Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Niclas Andersson vänligen logga in och låt alla veta.

Upphandlade avtal för Trygghetslarm

Vi väntar på Niclas Andersson för att läsa det senaste svaret och uppdatera dess status.

Niclas Andersson

Till Högsby kommun,

Jag önskar få ut de avtal inklusive bilagor kommunen har avseende Trygghetslarm

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Niclas Andersson

Terese Stenander, Högsby kommun

1 Bilaga

Hej Niclas. Här kommer dokumentet.

Önskar dig en fin dag.

Med vänliga hälsningar

Terese Stenander
Områdeschef för Vård och Omsorg
Högsby kommun | 579 80 Högsby

Tfn: 0491-29122
[e-postadress]| www.hogsby.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Niclas Andersson <[Registrators #1944 e-postadress]>
Skickat: den 4 juli 2023 15:38
Till: Servicecenter <[Högsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlade avtal för Trygghetslarm

Till Högsby kommun,

Jag önskar få ut de avtal inklusive bilagor kommunen har avseende Trygghetslarm

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Niclas Andersson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1944 e-postadress]

Är [Högsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Högsby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Västerviks kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se https://www.vastervik.se/hantering-perso...

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Niclas Andersson vänligen logga in och låt alla veta.