Leverantörsreskontra för september 2022

Jonas Bränning made this Freedom of Information request to Region Jämtland Härjedalen as part of a batch sent to 21 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Jonas Bränning

Till Region Jämtland Härjedalen,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

FBL E-post Region Jämtland Härjedalen, Region Jämtland Härjedalen

Hej,
Vi har mottagit ditt ärende och vidaresänt till berörd enhet där det kommer att hanteras.

Med vänlig hälsning Helene,
-----------------------------------
Helene Håkansson
Arkivassistent
Samordningskansliet
Region Jämtland Härjedalen
Kyrkgatan 12, hus 2, plan 3

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1905 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: FBL E-post Region Jämtland Härjedalen <[Region Jämtland Härjedalen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Jämtland Härjedalen,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se/, sök på 'leverantörsfakturor'.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1905 e-postadress]

Är [Region Jämtland Härjedalen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Jämtland Härjedalen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Region Jämtland Härjedalen behandlar dina personuppgifter vid kommunikation via e-post. Hanteringen av personuppgifter följer gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr

Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen I23053674
Hej Bert-Ola och Emil!
Se mejlet nedan kan ni hjälpa till att ta fram detta?

Tack.
 
Med vänliga hälsningar,

Maria
Ekonomienheten

 

Date sent: May 25, 2023 11:12 AM
To: FBL Ekonomienheten <[e-postadress]>
Subject: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Hej,
Kan ni svara på denna begäran?

Med vänlig hälsning
________________________________________

Helene Håkansson
Arkivassistent
Samordningskansliet
Region Jämtland Härjedalen
Kyrkgatan 12, hus 2, plan 3

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1905 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: FBL E-post Region Jämtland Härjedalen <[Region Jämtland Härjedalen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Jämtland Härjedalen,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
  Registreringsdatum,  
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till
https://eur02.safelinks.protection.outlo..., sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1905 e-postadress]

Är [Region Jämtland Härjedalen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Jämtland Härjedalen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 
Läs om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att rättelse, begränsning m.m. på [1]www.regionjh.se/dataskydd.

 
Region Jämtland Härjedalen behandlar dina personuppgifter vid
kommunikation via e-post. Hanteringen av personuppgifter följer gällande
dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter
https://regionjh.se/gdpr  

References

Visible links
1. https://www.regionjh.se/dataskydd

Emil Frid, Region Jämtland Härjedalen

3 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  3K Download

 • Attachment

  image002.png

  6K Download

 • Attachment

  Leverant rsfakturor RJH 230605 avser 202209 Leverant rsfakturor med org och kont.Jonas Br nni MALL UTFSEK Debet Kredit.csv

  1.4M Download

Hej Jonas,

 

Översänder efterfrågad handling.

 

 

Vänlig hälsning, Emil

_______________________________________________________________

Länkar för information om e-faktura och nya lagstiftningen

[1]Faktureringsuppgifter för leverantörer

[2]Elektronisk faktura till RJH

[3]Leverantörsfakturaportal

[4]Information för leverantörer och kunder

[5]Information till systemleverantörer och operatörer

 

Emil Frid, Ekonom

Ekonomienheten

Region Jämtland Härjedalen

Tfn: 073-075 34 31

 

Postadress: Box 654, 831 27, Östersund

Besöksadress: Storgatan 24, 831 30 Östersund

 

[6]www.regionjh.se

 

 

 

 

Från: [e-postadress] <[e-postadress]>
Skickat: den 29 maj 2023 14:00
Till: Emil Frid <[e-postadress]>; Bert-Ola Danielsson
<[e-postadress]>
Kopia: [Registrators #1905 e-postadress]
Ämne: Ang: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Leverantörsreskontra för september 2 | I23053674

 

Region Jämtland Härjedalen I23053674
Hej Bert-Ola och Emil!  
Se mejlet nedan kan ni hjälpa till att ta fram detta?

Tack.

Med vänliga hälsningar,

Maria
Ekonomienheten

 

  Date sent: May 25, 2023 11:12 AM  
To: FBL Ekonomienheten <[7][e-postadress]>
Subject: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Hej,
Kan ni svara på denna begäran?

Med vänlig hälsning
________________________________________

Helene Håkansson
Arkivassistent
Samordningskansliet
Region Jämtland Härjedalen
Kyrkgatan 12, hus 2, plan 3

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[8][Registrators #1905 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: FBL E-post Region Jämtland Härjedalen <[9][Region Jämtland Härjedalen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Jämtland Härjedalen,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till
[10]https://eur02.safelinks.protection.outlo..., sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
[11]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[12]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[13][Registrators #1905 e-postadress]

Är [14][Region Jämtland Härjedalen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Jämtland Härjedalen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [15][e-postadress]:
[16]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[17]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 

Läs om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att rättelse, begränsning m.m. på [18]www.regionjh.se/dataskydd.

 

 
Region Jämtland Härjedalen behandlar dina personuppgifter vid
kommunikation via e-post. Hanteringen av personuppgifter följer gällande
dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter
https://regionjh.se/gdpr  

References

Visible links
1. https://www.regionjh.se/forpersonalovrig...
2. https://www.regionjh.se/forpersonalovrig...
3. https://web.inexchange.se/inexchange/Mot...
4. https://www.regionjh.se/forpersonalovrig...
5. https://www.digg.se/contentassets/ddb5cc...
6. http://www.regionjh.se/
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[Registrators #1905 e-postadress]
9. mailto:[Region Jämtland Härjedalen e-postadress för begäran om allmän handling]
10. https://www.dataportal.se/
11. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
12. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
13. mailto:[Registrators #1905 e-postadress]
14. mailto:[Region Jämtland Härjedalen e-postadress för begäran om allmän handling]
15. mailto:[e-postadress]
16. https://handlingar.se/change_request/new...
17. https://handlingar.se/help/officers
18. https://www.regionjh.se/dataskydd

Till Emil Frid,

Tack för informationen, men jag kan tyvärr inte öppna filen vilket kan bero på att den har ett väldigt lång namn med mellanslag och punkter. Kan du vara snäll och skicka om filen med ett kortare namn utan mellanslag samt åäö, ex. Leverantorsreskontra2209

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Emil Frid, Region Jämtland Härjedalen

1 Attachment

 • Attachment

  Leverantorsfakturor RJH 230605 avser 202209.csv

  1.4M Download

Hej Jonas,

Hoppas denna fil går bra att öppna.

Vänlig hälsning, Emil
_______________________________________________________________
Länkar för information om e-faktura och nya lagstiftningen
Faktureringsuppgifter för leverantörer
Elektronisk faktura till RJH
Leverantörsfakturaportal
Information för leverantörer och kunder
Information till systemleverantörer och operatörer

Emil Frid, Ekonom
Ekonomienheten
Region Jämtland Härjedalen
Tfn: 073-075 34 31

Postadress: Box 654, 831 27, Östersund
Besöksadress: Storgatan 24, 831 30 Östersund

http://www.regionjh.se/

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1905 e-postadress]>
Skickat: den 7 juni 2023 10:43
Till: Emil Frid <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Ang: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2 | I23053674

Till Emil Frid,

Tack för informationen, men jag kan tyvärr inte öppna filen vilket kan bero på att den har ett väldigt lång namn med mellanslag och punkter. Kan du vara snäll och skicka om filen med ett kortare namn utan mellanslag samt åäö, ex. Leverantorsreskontra2209

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

show quoted sections

Till Emil Frid,

Tack, nu gick det bra!

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning