Begäran om handlingar gällande idrottshall F7 Såtenäs

B. G. Silverskiöld gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Fortifikationsverket

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

B. G. Silverskiöld

Till Fortifikationsverket,
Jag önskar få de handlingar och den information som finns tillgänglig för upphandlingen av infrastrukturella åtgärder kring idrottshallen på F7 Såtenäs.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

B. G. Silverskiöld

Magneson, Örjan, Fortifikationsverket

5 Bilagor

Hej

 

Jag tror detta är efterfrågade handlingar.

Med vänlig hälsning
Örjan Magneson
Projektledare

═══════════════════════════════════════════════════

[1][e-postadress]
Post: Fortifikationsverket • Stallmästargården By 17  530 32  Såtenäs
Växel: 010-44 44 000
[2]www.fortifikationsverket.se

═══════════════════════════════════════════════════

En säker värd för en säkrare värld 
Vi värnar om personlig integritet. Vi strävar efter att alltid skydda
personuppgifter på bästa sätt
och följa tillämpliga dataskyddsregler, läs mer på
[3]www.fortifikationsverket.se/personuppgifter

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/Mail:[e-postadress]
2. https://www.fortifikationsverket.se/
3. https://www.fortifikationsverket.se/pers...