We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Ylva Lundin please sign in and let everyone know.

Begär att få veta om NTF får pengar av region Kalmar

We're waiting for Ylva Lundin to read recent responses and update the status.

Till Region Kalmar län,

Jag vill veta om något NTF-förbund sökt bidrag från regionen. Jag vill också veta om de fått något och också vilket organisationsnummer de har. Helst vill jag veta alla sökta belopp sedan 2014. Helst vill jag enkelt kunna se skillnad mellan sökt och vad de fått för vart och ett av åren.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Ylva Lundin

Region Kalmar län

Hej,

Tack, vi har tagit emot din e-post!

Region Kalmar län läser inkommande e-post varje helgfri vardag, måndag
till fredag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så
snart som möjligt.

OBS! Ärenden som rör registratur/diarium skickas till e-postadressen:
[1][e-postadress]

Gäller ditt ärende vård vänder du dig till aktuell klinik/vårdenhet
alternativt kontaktar 1177 på telefon 1177 eller
[2]https://www.1177.se/Kalmar-lan/.

Tänk på att nästan all e-post till Region Kalmar län blir allmän handling.
Det innebär att allmänhet och media normalt har rätt att begära ut
innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen.

 

Med vänlig hälsning

Region Kalmar län

Box 601, 391 26 Kalmar

0480-84 000,

[3][Region Kalmar län e-postadress för begäran om allmän handling]

regionkalmar.se

 

 

 

När du skickar e-post till Region Kalmar län innebär det att Region Kalmar
län behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Kalmar län hanterar dina personuppgifter.  
[4]https://regionkalmar.se/personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.1177.se/Kalmar-lan/
3. mailto:[Region Kalmar län e-postadress för begäran om allmän handling]
4. https://regionkalmar.se/personuppgifter

Registrator Region Kalmar län, Region Kalmar län

Hej

 

Vi har tagit emot nedan begäran och vidarebefordrat till berörda för
besvarande.

 

Med vänlig hälsning

 

PERNILLA HALLBERG

Diariet
Regionstab kansli

__________________________
Region Kalmar län

Box 601, 391 26 Kalmar

0480-84000

[1][e-postadress]

regionkalmar.se

 

 

 

 

 

Avsändarens E-post: [2][Registrators #2143 e-postadress]  

Inkom: Feb 21, 2024 05:15 PM

 

Observera att det här mejlet kommer från en avsändare utanför Region
Kalmar län. Om du inte känner till avsändaren eller väntar dig detta mejl,
klicka inte på länkar och öppna inte bifogade filer.

Till Region Kalmar län,

Jag vill veta om något NTF-förbund sökt bidrag från regionen. Jag vill
också veta om de fått något och också vilket organisationsnummer de har.
Helst vill jag veta alla sökta belopp sedan 2014. Helst vill jag enkelt
kunna se skillnad mellan sökt och vad de fått för vart och ett av åren.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Ylva Lundin

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[3]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[4][Registrators #2143 e-postadress]

Är [5][Region Kalmar län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Kalmar län? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[6][e-postadress]:
[7]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[8]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------  

 

 

När du skickar e-post till Region Kalmar län innebär det att Region Kalmar
län behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Kalmar län hanterar dina personuppgifter.  
[9]https://regionkalmar.se/personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. file:///tmp/[Registrators #2143 e-postadress]
3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
4. mailto:[Registrators #2143 e-postadress]
5. mailto:[Region Kalmar län e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/change_request/new...
8. https://handlingar.se/help/officers
9. https://regionkalmar.se/personuppgifter

Camilla Håkansson, Region Kalmar län

Hej, finns inget bidrag beviljat, eller ens sökt, från något NTF förbund.
Vårt svar baseras på den verksamhet som vi har haft ansvar för sedan 2019
inom Regional utvecklingsförvaltning.

 

Hälsningar

Camilla Håkansson

 

Från: Registrator Region Kalmar län <[e-postadress]>
Skickat: den 22 februari 2024 10:13
Till: Camilla Håkansson <[e-postadress]>; Louis
Palmgren <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begär att få veta om NTF får
pengar av region Kalmar

 

Hej

 

Vidarebefordrar nedan begäran för besvarande.

 

Med vänlig hälsning

 

PERNILLA HALLBERG

Diariet
Regionstab kansli

__________________________
Region Kalmar län

Box 601, 391 26 Kalmar

0480-84000

[1][e-postadress]

regionkalmar.se

 

 

 

 

 

Avsändarens E-post: [2][Registrators #2143 e-postadress]  

Inkom: Feb 21, 2024 05:15 PM

 

Observera att det här mejlet kommer från en avsändare utanför Region
Kalmar län. Om du inte känner till avsändaren eller väntar dig detta mejl,
klicka inte på länkar och öppna inte bifogade filer.

Till Region Kalmar län,

Jag vill veta om något NTF-förbund sökt bidrag från regionen. Jag vill
också veta om de fått något och också vilket organisationsnummer de har.
Helst vill jag veta alla sökta belopp sedan 2014. Helst vill jag enkelt
kunna se skillnad mellan sökt och vad de fått för vart och ett av åren.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Ylva Lundin

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[3]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[4][Registrators #2143 e-postadress]

Är [5][Region Kalmar län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Kalmar län? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[6][e-postadress]:
[7]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[8]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------  

 

 

När du skickar e-post till Region Kalmar län innebär det att Region Kalmar
län behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Kalmar län hanterar dina personuppgifter.  
[9]https://regionkalmar.se/personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. file:///tmp/[Registrators #2143 e-postadress]
3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
4. mailto:[Registrators #2143 e-postadress]
5. mailto:[Region Kalmar län e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/change_request/new...
8. https://handlingar.se/help/officers
9. https://regionkalmar.se/personuppgifter

Till Camilla Håkansson,

Hej och tack för att ni var så snabba med ett tydligt svar.

Med vänliga hälsningar,

Ylva Lundin

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Ylva Lundin please sign in and let everyone know.