We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Elena Zaporozhets please sign in and let everyone know.
Elena Zaporozhets

Till Stockholms stad, tacksam om ni kan lämna ut lönelista för Barnsjuksköterskor/distriktssköterskor på Barnängens BVC på Södermalm.

Med vänlig hälsning, Elina Andersson

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej!

Vi har tagit emot din begäran.

För frågor avseende löner för sjuksköterskor/distriktssköterskor hänvisar att ta kontakt med Region Stockholm direkt,

Du kan skicka din begäran till: [e-postadress]

Stadsledningskontoret har inga handlingar att lämna ut avseende din begäran. Stockholms stad är vidare indelad i olika stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag. Varje nämnd räknas som en egen myndighet och har eget ansvar för utlämnandefrågor.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elena Zaporozhets <[Registrators #1421 e-postadress]>
Skickat: den 28 juli 2022 17:56
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad, tacksam om ni kan lämna ut lönelista för Barnsjuksköterskor/distriktssköterskor på Barnängens BVC på Södermalm.

Med vänlig hälsning, Elina Andersson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1421 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Elena Zaporozhets please sign in and let everyone know.