Öppna data om vandringsleder

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Timrå kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Timrå kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Timrå kommun,

Jag önskar alla vandringsleder som finns i kommunen som öppna data.

Jag önskar mig datan i maskinläsbart format som tex geojson.

För varje led önskar jag veta:
Id
Namn
Datum När den skapades
Vilken organisation som underhåller den
Start
Slut
Om den är skyltat
Om den har etapper och hur många
Länk till naturkartan om sådan finns
Länk till Wikidata
Länk till openstreetmap

För varje etapp önskar jag veta:
Id
Namn
Nummer
Start
Slut
Vilken led den är en del av
Länk till naturkartan om sådan finns
Länk till Wikidata
Länk till openstreetmap

Här ser ni de leder vi redan känner till i Sverige: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:W...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

kansli, Timrå kommun

Hej och tack för ditt mail

När du skickar e-post till Timrå kommun ger du oss vissa personuppgifter om dig själv. Din e-postadress loggas och innehållet i mejlet sparas för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen. Mer information finns att läsa på http://www.timra.se/GDPR

Med vänlig hälsning

Timrå kommun

kansli, Timrå kommun

Hej!

Hänvisar till Visit Timrå

Information om naturreservat och vandringsstigar på kommunens webbplats:
https://www.timra.se/upplevagora/friluft...

Sinnernas Vägar
https://www.sinnenasvagar.se/#/id=search...

Med Vänliga Hälsningar Registraturen
861 82 TIMRÅ | www.timra.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1940 e-postadress]>
Skickat: den 28 juni 2023 08:54
Till: kansli <[Timrå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om vandringsleder

Till Timrå kommun,

Jag önskar alla vandringsleder som finns i kommunen som öppna data.

Jag önskar mig datan i maskinläsbart format som tex geojson.

För varje led önskar jag veta:
Id
Namn
Datum När den skapades
Vilken organisation som underhåller den
Start
Slut
Om den är skyltat
Om den har etapper och hur många
Länk till naturkartan om sådan finns
Länk till Wikidata
Länk till openstreetmap

För varje etapp önskar jag veta:
Id
Namn
Nummer
Start
Slut
Vilken led den är en del av
Länk till naturkartan om sådan finns
Länk till Wikidata
Länk till openstreetmap

Här ser ni de leder vi redan känner till i Sverige: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:W...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1940 e-postadress]

Är [Timrå kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Timrå kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till kansli,

Vem äger Visit Timrå/Visit sundsvall? Jag hittade inga öppna geodata där.

Varför hänvisar ni mig till någon som inte har datan jag efterfrågar? Det verkar inte professionellt alls.

Jag ser att ni som kommun har delat data om vandringsleder med Naturkartan här https://www.naturkartan.se/sv/municipali...

Enligt öppna datalagen måste ni dela denna data som öppen data om jag begär det, så det gör jag härmed.

Ni har 4 veckor på er att handlägga och dela datan.

Jag önskar mig en dataportal där all data enkelt kan laddas ner och där jag kan rapportera fel och brister i ett öppet ärendehanteringssystem likt github issues.

Se https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Jag önskar mig kontaktuppgifter på personen som är överst ansvarig på er myndighet för öppna data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

kansli, Timrå kommun

Hej och tack för ditt mail

När du skickar e-post till Timrå kommun ger du oss vissa personuppgifter om dig själv. Din e-postadress loggas och innehållet i mejlet sparas för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen. Mer information finns att läsa på http://www.timra.se/GDPR

Med vänlig hälsning

Timrå kommun

Charlotte Sjöström, Timrå kommun

Hej!

De vandringsleder som finns i Naturkartan har inte tillhandahållits av Timrå kommun. Troligen är det Länsstyrelsen som lagt ut dessa, så ta kontakt med [e-postadress] om du önskar dessa.

Timrå kommun tillhandahåller inte vandringsleder som öppen data. Några vandringsleder finns i vår databas, men de ingår i kommunens primärkarta och innehåller inte den information som efterfrågas nedan. Primärkartan är inte kommuntäckande utan finns bara för tätortsbandet och därför saknas merparten av vandringslederna där. Primärkarta säljer vi enligt taxa och för att kunna ge pris på detta behöver vi veta vad du representerar, om du är privatperson eller ett företag samt hur datat ska användas (om de ska vidareförädlas och säljas vidare eller användas för eget bruk).

Vi har två ideella föreningar i kommunen som jobbar på att lägga in vandringslederna i övriga områden i kommunen men de är inte klara och om du önskar få tillgång till arbetsmaterial så får vi ta kontakt med dem och ställa frågan. Men det datat är inte heller uppsatt enligt nedan så information om skyltning osv finns inte med på objekten.

Med Vänliga Hälsningar
Charlotte Sjöström
GIS-samordnare
Tillväxt Timrå

 

861 82 TIMRÅ | TFN 060-16 31 89 | www.timra.se |
 SKYPE – [e-postadress]
          

Följ oss på: Facebook och LinkedIn

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1940 e-postadress]>
Skickat: den 2 augusti 2023 10:50
Till: kansli <[Timrå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om vandringsleder

Till kansli,

Vem äger Visit Timrå/Visit sundsvall? Jag hittade inga öppna geodata där.

Varför hänvisar ni mig till någon som inte har datan jag efterfrågar? Det verkar inte professionellt alls.

Jag ser att ni som kommun har delat data om vandringsleder med Naturkartan här https://www.naturkartan.se/sv/municipali...

Enligt öppna datalagen måste ni dela denna data som öppen data om jag begär det, så det gör jag härmed.

Ni har 4 veckor på er att handlägga och dela datan.

Jag önskar mig en dataportal där all data enkelt kan laddas ner och där jag kan rapportera fel och brister i ett öppet ärendehanteringssystem likt github issues.

Se https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Jag önskar mig kontaktuppgifter på personen som är överst ansvarig på er myndighet för öppna data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Uppenbar Pseudonym

Till Timrå kommun,

Jag skriver för att begära en intern granskning av Timrå kommuns hantering av min begäran - 'Öppna data om vandringsleder'.

Jag önskar att internrevisionen ser över detta beslut och möjligheten för kommunen att sälja geodata med tanke på nya lagen om öppna data.

Jag önskar veta kontaktuppgifter på internrevisionen och ett helpdeskid på ärendet så jag kan kontakta på telefon vid behov.

Jag anser att kommunen enligt lagen om öppna data måste delge de data om vandringsleder som de har digitalt på ett öppet och standardiserat sätt och utan avgift om jag begär det.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/request/oppna_data...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

kansli, Timrå kommun

Hej och tack för ditt mail

När du skickar e-post till Timrå kommun ger du oss vissa personuppgifter om dig själv. Din e-postadress loggas och innehållet i mejlet sparas för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen. Mer information finns att läsa på http://www.timra.se/GDPR

Med vänlig hälsning

Timrå kommun

Uppenbar Pseudonym

Till Timrå kommun,

Väntar på bekräftelse att ni har vidarebefordrat ärendet till er internrevision.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

kansli, Timrå kommun

Hej och tack för ditt mail

När du skickar e-post till Timrå kommun ger du oss vissa personuppgifter om dig själv. Din e-postadress loggas och innehållet i mejlet sparas för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen. Mer information finns att läsa på http://www.timra.se/GDPR

Med vänlig hälsning

Timrå kommun