Ärenden relaterade till Bokio Group
Svar från Konsumentverket till Elenor den .

Framgångsrik.

Hej Anders, Regleringen i FAL är inte mer utförlig och konkret än så och, som framgick av föregående svar, bestäms priset (premien) ofta utifrån indi...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?