Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Lennart Berg vänligen logga in och låt alla veta.

Saknas rutin hos Arbetsmiljöverket för utlämning av allmänna handlingar?

Vi väntar på Lennart Berg för att läsa de senaste svaren och uppdatera deras statusar.

Till Arbetsmiljöverket,

Jag har i flera veckor nyfiket väntat på att få ta del av ert svar på en annan begäran som gjorts här på Handlingar.se, en anmälan som gjorts av Trafikverket, men börjar nu misströsta. Det gäller denna förfrågan som ingavs till er redan 25 januari: https://handlingar.se/request/anmalan_av...

Då ni 3 veckor senare ännu inte ens hade lämnat en mottagningsbekräftelse på begäran enligt ovan, vände sig den sökande till Justitiekanslern för att få dennes utlåtande över er handläggning: https://handlingar.se/request/fraga_till...

Min fråga till Arbetsmiljöverket är nu om ni helt saknar de interna rutiner som ni enligt vår lagstiftning är skyldiga att ha för att kunna ta ert ansvar inom ramen för offentlighetsprincipen? Eller kan det vara så att rutiner visserligen finns, men inte tillämpas?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.

 

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket
behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att
uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med
enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar.
Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: [1]www.av.se

References

Visible links
1. http://www.av.se/

Arbetsmiljöverket

Hej!

Vi kan inte hitta de handlingar du vill ha utifrån de uppgifter som du har gett oss.
Kan du precisera ytterligare vad du är ute efter – till exempel med uppgifter om tidpunkt, arbetsställe eller organisationsnummer? Komplettera dina uppgifter inom 5 arbetsdagar, senast den 12
mars 2024.
Du kan också själv söka efter handlingar i vårt webbdiarium:
https://www.av.se/om-oss/sok-i-arbetsmil....
Observera att vi av säkerhetsskäl inte öppnar några länkar som vi får i mejl.

Om din begäran rör en anmälan som gjorts av en arbetstagare, så omfattas den av absolut sekretess enligt 28:14 2 OSL. Det görs inte någon koppling mellan arbetstagaren och den arbetsplats som anmälan gäller, varken till företagets namn eller organisationsnummer. Du kan begära att Arbetsmiljöverket ska fatta ett särskilt myndighetsbeslut om begränsningen. Ett sådant beslut är nödvändigt för att du ska kunna överklaga bedömningen till domstol. Ange ärendereferens: 24-1500 vid kontakt med oss.

Med vänlig hälsning

Johanna Karhu Gjertz
Handläggare

Arbetsmiljöverket
Avdelningen för juridik och informationshantering
Enheten för informationshantering
171 09 Solna
Telefon växel: 010-730 90 00
Vi svarar på frågor på telefon om registrering och utlämnande av handlingar vardagar kl. 09.00-12.00
Telefon direkt 010-730 92 63
[AV e-postadress för begäran om allmän handling]
www.av.se

Vår vision: Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lennart Berg <[Registrators #2151 e-postadress]>
Skickat: den 4 mars 2024 18:20
Till: Registrator, Huvudkontoret <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Saknas rutin hos Arbetsmiljöverket för utlämning av allmänna handlingar?

Till Arbetsmiljöverket,

Jag har i flera veckor nyfiket väntat på att få ta del av ert svar på en annan begäran som gjorts här på Handlingar.se, en anmälan som gjorts av Trafikverket, men börjar nu misströsta. Det gäller denna förfrågan som ingavs till er redan 25 januari: https://handlingar.se/request/anmalan_av...

Då ni 3 veckor senare ännu inte ens hade lämnat en mottagningsbekräftelse på begäran enligt ovan, vände sig den sökande till Justitiekanslern för att få dennes utlåtande över er handläggning: https://handlingar.se/request/fraga_till...

Min fråga till Arbetsmiljöverket är nu om ni helt saknar de interna rutiner som ni enligt vår lagstiftning är skyldiga att ha för att kunna ta ert ansvar inom ramen för offentlighetsprincipen? Eller kan det vara så att rutiner visserligen finns, men inte tillämpas?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2151 e-postadress]

Är [AV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsmiljöverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
Behandling av personuppgifter. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad, vänligen gå till: www.av.se.

Till Arbetsmiljöverket,

Hej och tack för åtminstone en snabb bekräftelse på mottagandet av mitt meddelande.

Jag hoppas dock att ert snabba svar inte beror på att jag är man. Kvinnan vars begäran, 15 januari, till er jag som jag hänvisade och länkade till har såvitt jag kan se fortfarande inte fått svar från er, och det trots två påminnelser. Utomordentligt anmärkningsvärt, och fullständigt oacceptabelt eftersom det också innebär ett direkt lagbrott från er, Arbetsmiljöverkets, sida.

Det är absolut klokt av er att vara försiktiga med att klicka på länkar. Det blir dock rent absurt, och innebär en synnerligen ineffektiv handläggning, när ni kategoriskt inte ens klickar på en länk som ni ju mycket lätt (jag förutsätter att ni inom myndigheten känner till knepet att försiktigt föra muspekaren/markeringsverktyget över länken) faktiskt kan se leder till myndighetsportalen Handlingar.se.

När man skickar meddelanden härifrån upplever man för övrigt inte att man skickar mejl. Ni bör absolut bekanta er med sidan så att ni åtminstone vet vad den som kontaktar er härifrån ser, och även portalens möjligheter och begränsningar. Allt ni skriver kan omedelbart läsas av precis alla människor med tillgång till internet i vår värld.

Nåväl, då gör jag mig omaket att kopiera den fullständiga texten från den begäran, påminnelser inkluderade, som en Linda Korhonen gjort.

Den 15 januari skrev hon:

"Till Arbetsmiljöverket,

Jag fick i helgen veta att Trafikverket 24 mars 2023 ska ha anmälts av en privatperson för Arbetsmiljöverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen.

Jag begär nu av Arbetsmiljöverket att få ut den anmälan. Finns bilagor begär jag också dom. Jag begär också att få Arbetsmiljöverkets svar på anmälan och också eventuell annan dokumentation i ärendet. Också ärendets status idag önskar jag bli informerad om.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Linda Korhonen"

Hon fick inte ens en mottagningsbekräftelse från er på det meddelandet, men systemet Handlingar.se har har registrerat begäran som "Levererad".

Den 19 januari skrev hon:

"Till Arbetsmiljöverket,

Det har nu gått drygt 4 hela dygn. Och jag och alla andra har inte ens fått veta om ni har sett min begäran. Även handlingar.se anger att ert svar "har blivit försenat".

Jag hoppas nu att ni åtminstone visar att ni registretat ärendet senast nu på tisdag.

Med vänlig hälsning,
Linda Korhonen"

Inte heller nu fick hon ens en mottagningsbekräftelse från er, men systemet Handlingar.se har har återigen registrerat "Levererad".

Den 25 januari begärde hon en Intern granskning hos er, med dessa ord:

Till Arbetsmiljöverket,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Arbetsmiljöverkets hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Anmälan av Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen'.

Svaret på min begäran är kraftigt försenad. Enligt lagstiftningen borde Arbetsmiljöverket ha svarat långt tidigare och nu har det gått alldeles för lång tid. Jag har inte ens kunnat se någon bekräftelse på att min begäran tagits emot av myndigheten.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/request/anmalan_av...

Med vänlig hälsning,
Linda Korhonen"

Men hon har inte fått något svar heller sedan dess, riktigt klanservärt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.

 

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket
behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att
uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med
enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar.
Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: [1]www.av.se

References

Visible links
1. http://www.av.se/

Arbetsmiljöverket

Du har inkommit med en komplettering. Av de uppgifter du anger kan vi inte hitta någon begäran som ska ha skickats vid angivna datum av den angivna personen. Det går heller inte att utifrån det du anger i din komplettering att lokalisera den begäran som det refereras till.

Du kan begära att Arbetsmiljöverket ska fatta ett särskilt myndighetsbeslut om begränsningen. Ett sådant beslut är nödvändigt för att du ska kunna överklaga bedömningen till domstol. Ange ärendereferens: 24-1500 vid kontakt med oss.

Med vänlig hälsning

Johanna Karhu Gjertz
Handläggare

Arbetsmiljöverket
Avdelningen för juridik och informationshantering Enheten för informationshantering
171 09 Solna
Telefon växel: 010-730 90 00
Vi svarar på frågor på telefon om registrering och utlämnande av handlingar vardagar kl. 09.00-12.00 Telefon direkt 010-730 92 63 [AV e-postadress för begäran om allmän handling] www.av.se

Vår vision: Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lennart Berg <[Registrators #2151 e-postadress]>
Skickat: den 6 mars 2024 13:54
Till: Registrator, Huvudkontoret <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Saknas rutin hos Arbetsmiljöverket för utlämning av allmänna handlingar?, 24-1500

Till Arbetsmiljöverket,

Hej och tack för åtminstone en snabb bekräftelse på mottagandet av mitt meddelande.

Jag hoppas dock att ert snabba svar inte beror på att jag är man. Kvinnan vars begäran, 15 januari, till er jag som jag hänvisade och länkade till har såvitt jag kan se fortfarande inte fått svar från er, och det trots två påminnelser. Utomordentligt anmärkningsvärt, och fullständigt oacceptabelt eftersom det också innebär ett direkt lagbrott från er, Arbetsmiljöverkets, sida.

Det är absolut klokt av er att vara försiktiga med att klicka på länkar. Det blir dock rent absurt, och innebär en synnerligen ineffektiv handläggning, när ni kategoriskt inte ens klickar på en länk som ni ju mycket lätt (jag förutsätter att ni inom myndigheten känner till knepet att försiktigt föra muspekaren/markeringsverktyget över länken) faktiskt kan se leder till myndighetsportalen Handlingar.se.

När man skickar meddelanden härifrån upplever man för övrigt inte att man skickar mejl. Ni bör absolut bekanta er med sidan så att ni åtminstone vet vad den som kontaktar er härifrån ser, och även portalens möjligheter och begränsningar. Allt ni skriver kan omedelbart läsas av precis alla människor med tillgång till internet i vår värld.

Nåväl, då gör jag mig omaket att kopiera den fullständiga texten från den begäran, påminnelser inkluderade, som en Linda Korhonen gjort.

Den 15 januari skrev hon:

"Till Arbetsmiljöverket,

Jag fick i helgen veta att Trafikverket 24 mars 2023 ska ha anmälts av en privatperson för Arbetsmiljöverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen.

Jag begär nu av Arbetsmiljöverket att få ut den anmälan. Finns bilagor begär jag också dom. Jag begär också att få Arbetsmiljöverkets svar på anmälan och också eventuell annan dokumentation i ärendet. Också ärendets status idag önskar jag bli informerad om.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Linda Korhonen"

Hon fick inte ens en mottagningsbekräftelse från er på det meddelandet, men systemet Handlingar.se har har registrerat begäran som "Levererad".

Den 19 januari skrev hon:

"Till Arbetsmiljöverket,

Det har nu gått drygt 4 hela dygn. Och jag och alla andra har inte ens fått veta om ni har sett min begäran. Även handlingar.se anger att ert svar "har blivit försenat".

Jag hoppas nu att ni åtminstone visar att ni registretat ärendet senast nu på tisdag.

Med vänlig hälsning,
Linda Korhonen"

Inte heller nu fick hon ens en mottagningsbekräftelse från er, men systemet Handlingar.se har har återigen registrerat "Levererad".

Den 25 januari begärde hon en Intern granskning hos er, med dessa ord:

Till Arbetsmiljöverket,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Arbetsmiljöverkets hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Anmälan av Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen'.

Svaret på min begäran är kraftigt försenad. Enligt lagstiftningen borde Arbetsmiljöverket ha svarat långt tidigare och nu har det gått alldeles för lång tid. Jag har inte ens kunnat se någon bekräftelse på att min begäran tagits emot av myndigheten.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/request/anmalan_av...

Med vänlig hälsning,
Linda Korhonen"

Men hon har inte fått något svar heller sedan dess, riktigt klanservärt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

visa citerade sektioner

Till Arbetsmiljöverket,

Ert svar förstärker ytterligare min misstanke om att ni på Arbetsmiljöverket saknar helt tillförlitliga rutiner, och fokus på kvalitet, i ert ärendehanteringssystem.

Som framgår här på Handlingar.se (https://handlingar.se/), gjorde nämnda Linda Korhonen den 15 januari till Arbetsmiljöverket en begäran, enligt vad jag skrev i detta, mitt eget, ärende 6 mars. Hon gjorde det med ärenderubriken (”Sammanfattning” är det på Handlingar.se använda begreppet i stället för ärende/ärenderubrik): ”Anmälan av Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen”.

Jag ser nu i det ärendet (https://handlingar.se/request/anmalan_av...) att ni fortfarande inte bemödat er att ens svara henne, och det trots att hon har begärt en intern granskning hos er. Det är verkligen anmärkningsvärt att ni, trots att ni får så starka signaler som de nu aktuella, inte ens vinnlägger er att lite extra kontrollera den 15 januari inkomna e-posten. Korhonen har i ett annat ärende, som jag uppmärksammade er tidigare på, anmält Arbetsmiljöverket för Justitiekanslern för att ni lämnat hennes begäran helt utan svar (https://handlingar.se/request/anmalan_av...).

Det Linda Korhonen begärde ut var, som framgår tydligt av hennes begäran till er, en anmälan som gjordes till er den 24 mars 2023.

På förekommen anledning gjorde jag i helgen en kompletterande kontroll i vänkretsen för att söka få fram ytterligare detaljer i ärendet. Lyckligtvis var denna framgångsrik.

Den 24 mars kl. 13:19 inkom Arbetsmiljöverket, på adressen arbetsmiljöverket@av.se, ett e-postmeddelande med rubriken:

”Hårt drabbad arbetstagare till följd av abnormhandling hos Trafikverket – brott mot arbetsmiljölagen och/eller visselblåsarlagen”.

Samma dag, 24 mars 2023, och exakt samma klockslag, 13:19, skickades som svar till anmälaren, avsändaren, från Arbetsmiljöverket, adressen registrator.arbetsmiljöverket@av.se, ett mejl med ämnesrubriken ”Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter”. Det inleds med ”Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande”.

Jag förutsätter nu att ni inom Arbetsmiljöverket gör vad ni kan för att återupprätta vårt förtroende för er. Till att börja med förutsätter jag att ni nu äntligen svarar Linda Korhonen på hennes begäran, gjord för närapå två hela månader sedan.

Som en mycket viktig komplettering av just detta, mitt eget, ärende begär jag nu dessutom själv ut samtliga handlingar hörande till aktuell anmälan av Trafikverket, med exakt ärenderubrik enligt ovan, som alltså gjordes 24 mars kl. 13:19.

Med tanke på hittillsvarande erfarenheter vågar jag vid närmare eftertanke inte låta bli att upprepa rubriken för e-postmeddelandet i fråga:

”Hårt drabbad arbetstagare till följd av abnormhandling hos Trafikverket – brott mot arbetsmiljölagen och/eller visselblåsarlagen”.

Nu ska ni väl ändå kunna lyckas med att uppfylla gällande lagkrav.

Enligt de uppgifter jag fått ska aktuell anmälan omfatta ett utförligt e-postmeddelande och sju (7) tillhörande bilagor. Jag begär alltså att få ta del av all denna dokumentation.

Jag önskar också information om varför anmälaren, som enligt egen utsago påmint er inte mindre än 4 gånger, inte har fått något svar från er bortsett från automatisk mottagningskvittens enligt ovan (”Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande”). Påminnelserna, de upprepade förfrågningarna per e-post, ska som påbyggnad av det ursprungliga e-postmeddelandet ha skett 2023-04-24, 2023-05-25, 2023-06-09 och 2023-08-22.

Avslutningsvis vill jag återigen råda er att undersöka myndighetsportalen Handlingar.se. Ni skrev nu återigen på ett sätt som indikerar att ni kanske inte riktigt förstått hur tjänsten fungerar, vad vi som skriver till er ser på portalen, vilka möjligheter vi har och inte, etcetera. Även en sådan sak som att verkligen förstå att alla människor med tillgång till Internet omedelbart kan läsa precis allt ni skriver kan förhoppningsvis tjäna sitt syfte.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.

 

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket
behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att
uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med
enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar.
Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: [1]www.av.se

References

Visible links
1. http://www.av.se/

Arbetsmiljöverket

1 Bilaga

Hej!

 

Ni har begärt att Arbetsmiljöverket ska fatta beslut i fråga om er begäran
att ta del av handlingar vid myndigheten. Beslut bifogas.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Thomas Vamos

Jurist

 

Arbetsmiljöverket

Enheten för verksjuridik och tillstånd

171 09 Solna

Växel 010-730 90 00

Direkt 010-730 96 92

[1][AV e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]www.av.se

 

Vår vision: Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

 

Behandling av personuppgifter. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation.
Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter i inkommande och utgående
e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för
kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna
handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika
ändamål som meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: www.av.se.

References

Visible links
1. mailto:[AV e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.av.se/

Till Arbetsmiljöverket,

Jag tror bestämt att ni håller på att skapa er en skandal, och det helt utan synbarlig anledning.

Förnekar ni på allvar att ni den 24 mars kl. 13:19 mottog aktuell anmälan av Trafikverket, ett långt e-postmeddelande med ett flertal bilagor, enligt vad jag redogjort för? Förnekar ni detta trots att det finns ovedersägliga bevis, bevis som jag utan större ansträngning skulle kunna redovisa här på Handlingar.se, för att denna anmälan exakt då inkom?

Jag noterar även att ni, trots mitt upprepade klander av er, alltjämt lämnat Linda Korhonens begäran 25 januari utan åtgärd. Ni har fortfarande inte svarat henne trots att det snart har gått 8 veckor sedan hon tillskrev er. Uppenbarligen har ni inte ens bemödat er om att särskilt kontrollera ärendet, trots, som sagt, mitt upprepade klander av er för att ni lämnat förfrågan obesvarad. I nu nära åtta veckor.

Jag råder er än en gång att undersöka denna plattform. Allt som skrivs här, även det ni själva skriver, kan läsas av alla människor anslutna till Internet.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.

 

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket
behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att
uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med
enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar.
Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: [1]www.av.se

References

Visible links
1. http://www.av.se/

Till Arbetsmiljöverket,

Det har snart gått 3 månader sedan ni bekräftade mottagandet av mina frågor. Jag tycker därför att det nu är hög tid för er att besvara dem.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.

 

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket
behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att
uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med
enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar.
Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: [1]www.av.se

References

Visible links
1. http://www.av.se/

Arbetsmiljöverket

1 Bilaga

Hej,

 

Du har den 11 juni 2024 inkommit med en skrivelse där du efterlyser svar
på några frågor du ställt till Arbetsmiljöverket. Vi tolkar det som att du
då syftar på din epost av den 19 mars 2024. Du framförde då följande
frågor;

 

Förnekar ni på allvar att ni den 24 mars kl. 13:19 mottog aktuell anmälan
av Trafikverket, ett långt e-postmeddelande med ett flertal bilagor,
enligt vad jag redogjort för? Förnekar ni detta trots att det finns
ovedersägliga bevis, bevis som jag utan större ansträngning skulle kunna
redovisa här på Handlingar.se, för att denna anmälan exakt då inkom?

 

Eftersom du ställde frågorna efter att du just fått del av vårt beslut
rörande din begäran uppfattade vi det inte som att du förväntade dig svar,
frågorna uppfattades som påståenden. Arbetsmiljöverket har tagit ställning
till din begäran av den 11 mars 2024 genom ett beslut den 15 mars 2024. En
kopia av beslutet bifogas återigen. Som framgår av beslutet hade
Arbetsmiljöverket då inte kunnat återfinna den handling som du
efterfrågade. Därför avslogs din begäran.

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Thomas Vamos

Jurist

 

Arbetsmiljöverket

Enheten för verksjuridik och tillstånd

171 09 Solna

Växel 010-730 90 00

Direkt 010-730 96 92

[1][AV e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]www.av.se

 

Vår vision: Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

 

Den 1 januari 2025 träder regler i en ny struktur i kraft. Gå in på
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-...
och bekanta dig med reglerna redan nu.

Behandling av personuppgifter. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation.
Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter i inkommande och utgående
e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för
kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna
handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika
ändamål som meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: www.av.se.

References

Visible links
1. mailto:[AV e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.av.se/

Till Arbetsmiljöverket,

Det är nästan så man skulle kunna misstänka att Arbetsmiljöverket försöker mörklägga aktuellt ärende.

Förnekar ni alltjämt att ni mottagit, och innehar, de handlingar som begärts ut, och som med e-post inkom Arbetsmiljöverket 24 mars 2023 kl. 13:19 (alt. 13:20 eller 13:21)

Mejlets rubrik ska ha varit ”Hårt drabbad arbetstagare till följd av abnormhandling hos Trafikverket – brott mot arbetsmiljölagen och/eller visselblåsarlagen”.

Jag begär ut samtliga de handlingar som då inkom med nämnda mejl.

Med vänlig hälsning,

Lennart Berg

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.

 

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket
behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att
uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med
enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar.
Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: [1]www.av.se

References

Visible links
1. http://www.av.se/

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Lennart Berg vänligen logga in och låt alla veta.