Vill veta om MHF fått bidrag från Allmänna Arvsfonden

The request was successful.

Till Arvfondsdelegationen,

Med anledning av Riksrevisionens utlåtande om bland annat undermålig kontroll av hur bidragsmedel används undrar jag om MHF fått bidrag från er. Att jag undrar om just dem beror naturligtvis på att det ju nyligen blev känt här på Handlingar.se att de begått ett omfattande bidragsfusk med Trafikverket som drabbad. Gör Arvsfonden kontroller av sådant som inblandning i eventuella brott innan nu beviljar bidrag från våra avlidna utan arvingar?

Jag vill veta om och i så fall för vad, vilka projekt, MHF har sökt bidrag för under perioden 2010 till 2024 och hur mycket i varje fall. Jag vill också veta hur mycket man har fått om man nu har fått några bidrag från er.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Eva Smith

Till Arvfondsdelegationen,

Nu måste ni faktiskt svara på min enkla fråga.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Eva Smith

info, Inheritance Fund Commission

Hej,

Ursäkta, ditt mail försvann i mailflödet. Vi svarar på din fråga så snart vi kan under dagen eller i morgon.

Med vänlig hälsning
Arvsfonden

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Eva Smith <[Registrators #2153 e-postadress]>
Skickat: den 20 mars 2024 17:19
Till: info <[arvsfonden e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vill veta om MHF fått bidrag från Allmänna Arvsfonden

Till Arvfondsdelegationen,

Nu måste ni faktiskt svara på min enkla fråga.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Eva Smith

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2153 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

info, Inheritance Fund Commission

1 Attachment

Hej Eva,

Jag ber om ursäkt för att du fått vänta på svar. Jag har sökt på MHF (Motorförarnas helnykterhetsförbund) i vårt ärendesystem. De har sökt bidrag ur fonden ett antal gånger, både riksorganisationen, några ungdomsorgan och någon regional gren, det finns även några ärenden registrerade under namnet MADD med samma organisationsnummer som MHF. De har aldrig beviljats bidrag ur Arvsfonden. Senaste gången de sökte var 2013. I bifogad fil ser du de inkomna ansökningarna. Beslutsstatus Avslag betyder att Arvsfondsdelegationen har tagit ställning till deras ansökan och beslutat att avslå den, beslutsstatus Ad Acta betyder att de dragit tillbaka sin ansökan innan den gått upp för formellt beslut.

Med vänlig hälsning
Monica Blomström
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Eva Smith <[Registrators #2153 e-postadress]>
Skickat: den 6 mars 2024 16:05
Till: info <[arvsfonden e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vill veta om MHF fått bidrag från Allmänna Arvsfonden

Till Arvfondsdelegationen,

Med anledning av Riksrevisionens utlåtande om bland annat undermålig kontroll av hur bidragsmedel används undrar jag om MHF fått bidrag från er. Att jag undrar om just dem beror naturligtvis på att det ju nyligen blev känt här på Handlingar.se att de begått ett omfattande bidragsfusk med Trafikverket som drabbad. Gör Arvsfonden kontroller av sådant som inblandning i eventuella brott innan nu beviljar bidrag från våra avlidna utan arvingar?

Jag vill veta om och i så fall för vad, vilka projekt, MHF har sökt bidrag för under perioden 2010 till 2024 och hur mycket i varje fall. Jag vill också veta hur mycket man har fått om man nu har fått några bidrag från er.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Eva Smith

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2153 e-postadress]

Är [arvsfonden e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Arvfondsdelegationen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till info,

Tack för ert svar. Med tanke på vad vi nu vet om MHFs omfattande bidragsfusk efter visselblåsningen och Trafikverkets utredning var det skönt att få veta att åtminstone inte våra bortgångnas pengar inte gått till denna otillräkneliga organisation, åtminstone inte under de senaste 15 åren.

Men ni svarade inte på min andra viktiga fråga: Gör Arvsfonden kontroller av sådant som inblandning i eventuella brott innan nu beviljar bidrag från våra avlidna utan arvingar?

Ett par tilläggsfrågor till den ovan:

Hade ni upptäckt att MHF gjort sig skyldiga till bidragsfusk i stor omfattning om, innan, det eventuellt hade varit aktuellt att bevilja bidrag till organisationen? Om ni hade gjort det hade detta då inneburit att ni svängt från ett sannolikt beviljande av ansökan till ett avslag? Om så hade ni i så fall angett upptäckt brottslighet hos organisationen som skäl för avslaget?

Med vänliga hälsningar,

Eva Smith

Monica Blomström,

Hej Eva,

Vi har inte möjlighet att kontrollera om personer finns i brotts- eller misstankeregister. Däremot kontrollerar att det finns en riktig organisation med riktig verksamhet bakom ansökan, att den uppfyller vissa demokratiska krav och att organisationen inte har skatteskulder. Vi stämmer av projektidén med angivna samarbetsorganisationer och är det organisation som vi inte känner till eller som aldrig tidigare sökt medel ur Arvsfonden så stämmer vi också av med andra referenser. Vi kan till exempel prata med kommun, landsting, någon annan myndighet, beroende på vem som kan ha kännedom om den sökande organisationen. Skulle vi få kännedom om att organisationen (eller centrala personer inom organisationen) inte var lämpliga sökande så går det att avslå ansökan, i avslagsbeslutet anges vad avslaget beror på. Får man kännedom om oegentligheter medan ett projekt pågår, exempelvis genom våra egna kontroller eller genom tips, så kontrollerar vi uppgifterna så långt vi själva kan. Ibland kan andra myndigheter bistå med kompletterande information men det kan också vara så att t ex polis i olika skeden inte får dela med sig av information till andra och då är vi begränsade av det. Uppstår det problem eller oegentligheter under ett projekt eller om projektet på annat sätt bryter mot lagen eller mot Arvsfondsdelegationens villkor kan Arvsfondsdelegationen avbryta projektet. Under vissa förutsättning kan det även bli så att man kräver tillbaka del av eller hela beloppet som beviljats ur fonden.

Mer om våra kontroller inför ett beslut och under projekttiden kan du läsa om här:
https://www.arvsfonden.se/ansokan/kontroll

Med vänlig hälsning
Monica Blomström

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Eva Smith <[Registrators #2153 e-postadress]>
Skickat: den 23 mars 2024 13:29
Till: info <[arvsfonden e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vill veta om MHF fått bidrag från Allmänna Arvsfonden

Till info,

Tack för ert svar. Med tanke på vad vi nu vet om MHFs omfattande bidragsfusk efter visselblåsningen och Trafikverkets utredning var det skönt att få veta att åtminstone inte våra bortgångnas pengar inte gått till denna otillräkneliga organisation, åtminstone inte under de senaste 15 åren.

Men ni svarade inte på min andra viktiga fråga: Gör Arvsfonden kontroller av sådant som inblandning i eventuella brott innan nu beviljar bidrag från våra avlidna utan arvingar?

Ett par tilläggsfrågor till den ovan:

Hade ni upptäckt att MHF gjort sig skyldiga till bidragsfusk i stor omfattning om, innan, det eventuellt hade varit aktuellt att bevilja bidrag till organisationen? Om ni hade gjort det hade detta då inneburit att ni svängt från ett sannolikt beviljande av ansökan till ett avslag? Om så hade ni i så fall angett upptäckt brottslighet hos organisationen som skäl för avslaget?

Med vänliga hälsningar,

Eva Smith

show quoted sections

Till Monica Blomström,

Bättre sent än aldrig, tack så mycket för ert uttömmande svar!

Med vänliga hälsningar,

Eva Smith