jag ser fram emot ert svar via e-post och motsätter mig uttryckligen att mina uppgifter delas med externa parter utanför myndigheten. Om ni avser att avslå min begäran, vänligen informera mig om dokumenttitlarna och ge en detaljerad motivering.

Tack på förhand för er hjälp och för er snabba hantering av denna förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Felix S. Schulz

Till Säkerhetspolisen,

Jag noterar att svaret på min tidigare begäran är försenat. Enligt svensk lagstiftning bör myndigheter normalt svara snabbt på förfrågningar. Jag förstår att vissa begäranden kan ta längre tid att behandla, och jag uppskattar era ansträngningar i detta avseende.

För att underlätta kommunikationen skulle jag uppskatta om ni kunde skicka en bekräftelse på mottagandet av min begäran eller en uppdatering om dess status. Om det skulle uppstå ytterligare fördröjningar, vänligen informera mig. Jag är medveten om att noggrann behandling av förfrågningar kan kräva tid, och jag är beredd att vänta om det är nödvändigt.

Gällande eventuella kostnader för utlämnande av dokumenten, ber jag om information om villkoren för dessa avgifter innan något utlämnande sker.

Jag ser fram emot ert svar och uppskattar er uppmärksamhet på denna förfrågan.

Med vänlig hälsning,
Felix S. Schulz

Swedish Security Service

Hej,

Din begäran är under beredning.

Med vänlig hälsning,
Säkerhetspolisen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Felix S. Schulz <[Registrators #2083 e-postadress]>
Skickat: den 16 december 2023 23:53
Till: Registrator <[SÄPO e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Corporate Design och Styleguide

Till Säkerhetspolisen,

Jag noterar att svaret på min tidigare begäran är försenat. Enligt svensk lagstiftning bör myndigheter normalt svara snabbt på förfrågningar. Jag förstår att vissa begäranden kan ta längre tid att behandla, och jag uppskattar era ansträngningar i detta avseende.

För att underlätta kommunikationen skulle jag uppskatta om ni kunde skicka en bekräftelse på mottagandet av min begäran eller en uppdatering om dess status. Om det skulle uppstå ytterligare fördröjningar, vänligen informera mig. Jag är medveten om att noggrann behandling av förfrågningar kan kräva tid, och jag är beredd att vänta om det är nödvändigt.

Gällande eventuella kostnader för utlämnande av dokumenten, ber jag om information om villkoren för dessa avgifter innan något utlämnande sker.

Jag ser fram emot ert svar och uppskattar er uppmärksamhet på denna förfrågan.

Med vänlig hälsning,
Felix S. Schulz

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2083 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Swedish Security Service

Hej,

Du har begärt ut corporate design och styleguide för Säkerhetspolisen.
Vi vill informera dig om att Säkerhetspolisen, i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) tar ut en avgift vid utlämning av allmän handling. Avgiften är enligt följande. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.
Din begäran omfattar 42 sidor. Vänligen meddela oss om du godkänner kostnaden, samt faktureringsadress.

Med vänlig hälsning,
Säkerhetspolisen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Felix S. Schulz <[Registrators #2083 e-postadress]>
Skickat: den 16 december 2023 23:53
Till: Registrator <[SÄPO e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Corporate Design och Styleguide

Till Säkerhetspolisen,

Jag noterar att svaret på min tidigare begäran är försenat. Enligt svensk lagstiftning bör myndigheter normalt svara snabbt på förfrågningar. Jag förstår att vissa begäranden kan ta längre tid att behandla, och jag uppskattar era ansträngningar i detta avseende.

För att underlätta kommunikationen skulle jag uppskatta om ni kunde skicka en bekräftelse på mottagandet av min begäran eller en uppdatering om dess status. Om det skulle uppstå ytterligare fördröjningar, vänligen informera mig. Jag är medveten om att noggrann behandling av förfrågningar kan kräva tid, och jag är beredd att vänta om det är nödvändigt.

Gällande eventuella kostnader för utlämnande av dokumenten, ber jag om information om villkoren för dessa avgifter innan något utlämnande sker.

Jag ser fram emot ert svar och uppskattar er uppmärksamhet på denna förfrågan.

Med vänlig hälsning,
Felix S. Schulz

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2083 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Vänligen ursäkta klagomålet om försenat svar, det var ett misstag.
Jag vill gärna upprätthålla min förfrågan. Fakturaadressen är:

Heidi Reichinnek MdB
c/o Felix Schulz
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tyskland

Jag ber om ursäkt för besväret, ber om en faktura och tackar för dina ansträngningar.

Vänliga hälsningar

Swedish Security Service

2 Attachments

SÄKERHETSPOLISEN                                SKRIVELSE               
 2023-27741

 

                      2023-12-20

                                                                                                                 

Felix Schulz

                                                                                                                 

 

 

 

Begäran om att få ta del av allmän handling

 

Du har begärt att få ta del av handlingar avseende
corporate design och styleguide för Säkerhetspolisen.   

 

Säkerhetspolisen lämnar ut bifogad handling.

 

Utlämningen är förenad med en avgift i enlighet med
avgiftsförordningen (1992:191). Faktura skickas separat.

 

 

                                           
                                    Med vänlig hälsning

                                           
                                                                     

[1]SAPO2h+rgb 

 

References

Visible links