Detaljer om begäran “Öppna data om vandringsleder

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17773  sent  2023-06-28 08:54:00 +0200  waiting_response  2023-06-28 08:54:01 +0200  waiting_response  outgoing  
17774  response  2023-06-28 08:54:23 +0200    2023-06-28 11:01:30 +0200  waiting_response  incoming  
17785  status_update  2023-06-28 11:01:30 +0200  waiting_response  2023-06-28 11:01:30 +0200  waiting_response   
17788  response  2023-06-29 09:17:31 +0200    2023-06-29 10:00:50 +0200  not_held  incoming  
17789  status_update  2023-06-29 10:00:50 +0200  not_held  2023-06-29 10:00:50 +0200  not_held   
17943  overdue  2023-07-01 00:00:00 +0200         
17946  very_overdue  2023-07-06 00:00:00 +0200         
17909  followup_sent  2023-08-02 10:50:04 +0200        outgoing  
17910  response  2023-08-02 10:50:26 +0200    2023-08-06 09:01:50 +0200  waiting_response  incoming  
17936  status_update  2023-08-06 09:01:50 +0200  waiting_response  2023-08-06 09:01:50 +0200  waiting_response   
17948  response  2023-08-07 11:42:07 +0200    2023-08-08 10:25:24 +0200  rejected  incoming  
17954  status_update  2023-08-08 10:25:24 +0200  rejected  2023-08-08 10:25:24 +0200  rejected   
17955  followup_sent  2023-08-08 10:28:30 +0200  internal_review  2023-08-08 10:28:30 +0200  internal_review  outgoing  
17956  response  2023-08-08 10:28:55 +0200    2023-08-09 18:12:54 +0200  waiting_response  incoming  
17961  status_update  2023-08-09 18:12:54 +0200  waiting_response  2023-08-09 18:12:54 +0200  waiting_response   
18047  followup_sent  2023-08-17 08:49:41 +0200        outgoing  
18048  response  2023-08-17 08:50:08 +0200    2023-09-04 07:29:22 +0200  waiting_response  incoming  
18168  status_update  2023-09-04 07:29:22 +0200  waiting_response  2023-09-04 07:29:22 +0200  waiting_response   
20205  edit  2024-03-05 03:45:19 +0100         
20206  edit  2024-03-05 03:45:19 +0100         
20207  edit  2024-03-05 03:45:19 +0100         
20208  edit  2024-03-05 03:45:19 +0100         
20209  edit  2024-03-05 03:45:19 +0100         
20210  edit  2024-03-05 03:45:19 +0100         
20211  edit  2024-03-05 03:45:19 +0100         
20212  edit  2024-03-05 03:45:19 +0100         
20213  edit  2024-03-05 03:45:19 +0100         
20214  edit  2024-03-05 03:45:19 +0100         
20215  edit  2024-03-05 03:45:19 +0100         
20216  edit  2024-03-05 03:45:19 +0100         
20217  edit  2024-03-05 03:45:19 +0100         
20218  edit  2024-03-05 03:45:20 +0100         
20219  edit  2024-03-05 03:45:20 +0100         
20220  edit  2024-03-05 03:45:20 +0100         
20221  edit  2024-03-05 03:45:20 +0100         
20222  edit  2024-03-05 03:45:20 +0100         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.