Öppna data om lekplatser
Request sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Önskar alla lekplatser i kommunen som öppna data. Se bakgrund. Begäran enligt lagen om öppna data, ni har 4 veckor på att beh...
Öppna geodata om grillplatser
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Nu har det gått fyra veckor. Är ni på gång med ett svar? Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha informatio...
Till Härnösands kommun, Jag hittade nyligen en parkeringsplan från Sollentuna kommun och undrar om en liknande finns för Härnösand? https://www.soll...
Föreningsregister som öppna data
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Väntar fortfarande på svar. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften...
Öppna geodata om vandringsleder
Internal review request sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting internal review.

Till Härnösands kommuns revisorer, Jag skriver för att begära en intern granskning av Härnösands kommuns handläggning av min begäran om data enligt...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?