Vokabulär med begrepp som öppen data

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsmiljöverket

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Arbetsmiljöverket hade inte den begärda informationen.

Uppenbar Pseudonym

Till Arbetsmiljöverket,

Hej jag håller på att analysera alla dokument från Riksdagen och jag upptäckte plötsligt att det finns flera olika typer av övertid.

Här finns information från er i html:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-...

Tyvärr går den inte att maskinläsa. Jag önskar mig därför en vokabulär i RDF eller liknande format med alla relevanta begrepp som ni använder i er myndighetsutövning som jag kan maskinläsa. Jag önskar mig även att ni följer diggs rekommendationer för licens för data och publicerar den under CC0.

Bakgrund:
Jag har redan frågat Regeringen och Riksdagsförvaltningen om att utarbeta en sådan vokabulär så alla enkelt kan begripa sig på alla begrepp som används i lagar och liknande officiella dokument, men hittills utan att få någon vettig respons.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.

 

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket
behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att
uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med
enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar.
Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: [1]www.av.se

References

Visible links
1. http://www.av.se/

Arbetsmiljöverket

Någon handling av det slag du efterfrågar har inte kunnat lokaliseras.
Din fråga har överlämnats till vår IT-avdelning att besvara, svaret kan dock dröja något pga helgdagar och semestrar.

Med vänlig hälsning

Johanna Karhu Gjertz
Handläggare

Arbetsmiljöverket
Avdelningen för juridik och informationshantering
Enheten för informationshantering
171 09 Solna
Telefon växel: 010-730 90 00
Vi svarar på frågor på telefon om registrering och utlämnande av handlingar vardagar kl. 09.00-12.00
Telefon direkt 010-730 92 63
[AV e-postadress för begäran om allmän handling]
www.av.se

Vår vision: Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2094 e-postadress]>
Skickat: den 25 december 2023 12:47
Till: Registrator, Huvudkontoret <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vokabulär med begrepp som öppen data

Till Arbetsmiljöverket,

Hej jag håller på att analysera alla dokument från Riksdagen och jag upptäckte plötsligt att det finns flera olika typer av övertid.

Här finns information från er i html:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-...

Tyvärr går den inte att maskinläsa. Jag önskar mig därför en vokabulär i RDF eller liknande format med alla relevanta begrepp som ni använder i er myndighetsutövning som jag kan maskinläsa. Jag önskar mig även att ni följer diggs rekommendationer för licens för data och publicerar den under CC0.

Bakgrund:
Jag har redan frågat Regeringen och Riksdagsförvaltningen om att utarbeta en sådan vokabulär så alla enkelt kan begripa sig på alla begrepp som används i lagar och liknande officiella dokument, men hittills utan att få någon vettig respons.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2094 e-postadress]

Är [AV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsmiljöverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
Behandling av personuppgifter. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad, vänligen gå till: www.av.se.

Arbetsmiljöverket

Hej,

Du har efterfrågat "en vokabulär i RDF eller liknande format med alla relevanta begrepp som ni använder i er myndighetsutövning som kan maskinläsas". Vi har hört oss för hos ansvariga personer för detta men detta är dessvärre en sammanställning Arbetsmiljöverket inte har och därför ingenting vi kan lämna ut.

Med vänlig hälsning,

Truls Nilsson
Handläggare

Arbetsmiljöverket

Avdelningen för juridik och informationshantering
Enheten för informationshantering
171 09 Solna
Växel 010-730 90 00
Telefon: 010-730 97 78

[e-postadress]
www.av.se

Vår vision: Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2094 e-postadress]>
Skickat: den 25 december 2023 12:47
Till: Registrator, Huvudkontoret <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vokabulär med begrepp som öppen data

Till Arbetsmiljöverket,

Hej jag håller på att analysera alla dokument från Riksdagen och jag upptäckte plötsligt att det finns flera olika typer av övertid.

Här finns information från er i html:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-...

Tyvärr går den inte att maskinläsa. Jag önskar mig därför en vokabulär i RDF eller liknande format med alla relevanta begrepp som ni använder i er myndighetsutövning som jag kan maskinläsa. Jag önskar mig även att ni följer diggs rekommendationer för licens för data och publicerar den under CC0.

Bakgrund:
Jag har redan frågat Regeringen och Riksdagsförvaltningen om att utarbeta en sådan vokabulär så alla enkelt kan begripa sig på alla begrepp som används i lagar och liknande officiella dokument, men hittills utan att få någon vettig respons.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2094 e-postadress]

Är [AV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsmiljöverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
Behandling av personuppgifter. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad, vänligen gå till: www.av.se.