Data om ordlistan med juridiska begrepp

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Domstolsverket

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev nekad av Domstolsverket.

Uppenbar Pseudonym

Till Domstolsverket,

Jag skulle vilja kunna samköra lexemerna i www.wikidata.org med eran ordlista och motsvarande ord på engelska. Se https://www.domstol.se/globalassets/file...

Jag skulle därför vilja ta del av all data om varenda begrepp i ordlistan som ni har eller att ordlistan som helhet släpps som CC0.

Om ni vill släppa definitioner på begreppen också som CC0 skulle det vara till stor nytta också så jag slipper gissa eller lista ut vad de betyder på annat håll.

Om ni har länkar till varje ord eller gett dem ett unikt och beständigt id vill jag gärna ha dem med också.

Om det går vill jag gärna ha all ovanstående i maskinläsbar form tex csv.

Tex:
unikt beständigt id, ord på svenska, ord på engelska, svensk definition, engelsk definition, länk till sida om begreppet på domstolsverket.

Se DIGGs rekommendationer om släpp av data från svenska myndigheter här: https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

På förhand tack

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Domstolsverket

Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1831 e-postadress]>
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Domstolsverket <[Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Rubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Data om ordlistan med juridiska begrepp

Domstolsverket har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi kommer att behandla ditt ärende så snart som möjligt.

Observera! Du kan inte svara på detta meddelande.

Information om Sveriges Domstolar hittar du på vår webbplats www.domstol.se.

För att Domstolsverket ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer Domstolsverket att behandla dina personuppgifter. Du kan läsa om Domstolsverkets behandling av personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad på vår webbplats:
www.domstol.se/domstolsverket/behandling...

Besöksadress: Kyrkogatan 34, Postadress: 551 81 Jönköping
Tel: 036-15 53 00
E-post: [Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling] Internet: www.domstol.se

Registrator Domstolsverket - DOV, Domstolsverket

Hej,

 

Dessa ordlistor finns endast i pdf-format.

Du hittar dem här: [1]Ordlistor - Sveriges Domstolar

 

Med vänlig hälsning

Ulrika/

Registraturen
Domstolsverket
036-15 53 00  •  [2][Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling]  •  Postadress: 551 81
Jönköping  •  Besöksadress: Kyrkogatan 32  •  [3]Domstolsverkets webbplats

[4]Så behandlar vi personuppgifter

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1831 e-postadress]>
Skickat: den 15 maj 2023 10:28
Till: Registrator Domstolsverket - DOV <[Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Data om ordlistan med
juridiska begrepp

 

Till Domstolsverket,

 

 

 

Jag skulle vilja kunna samköra lexemerna i [5]www.wikidata.org med eran
ordlista och motsvarande ord på engelska. Se
[6]https://www.domstol.se/globalassets/file...

 

 

 

Jag skulle därför vilja ta del av all data om varenda begrepp i ordlistan
som ni har eller att ordlistan som helhet släpps som CC0.

 

 

 

Om ni vill släppa definitioner på begreppen också som CC0 skulle det vara
till stor nytta också så jag slipper gissa eller lista ut vad de betyder
på annat håll.

 

 

 

Om ni har länkar till varje ord eller gett dem ett unikt och beständigt id
vill jag gärna ha dem med också.

 

 

 

Om det går vill jag gärna ha all ovanstående i maskinläsbar form tex csv.

 

 

 

Tex:

 

unikt beständigt id, ord på svenska, ord på engelska, svensk definition,
engelsk definition, länk till sida om begreppet på domstolsverket.

 

 

 

Se DIGGs rekommendationer om släpp av data från svenska myndigheter här:
[7]https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

 

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

På förhand tack

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Uppenbar Pseudonym

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[8]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

 

[9][Registrators #1831 e-postadress]

 

 

 

Är [10][Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Domstolsverket? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [11][e-postadress]:

 

[12]https://handlingar.se/change_request/new...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[13]https://handlingar.se/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.domstol.se/om-sveriges-domst...
2. mailto:[Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling]
3. file:///tmp/www.domstol.se/domstolsverket
4. file:///tmp/www.domstol.se/domstolsverket/behandling-av-personuppgifter/sa-behandlar-vi-personuppgifter/
5. http://www.wikidata.org/
6. https://www.domstol.se/globalassets/file...
7. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
8. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
9. mailto:[Registrators #1831 e-postadress]
10. mailto:[Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. https://handlingar.se/change_request/new...
13. https://handlingar.se/help/officers

Uppenbar Pseudonym

Till Registrator Domstolsverket - DOV,

Tack för informationen. Omfattas pdfen av copyright eller är det en allmän handlinng?

Ifall den är belagd med copyright, skulle ni kunna släppa själva ordlistan för sig som data? Finns källfilen att begära ut?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Domstolsverket

Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1831 e-postadress]>
Till: Registrator Domstolsverket - DOV <[Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Rubrik: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Data om ordlistan med juridiska begrepp

Domstolsverket har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi kommer att behandla ditt ärende så snart som möjligt.

Observera! Du kan inte svara på detta meddelande.

Information om Sveriges Domstolar hittar du på vår webbplats www.domstol.se.

För att Domstolsverket ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer Domstolsverket att behandla dina personuppgifter. Du kan läsa om Domstolsverkets behandling av personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad på vår webbplats:
www.domstol.se/domstolsverket/behandling...

Besöksadress: Kyrkogatan 34, Postadress: 551 81 Jönköping
Tel: 036-15 53 00
E-post: [Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling] Internet: www.domstol.se

Registrator Domstolsverket - DOV, Domstolsverket

Hej,

 

Filen är fri att använda så länge det inte förvanskas eller på annat sätt
förvrängs. Den är inte licensierad och kan klassas som allmän handling men
den finns inte i annan form än pdf.

 

 

Med vänlig hälsning

Ulrika/

Registraturen
Domstolsverket
036-15 53 00  •  [1][Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling]  •  Postadress: 551 81
Jönköping  •  Besöksadress: Kyrkogatan 32  •  [2]Domstolsverkets webbplats

[3]Så behandlar vi personuppgifter

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1831 e-postadress]>
Skickat: den 15 maj 2023 16:15
Till: Registrator Domstolsverket - DOV <[Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Data om ordlistan
med juridiska begrepp

 

Till Registrator Domstolsverket - DOV,

 

 

 

Tack för informationen. Omfattas pdfen av copyright eller är det en allmän
handlinng?

 

 

 

Ifall den är belagd med copyright, skulle ni kunna släppa själva ordlistan
för sig som data? Finns källfilen att begära ut?

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

 

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

 

 

Uppenbar Pseudonym

 

 

 

visa citerade sektioner

Uppenbar Pseudonym

Till Registrator Domstolsverket - DOV,

Jag skulle Vilja prata med den som har upphovsrätten till filen.
Kan jag få kontaktuppgifter av dig?

Se http://riksarkivet.se/upphovsratt där det framgår vad som gäller om allmän handling och upphovsrätt.

Jag önskar att ni släpper bra data med tydlig licens om juridiska begrepp för allmänheten att ta del av, finns det en ansvarig för öppna data på eran myndighet? Kan jag få kontaktuppgifter till denna?

På förhand tack.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Domstolsverket

Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1831 e-postadress]>
Till: Registrator Domstolsverket - DOV <[Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Rubrik: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Data om ordlistan med juridiska begrepp

Domstolsverket har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi kommer att behandla ditt ärende så snart som möjligt.

Observera! Du kan inte svara på detta meddelande.

Information om Sveriges Domstolar hittar du på vår webbplats www.domstol.se.

För att Domstolsverket ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer Domstolsverket att behandla dina personuppgifter. Du kan läsa om Domstolsverkets behandling av personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad på vår webbplats:
www.domstol.se/domstolsverket/behandling...

Besöksadress: Kyrkogatan 34, Postadress: 551 81 Jönköping
Tel: 036-15 53 00
E-post: [Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling] Internet: www.domstol.se

Uppenbar Pseudonym

Till Domstolsverket,

jag väntar fortfarande på svar

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Domstolsverket

Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1831 e-postadress]>
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Domstolsverket <[Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Rubrik: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Data om ordlistan med juridiska begrepp

Domstolsverket har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi kommer att behandla ditt ärende så snart som möjligt.

Observera! Du kan inte svara på detta meddelande.

Information om Sveriges Domstolar hittar du på vår webbplats www.domstol.se.

För att Domstolsverket ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer Domstolsverket att behandla dina personuppgifter. Du kan läsa om Domstolsverkets behandling av personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad på vår webbplats:
www.domstol.se/domstolsverket/behandling...

Besöksadress: Kyrkogatan 34, Postadress: 551 81 Jönköping
Tel: 036-15 53 00
E-post: [Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling] Internet: www.domstol.se

Liedholm Tobias - DOV, Domstolsverket

Hej! Ursäkta fördröjt svar.

 

Det material vi har på webbplatsen är fritt att använda så länge det inte
förvanskas eller på annat sätt förvränger Sveriges Domstolar som
avsändare. Det gäller bilder, filmer men också publicerade dokument som
denna. Vi har inga licensmodeller för hur denna typen av information kan
tas del av och vi har inte någon utpekad ansvarig för öppna data.
Ordlistan skapades för flera år sedan av en medarbetare på Domstolsverket
och har legat publik för allmänhetens användning sen dess, den finns
tyvärr inte i någon annan form.

 

Du kan alltså fritt använda materialet förutsatt att det inte ska användas
för att sprida desinformation.

 

Gällande bra data om juridiska begrepp är det inget som vi har
sammanställt på det sätt du önskar, förutom i denna ordlista.

 

Med vänlig hälsning

Tobias Liedholm
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, Webbenheten, Domstolsverket
036-155641  •  0701-860029  •  [1][e-postadress]  • 
[2]Domstolsverkets webbplats

[3]Så behandlar vi personuppgifter

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Uppenbar Pseudonym <[4][Registrators #1831 e-postadress]>

Skickat: den 23 maj 2023 18:24

Till: Registrator Domstolsverket - DOV <[5][Domstolsverket e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Data om
ordlistan med juridiska begrepp

 

Till Registrator Domstolsverket - DOV,

 

Jag skulle Vilja prata med den som har upphovsrätten till filen.

Kan jag få kontaktuppgifter av dig?

 

Se [6]http://riksarkivet.se/upphovsratt där det framgår vad som gäller om
allmän handling och upphovsrätt.

 

Jag önskar att ni släpper bra data med tydlig licens om juridiska begrepp
för allmänheten att ta del av, finns det en ansvarig för öppna data på
eran myndighet? Kan jag få kontaktuppgifter till denna?

 

På förhand tack.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Uppenbar Pseudonym

 

visa citerade sektioner