Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

Finn Lundström gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Finn Lundström

Till Stockholms stad,

Önskar begära ut handlingarna / beslutet gällande ansökan om tobakstillstånd för bolaget Haypp Group.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Finn Lundström

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholms stad

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till socialförvaltningen.

Vänliga hälsningar
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Finn Lundström <[Registrators #1923 e-postadress]>
Skickat: den 29 maj 2023 16:05
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Önskar begära ut handlingarna / beslutet gällande ansökan om tobakstillstånd för bolaget Haypp Group.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Finn Lundström

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1923 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion SOF Tillståndsenheten, Stockholms stad

Hej,

Vi har mottagit ditt ärende.
Ärendet har vidarebefordrats till ansvarige för handläggning.

Med vänlig hälsning,
Tillståndsenheten, Socialförvaltningen
Telefon: 08-508 00 508
www.stockholm.se/tillstandsenheten

E-tjänster för serveringstillståndsärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.
https://etjanst.stockholm.se/Serveringst...

 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion SOF Socialförvaltningen <[e-postadress]>
Skickat: den 30 maj 2023 10:33
Till: Funktion SOF Tillståndsenheten <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 30 maj 2023 09:33
Till: Funktion SOF Socialförvaltningen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Finn Lundström <[Registrators #1923 e-postadress]>
Skickat: den 29 maj 2023 16:05
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Önskar begära ut handlingarna / beslutet gällande ansökan om tobakstillstånd för bolaget Haypp Group.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Finn Lundström

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1923 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion SOF Tillståndsenheten, Stockholms stad

1 Bilaga

 • Attachment

  10.1.1 87382019 Internetf rs ljning Snusbolaget Norden AB Nytt internetf rs ljningstillst nd.docx

  13K Download View as HTML

Hej,

Tack för mejlet. Jag vill tala om att vi numera även tar betalt för handlingar via mejl.
Detta enligt kommunfullmäktiges beslut (2020-03-23 § 12). Jag bifogar förteckning över handlingar som har inkommit i ärendet. Återkom om ni vill ta del av alla handlingar eller bara vissa. Förteckningen är för ärendet Nytt internetförsäljningstillstånd.

Jag måste även läsa igenom alla handlingar för att se om de innehåller sekretess.
Handlingar som inte lämnas ut är t ex finansiering, avtal m.m. Dessa handlingar lämnats ej ut i sin helhet förutom rubriker och liknande.

Avgifter
Avgifterna är reglerade i kommunal författningssamling för Stockholm, Kfs 1996:25 och Avgiftsförordningen.

”Papperskopior och e-post
Kopia och elektronisk kopia av allmän handling Utskrift av upptagning för automatisk databehandling
Under tio sidor: ingen avgift
För tio sidor: 50 kr
För varje sida därutöver: 2 kr
Här blir det inga fysiska papperssidor som lämnas ut.
Med ”sidor” menas i det här fallet det antal sidor som det skulle ha blivit om man skrev ut handlingarna på papper utan att ändra formatet. ”

Om du vill ha handlingar på mer än 9 sidor så kommer jag att skicka en faktura, därför måste jag be dig om fakturaadress och organisationsnummer/personnummer. Om du önskar att fakturan ska skickas per e-post behöver jag även veta vilken e-postadress den ska skickas till.

Vänliga hälsningar

Elif Topcu
Registrator/Utskottssekreterare

Tillståndsenheten
Socialförvaltningen
Box 44, 123 21 Farsta
www.stockholm.se/tillstandsenheten
E-tjänster för serveringstillståndsärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.
https://etjanst.stockholm.se/Serveringst...

 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion SOF Socialförvaltningen <[e-postadress]>
Skickat: den 30 maj 2023 10:33
Till: Funktion SOF Tillståndsenheten <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 30 maj 2023 09:33
Till: Funktion SOF Socialförvaltningen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Finn Lundström <[Registrators #1923 e-postadress]>
Skickat: den 29 maj 2023 16:05
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Önskar begära ut handlingarna / beslutet gällande ansökan om tobakstillstånd för bolaget Haypp Group.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Finn Lundström

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1923 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Finn Lundström

Till Funktion SOF Tillståndsenheten,

Tack så mycket - vi tar gärna samtliga handlingar. Fakturan kan skickas hit:
Nordic Express AB
5592161607
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Göteborg
Eller digitalt hit: [email address]

Med vänliga hälsningar,

Finn Lundström

Funktion SOF Tillståndsenheten, Stockholms stad

Hej,

Tack för mejlet. Jag kommer påbörja begäran och återkommer med exakta sidor och avgift eventuellt mer information om bilagorna.

Vänliga hälsningar

Elif Topcu
Registrator/Utskottssekreterare

Tillståndsenheten
Socialförvaltningen
Box 44, 123 21 Farsta
www.stockholm.se/tillstandsenheten
E-tjänster för serveringstillståndsärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.
https://etjanst.stockholm.se/Serveringst...

 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Finn Lundström <[Registrators #1923 e-postadress]>
Skickat: den 7 juni 2023 09:58
Till: Funktion SOF Tillståndsenheten <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

Till Funktion SOF Tillståndsenheten,

Tack så mycket - vi tar gärna samtliga handlingar. Fakturan kan skickas hit:
Nordic Express AB
5592161607
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Göteborg
Eller digitalt hit: [e-postadress]

Med vänliga hälsningar,

Finn Lundström

visa citerade sektioner

Funktion SOF Tillståndsenheten, Stockholms stad

Hej,

När det gäller efterfrågade handlingar så omfattas vissa av de uppgifter/handlingar som ni har begärt ut av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 30 kap 20 §. Dessa uppgifter/handlingar lämnas därför inte ut.

Uppgifter som inte lämnas ut är överstrukna i de utlämnade handlingarna. Det är bilaga 13-14,26-29,45,47,55,59
Handlingar som ej lämnats ut är Bilaga 7 Hyreskontraktet.

Vad gäller de delar/handlingar som inte lämnas ut, informeras ni om att ni har möjlighet att begära ett skriftligt beslut av socialförvaltningen. Ett sådant beslut krävs för att beslutet att inte lämna ut uppgifterna/handlingarna ska kunna överklagas.

Totala avgiften är 574 kr.

Vänliga hälsningar

Elif Topcu
Registrator/Utskottssekreterare

Tillståndsenheten
Socialförvaltningen
Box 44, 123 21 Farsta
www.stockholm.se/tillstandsenheten
E-tjänster för serveringstillståndsärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.
https://etjanst.stockholm.se/Serveringst...

 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Till Funktion SOF Tillståndsenheten,

Tack så mycket - vi tar gärna samtliga handlingar. Fakturan kan skickas hit:
Nordic Express AB
5592161607
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Göteborg
Eller digitalt hit: [e-postadress]

Med vänliga hälsningar,

Finn Lundström

visa citerade sektioner

Finn Lundström

Hej Elif,

Uppfattat, du får gärna mejla handlingarna som inte är sekretessbelagda till [email address]. För att betala avgiften behöver jag en faktura utställd till följande bolag:
Nordic Express AB
Finn Lundström
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Göteborg

Tack!

Vänligen
Finn Lundström

Funktion SOF Tillståndsenheten, Stockholms stad

1 Bilaga

 • Attachment

  Mapp 1 8738 2019 Snusbolaget Norden Holding AB Bilaga 2 15.zip

  3.1M Download

Hej Finn,

Tack för mejlet. Tar vi bort handlingar som var sekretessbelagda och maskade så blir det totalt 165 sidor för de övriga handlingarna. Avgiften 360 kr. Jag tror att jag behöver mejla handlingarna i flera omgångar. Fakturan utställs på angiven bolag.

Mejl nr 1.

Vänliga hälsningar

Elif Topcu
Registrator/Utskottssekreterare

Tillståndsenheten
Socialförvaltningen
Box 44, 123 21 Farsta
www.stockholm.se/tillstandsenheten
E-tjänster för serveringstillståndsärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.
https://etjanst.stockholm.se/Serveringst...

 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Finn Lundström <[Registrators #1923 e-postadress]>
Skickat: den 13 juni 2023 17:54
Till: Funktion SOF Tillståndsenheten <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej Elif,

Uppfattat, du får gärna mejla handlingarna som inte är sekretessbelagda till [e-postadress]. För att betala avgiften behöver jag en faktura utställd till följande bolag:
Nordic Express AB
Finn Lundström
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Göteborg

Tack!

Vänligen
Finn Lundström

visa citerade sektioner

Funktion SOF Tillståndsenheten, Stockholms stad

1 Bilaga

 • Attachment

  Mapp 1.1 8738 2019 Snusbolaget Norden AB 2018 10 15.zip

  2.5M Download

Hej Finn,

Tack för mejlet. Tar vi bort handlingar som var sekretessbelagda och maskade så blir det totalt 165 sidor för de övriga handlingarna. Avgiften 360 kr. Jag tror att jag behöver mejla handlingarna i flera omgångar. Fakturan utställs på angiven bolag.

Mejl nr 1.

Vänliga hälsningar

Elif Topcu
Registrator/Utskottssekreterare

Tillståndsenheten
Socialförvaltningen
Box 44, 123 21 Farsta
www.stockholm.se/tillstandsenheten
E-tjänster för serveringstillståndsärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.
https://etjanst.stockholm.se/Serveringst...

 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Finn Lundström <[Registrators #1923 e-postadress]>
Skickat: den 13 juni 2023 17:54
Till: Funktion SOF Tillståndsenheten <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej Elif,

Uppfattat, du får gärna mejla handlingarna som inte är sekretessbelagda till [e-postadress]. För att betala avgiften behöver jag en faktura utställd till följande bolag:
Nordic Express AB
Finn Lundström
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Göteborg

Tack!

Vänligen
Finn Lundström

visa citerade sektioner

Funktion SOF Tillståndsenheten, Stockholms stad

1 Bilaga

 • Attachment

  Mapp 1.2 8738 2019 Snusbolaget Norden Holding AB Bilaga 2 15.zip

  604K Download

Mejl nr 2

Vänliga hälsningar

Elif Topcu
Registrator/Utskottssekreterare

Tillståndsenheten
Socialförvaltningen
Box 44, 123 21 Farsta
www.stockholm.se/tillstandsenheten
E-tjänster för serveringstillståndsärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.
https://etjanst.stockholm.se/Serveringst...

 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Finn Lundström <[Registrators #1923 e-postadress]>
Skickat: den 13 juni 2023 17:54
Till: Funktion SOF Tillståndsenheten <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej Elif,

Uppfattat, du får gärna mejla handlingarna som inte är sekretessbelagda till [e-postadress]. För att betala avgiften behöver jag en faktura utställd till följande bolag:
Nordic Express AB
Finn Lundström
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Göteborg

Tack!

Vänligen
Finn Lundström

visa citerade sektioner

Funktion SOF Tillståndsenheten, Stockholms stad

4 Bilagor

 • Attachment

  Bilaga 19.Ang ende bed mning om kontroll vid b de f rs ljning och leverans av tobaksprodukter..pdf

  150K Download View as HTML

 • Attachment

  Bilaga 20.Remiss in Polismyndigheten.pdf

  165K Download View as HTML

 • Attachment

  Bilaga 21.1 E post.pdf

  804K Download View as HTML

 • Attachment

  Bilaga 18.Ang ende er ans kan om tillst nd f r internetf rs ljning av tobaksvaror beg ran om komplettering remissbeg ran skatteverket..pdf

  462K Download View as HTML

Hej Finn,

Vi har haft problem att skicka handlingar både i mapp och separata pdf filer. Jag provar att mejla resten av handlingar du har begärt ut. Jag tror att mejl nr 1-2 har skickats iväg till dig utan problem har ej fått något felmeddelande. Det kan bli så att jag kommer att mejla i flera omgångar.
Tack för tålamodet.

Mejl nr 3.

Vänliga hälsningar

Elif Topcu
Registrator/Utskottssekreterare

Tillståndsenheten
Socialförvaltningen
Box 44, 123 21 Farsta
www.stockholm.se/tillstandsenheten
E-tjänster för serveringstillståndsärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.
https://etjanst.stockholm.se/Serveringst...

 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Finn Lundström <[Registrators #1923 e-postadress]>
Skickat: den 13 juni 2023 17:54
Till: Funktion SOF Tillståndsenheten <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej Elif,

Uppfattat, du får gärna mejla handlingarna som inte är sekretessbelagda till [e-postadress]. För att betala avgiften behöver jag en faktura utställd till följande bolag:
Nordic Express AB
Finn Lundström
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Göteborg

Tack!

Vänligen
Finn Lundström

visa citerade sektioner

Funktion SOF Tillståndsenheten, Stockholms stad

2 Bilagor

Mejl nr 4

Vänliga hälsningar

Elif Topcu
Registrator/Utskottssekreterare

Tillståndsenheten
Socialförvaltningen
Box 44, 123 21 Farsta
www.stockholm.se/tillstandsenheten
E-tjänster för serveringstillståndsärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.
https://etjanst.stockholm.se/Serveringst...

 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Finn Lundström <[Registrators #1923 e-postadress]>
Skickat: den 13 juni 2023 17:54
Till: Funktion SOF Tillståndsenheten <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej Elif,

Uppfattat, du får gärna mejla handlingarna som inte är sekretessbelagda till [e-postadress]. För att betala avgiften behöver jag en faktura utställd till följande bolag:
Nordic Express AB
Finn Lundström
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Göteborg

Tack!

Vänligen
Finn Lundström

visa citerade sektioner

Funktion SOF Tillståndsenheten, Stockholms stad

3 Bilagor

Mejl nr 5

Vänliga hälsningar

Elif Topcu
Registrator/Utskottssekreterare

Tillståndsenheten
Socialförvaltningen
Box 44, 123 21 Farsta
www.stockholm.se/tillstandsenheten
E-tjänster för serveringstillståndsärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.
https://etjanst.stockholm.se/Serveringst...

 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Finn Lundström <[Registrators #1923 e-postadress]>
Skickat: den 13 juni 2023 17:54
Till: Funktion SOF Tillståndsenheten <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej Elif,

Uppfattat, du får gärna mejla handlingarna som inte är sekretessbelagda till [e-postadress]. För att betala avgiften behöver jag en faktura utställd till följande bolag:
Nordic Express AB
Finn Lundström
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Göteborg

Tack!

Vänligen
Finn Lundström

visa citerade sektioner