Föreningsregister som öppna data

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Härnösand Municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Jag skulle vilja ha föreningsregistret på https://fri.harnosand.se/forening/ som öppen data.

För varje post i registret önskar jag en GUPRI, se https://faircookbook.elixir-europe.org/c...

Denna begäran görs med stöd av lagen om öppna data. Se https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Väntar fortfarande på svar.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym