Policy för säkerhet och utvecklingssamarbete på engelska UF/2010/38380/SP

silvija tolomanoska made this Freedom of Information request to Ministry for Foreign Affairs

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Ministry for Foreign Affairs did not have the information requested.

silvija tolomanoska

Till Utrikesdepartementet,

Hejsan - jag skulle vilja ta del av UF/2010/38380/SP på engelska om det finnes? dvs policyn för säkerhet och utvecklingssamarbete från 2010

tackar tackar

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

silvija tolomanoska

1 Attachment

Hej Silvija,

 

Tack för din förfrågan till Utrikesdepartementet. Vi har tittat på den
handling du refererar till och den finns tyvärr endast på svenska.

 

Vänligen,

 

Leo Pierini
Kanslisekreterare
Utrikesdepartementet
Säkerhetspolitiska enheten
10339 Stockholm
Tfn 08-405 87 08
Mobil 076-1141463
[1][e-postadress]
[2]www.regeringen.se

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: silvija tolomanoska <[3][Registrators #1776 e-postadress]>
Skickat: den 15 mars 2023 14:21
Till: UD Registrator <[4][e-postadress]>
Ämne: <<=SPAM=>> begäran enligt Offentlighetsprincipen - Policy för
säkerhet och utvecklingssamarbete på engelska UF/2010/38380/SP

Till Utrikesdepartementet,

Hejsan - jag skulle vilja ta del av UF/2010/38380/SP på engelska om det
finnes? dvs policyn för säkerhet och utvecklingssamarbete från 2010

tackar tackar

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

silvija tolomanoska

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[6][Registrators #1776 e-postadress]

Är [7][Utrikesdepartementet e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Utrikesdepartementet? Om
så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det
till [8][e-postadress]:

[9]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regeringen.se/
3. mailto:[Registrators #1776 e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #1776 e-postadress]
7. mailto:[Utrikesdepartementet e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
10. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...