Leverantörsreskontra för september 2022

Jonas Bränning made this Freedom of Information request to Region Värmland as part of a batch sent to 21 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Jonas Bränning

Till Region Värmland,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Kontakt Region Värmland, Region Värmland

Hej,
Vi har tagit emot ditt ärende och återkommer så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar,
Region Värmland

We have received your e-mail and will get back to you as soon as possible.

With kind regards,
Region Värmland
____________________________________________
Region Värmland
Regionens hus
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad
www.regionvarmland.se www.1177.se

Region Värmland bildades 1 januari 2019. Vi arbetar med hälso- och
sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.
Hur Region Värmland hanterar personuppgifter i e-post finns att läsa på
www.regionvarmland.se/personuppgifter.

Till Region Värmland,

Hej,

Nu har det gått 4 veckor sedan jag skickade in begäran om vidareutnyttjande av data och jag har fortfarande inte fått någon data. Såklart avser min begäran Region Östergötland och inte Linköpings kommun. Jag förväntar mig skyndsam hantering av min begäran.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Anders Danielsson, Region Värmland

2 Attachments

Hej!

Bifogat finner du efterfrågat material.

[1]@Diariet Region Värmland

 

Hälsningar

//Anders

 

Anders Danielsson

Enhetschef Fakturaserviceenheten

 

 

Planerings- och uppföljningsenheten
Planerings- och
ekonomiavdelningen                                          

651 82 KARLSTAD                            

Besöksadress:                                   

Rosenborgsgatan 50                         

Tel: 010-831 43 35

Mobil: 072-208 36 86

[2][e-postadress]

[3]www.regionvarmland.se

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.regionvarmland.se/

Jonas Bränning

Till Anders Danielsson,

Hej,

Jag kan inte ladda ner filen vilket kan bero på att det är mellanslag och liknande i filnamnet. Jag har råkat ut för det tidigare. Med anledning av detta ber jag er spara filen under annat namn, ex. Leverantörsreskontra2209, och skicka den igen.

Tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Anders Danielsson, Region Värmland

1 Attachment

Hej!
Jag ser inte att det borde vara några problem för dig men här kommer filen med nytt namn.
@Diariet Region Värmland
Hälsningar
//Anders

Anders Danielsson
Enhetschef Fakturaserviceenheten

Planerings- och uppföljningsenheten
Planerings- och ekonomiavdelningen                                          
651 82 KARLSTAD                            
Besöksadress:                                   
Rosenborgsgatan 50                         
Tel: 010-831 43 35
Mobil: 072-208 36 86
[e-postadress]
www.regionvarmland.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1916 e-postadress]>
Skickat: den 16 juni 2023 18:54
Till: Anders Danielsson <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begaran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantorsreskontra for September 2022 RS/231412

Till Anders Danielsson,

Hej,

Jag kan inte ladda ner filen vilket kan bero på att det är mellanslag och liknande i filnamnet. Jag har råkat ut för det tidigare. Med anledning av detta ber jag er spara filen under annat namn, ex. Leverantörsreskontra2209, och skicka den igen.

Tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

show quoted sections

Till Anders Danielsson,

Hej, nu gick det mycket bättre. Tack för all hjälp.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning