Uppenbar Pseudonym

Till Socialstyrelsen,

Jag önskar statistik om tillgången till vård beroende på social kapital och ekonomisk kapital. Jag vill kunna jämföra olika grupper tex vad är risken för suicid för folk med npf-diagnos och låg social kapital och låg ekonomisk kapital jämfört med en invånare utan npf diagnos men med liknande kapital?

Jag skulle även vilja ha statistik så jag ser vilka besvär tex suicid, depression, m.m. som olika npf-diagnoser vanligen leder till.

Tex skulle jag vilja ha statistik om hur många vuxna med adhd som lider av depression.

Jag skulle även vilja att statistiken om NPF-diagnoser och fängelsevistelse görs. Men det är kanske nån annan som ska göra det?

Finns något av det här redan? Om inte är det planerat?

vem kan jag prata med hos er om er statistik?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar pseudonym

Salmi, Peter, The National Board of Health and Welfare

1 Attachment

Hej,

Jag har fått dina frågor vidarebefordrade till mig.

Vi har ingen färsk eller specifik statistik när det gäller just dina frågor. Bifogar en rapport från 2019 som kan vara av intresse mot bakgrund av dina frågor. Länken till detta temanummer om adhd publicerad för ett antal år sedan kan också vara av intresse https://www.socialmedicinsktidskrift.se/...

Det finns annars också mycket att hämta i den vetenskapliga litteraturen när det gäller dina frågor.

Bästa hälsningar
Peter Salmi

Peter Salmi
Utredare inom psykiatri, docent
075-247 38 87

SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för analys
Specialiststöd 1
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2109 e-postadress]>
Skickat: den 14 januari 2024 07:49
Till: Socialstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Statistik om suicid och fängelse för folk med NPF

Till Socialstyrelsen,

Jag önskar statistik om tillgången till vård beroende på social kapital och ekonomisk kapital. Jag vill kunna jämföra olika grupper tex vad är risken för suicid för folk med npf-diagnos och låg social kapital och låg ekonomisk kapital jämfört med en invånare utan npf diagnos men med liknande kapital?

Jag skulle även vilja ha statistik så jag ser vilka besvär tex suicid, depression, m.m. som olika npf-diagnoser vanligen leder till.

Tex skulle jag vilja ha statistik om hur många vuxna med adhd som lider av depression.

Jag skulle även vilja att statistiken om NPF-diagnoser och fängelsevistelse görs. Men det är kanske nån annan som ska göra det?

Finns något av det här redan? Om inte är det planerat?

vem kan jag prata med hos er om er statistik?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://scanmail.trustwave.com/?c=24420&...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med http://scanmail.trustwave.com/?c=24420&a... Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2109 e-postadress]

Är [Socialstyrelsen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Socialstyrelsen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://scanmail.trustwave.com/?c=24420&...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. http://scanmail.trustwave.com/?c=24420&a... möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av http://scanmail.trustwave.com/?c=24420&a... samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://scanmail.trustwave.com/?c=24420&...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------