Leverantörsreskontra för september 2022

Jonas Bränning made this Freedom of Information request to Region Stockholm as part of a batch sent to 21 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Jonas Bränning

Till Region Stockholm,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Funk Stockholm, Region Stockholm

1 Attachment

Hej!

Region Stockholm består av många förvaltningar och bolag. Var vänlig vänd dig direkt till de du önskar uppgifter ifrån.

Beställning är nu gjord gällande Regionledningskontoret, dvs. Regionstyrelsen samt Klimat- och hållbarhetsnämnden och Tillväxt och regionplanenämnden som fanns september 2022.

Med vänlig hälsning Nina Kallin
Region Stockholm
Regionledningskontoret
Box 30215, 104 25 Stockholm
Telefon: 08-123 100 00
www.regionstockholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1914 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: Region Funk Stockholm <[Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Stockholm,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras; https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1914 e-postadress]

Är [Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Stockholm? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Jonas Bränning

Till Region Funk Stockholm,

Hej

Tack för ert svar, men jag undrar varför ni skickat en bilaga med utraderade kontaktuppgifter?

Dessutom undrar jag om det inte finns en gemensam ekonomifunktion för samtliga förvaltningar, som kan hantera min begäran - eller är det helt separerat?

Min begäran avser hela Region Stockholm och inte bara enskilda förvaltningar och bolag.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Jonas Bränning

Region Funk Stockholm, Region Stockholm

1 Attachment

Hej igen!

Respektive myndighet inom Region Stockholm ansvarar för utlämnande av sin respektive information. Därav förteckningen med kontaktuppgifter. Det hanteras olika inom regionen.

Kan inte se att det var något fel på listan men här kommer den igen samt klipper in adresserna nedan.

Folktandvården Stockholms län AB [e-postadress]
Danderyds Sjukhus AB [e-postadress]
Södersjukhuset AB [e-postadress]
Tiohundra AB [e-postadress]
S:t Eriks Ögonsjukhus AB [e-postadress]
Södertälje Sjukhus AB [e-postadress]
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) [e-postadress]
MediCarrier AB [e-postadress]
Tobiasregistret AB [e-postadress]
Locum AB [e-postadress]
Film Stockholm AB [e-postadress]
Karolinska Universitetssjukhuset [e-postadress]
Patientnämnden [e-postadress]
Kulturnämnden [e-postadress]
Trafiknämnden,
AB Storstockholms Lokaltrafik
samt Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) [e-postadress]
Hälso- och sjukvårdsnämnden [e-postadress]
Primärvårdsnämnden [e-postadress]
Regionrevisorerna [e-postadress]
Stockholms läns sjukvårdsområde [e-postadress]
Fastighets- och servicenämnden/
Serviceförvaltningen [e-postadress]
Klimat- och regionutvecklingsnämnden
samt Regionstyrelsen/Regionledningskontoret [e-postadress]
Förvaltning för utbyggd tunnelbana [e-postadress]

Med vänlig hälsning Registraturen

Nina Kallin
Huvudregistrator
Kansli

Direkt: 08-123 142 17
E-post: [e-postadress]

Region Stockholm
Regionledningskontoret
Registraturen
Box 30215, 104 25 Stockholm
Lindhagensgatan 98, plan 5
Telefon: 08-123 142 18
www.regionstockholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1914 e-postadress]>
Skickat: den 29 maj 2023 11:03
Till: Region Funk Stockholm <[Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Funk Stockholm,

Hej

Tack för ert svar, men jag undrar varför ni skickat en bilaga med utraderade kontaktuppgifter?

Dessutom undrar jag om det inte finns en gemensam ekonomifunktion för samtliga förvaltningar, som kan hantera min begäran - eller är det helt separerat?

Min begäran avser hela Region Stockholm och inte bara enskilda förvaltningar och bolag.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Jonas Bränning

show quoted sections

Jonas Bränning

Till Region Funk Stockholm,

Hej och tack för informationen.

Då vet jag vad som gäller.

Med vänliga hälsningar,

Jonas Bränning

Region Funk Stockholm, Region Stockholm

2 Attachments

Hej!

Här kommer uppgifterna gällande Regionledningskontoret i två olika format.

Med vänlig hälsning Registraturen

Nina Kallin
Huvudregistrator
Kansli

Direkt: 08-123 142 17
E-post: [e-postadress]

Region Stockholm
Regionledningskontoret
Registraturen
Box 30215, 104 25 Stockholm
Lindhagensgatan 98, plan 5
Telefon: 08-123 142 18
www.regionstockholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1914 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: Region Funk Stockholm <[Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Stockholm,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras; https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1914 e-postadress]

Är [Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Stockholm? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Region Funk Stockholm,

Tack!

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning