Instruktion för statliga myndigheter angående skyldighet att polisanmäla brott

Chancellor of Justice did not have the information requested.

Till Justitiekanslern,

Under flera månaders tid har ett flertal personer här på sidan Handlingar.se försökt få Trafikverket att svara på varför man valde att inte polisanmäla ett antal trafiksäkerhetsorganisationer. Flera har tagit Trafikverkets brist på svar som utgångspunkt för begäran om utlåtande från både JO och JK. Ingen av er har dock uttalat er om Trafikverkets agerande vad jag kunnat se.

Jag tycker att det måste finnas en instruktion eller åtminstone något slags allmängiltig vägledning för statliga myndigheter inför beslut om de ska polisanmäla brott eller inte. Hittills i just dessa fall verkar dock Trafikverkets beslut mest grunda sig på godtycke tycker jag och det har också flera andra påpekat.

Jag begär nu att få se det material som har upprättats i syfte att stödja de statliga myndigheterna inför beslut om eventuell polisanmälan. Jag läste ett av era yttranden, JK 2383-01-22 (https://lagen.nu/avg/jk/2383-01-22) , och fick av det uppfattningen att JKs generella hållning är att alla brott ska polisanmälas. Där står bl a "En bestämmelse om myndigheters skyldighet att anmäla vissa brott till åtal har funnits i svensk lagstiftning allt sedan 1995. " och även "Jag förutsätter dock att de statliga myndigheterna, vare sig det finns regler om det eller inte, anmäler allvarligare brott till åtal."

Det aktuella omskrivna fallet är ett LOA-fall såvitt jag förstår , men jag uppfattar JK:s yttrande som i hög grad generellt i fråga om just skyldighet att polisanmäla brott, åtminstone allvarliga. Och när det rör sig om bidragsfusk värt flera tiotals miljoner som det enligt inkomna visselblåsningar i trafiksäkerhetsorganisationernas (MHF och 10 regionala NTF-förbund) fall måste väl de anses som allvarliga eller grova.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Eva Smith

no-reply@justitiekanslern.se,

Justitiekanslern har tagit emot ditt meddelande.

Det här är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på.

Information om hur Justitiekanslern behandlar dina personuppgifter hittar
du här:
[1]https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Med vänlig hälsning

Registrator Justitiekanslern

 

References

Visible links
1. https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Registrator Justitiekanslern,

Hej,

Dessa handlingar finns numera hos Riksarkivet. Så du får vända dig dit.

 

Med vänlig hälsning,

 

Justitiekanslerns kansli

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

• E-post: [1][e-postadress]  • Växel: 010 – 475 93 00 •
Postadress: Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 STOCKHOLM •

 

 

 

 

Från: Eva Smith <[Registrators #2200 e-postadress]>
Skickat: den 29 april 2024 16:09
Till: Registrator Justitiekanslern <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Instruktion för statliga
myndigheter angående skyldighet att polisanmäla brott

 

Till Justitiekanslern,

Under flera månaders tid har ett flertal personer här på sidan
Handlingar.se försökt få Trafikverket att svara på varför man valde att
inte polisanmäla ett antal trafiksäkerhetsorganisationer. Flera har tagit
Trafikverkets brist på svar som utgångspunkt för begäran om utlåtande från
både JO och JK. Ingen av er har dock uttalat er om Trafikverkets agerande
vad jag kunnat se.

Jag tycker att det måste finnas en instruktion eller åtminstone något
slags allmängiltig vägledning för statliga myndigheter inför beslut om de
ska polisanmäla brott eller inte.  Hittills i just dessa fall verkar dock
Trafikverkets beslut mest grunda sig på godtycke tycker jag och det har
också flera andra påpekat.

Jag begär nu att få se det material som har upprättats i syfte att stödja
de statliga myndigheterna inför beslut om eventuell polisanmälan. Jag
läste ett av era yttranden, JK 2383-01-22
([2]https://lagen.nu/avg/jk/2383-01-22) , och fick av det uppfattningen
att JKs generella hållning är att alla brott ska polisanmälas. Där står bl
a "En bestämmelse om myndigheters skyldighet att anmäla vissa brott till
åtal har funnits i svensk lagstiftning allt sedan 1995. " och även "Jag
förutsätter dock att de statliga myndigheterna, vare sig det finns regler
om det eller inte, anmäler allvarligare brott till åtal."

Det aktuella omskrivna  fallet är ett LOA-fall såvitt jag förstår , men
jag uppfattar JK:s yttrande som i hög grad generellt i fråga om just
skyldighet att polisanmäla brott, åtminstone allvarliga. Och när det rör
sig om bidragsfusk värt flera tiotals miljoner som det enligt inkomna
visselblåsningar i trafiksäkerhetsorganisationernas (MHF och 10 regionala
NTF-förbund) fall måste väl de anses som allvarliga eller grova.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Eva Smith

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[3]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[4][Registrators #2200 e-postadress]

Är [5][JK e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Justitiekanslern? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[6][e-postadress]:
[7]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[8]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://lagen.nu/avg/jk/2383-01-22
3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
4. mailto:[Registrators #2200 e-postadress]
5. mailto:[JK e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/change_request/new...
8. https://handlingar.se/help/officers

Till Registrator Justitiekanslern,

Tack för upplysningen.

Kan det också tolkas som att ni på JK inte fäster någon vikt vid sådana instruktioner i till exempel fall som det jag nämnde?

Jag tänker att handlingar som fortfarande ska ha någon form av juridisk tyngd väl inte hamnar hos Riksarkivet. Hoppas jag har fel!

Med vänliga hälsningar,

Eva Smith

no-reply@justitiekanslern.se,

Justitiekanslern har tagit emot ditt meddelande.

Det här är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på.

Information om hur Justitiekanslern behandlar dina personuppgifter hittar
du här:
[1]https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Med vänlig hälsning

Registrator Justitiekanslern

 

References

Visible links
1. https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Mathias Nyström,

Hej,

Är det handlingarna i ärende 2383-01 du vill ta del av?

Dessa handlingar finns tillgängliga hos oss och kan lämnas ut.

Hela akten omfattar 34 sidor, inklusive beslutet, och kostnaden för dessa
handlingar skulle i så fall uppgå till 98 kr.

Information om våra avgifter för utlämnande av allmänna handlingar kan du
läsa här:

[1]Justitiekanslern - Ta del av allmänna handlingar & avgifter (jk.se)

Någon formell instruktion eller vägledning för myndigheters skyldighet att
polisanmäla brott har vi inte upprättat.

Du kan läsa mer om vår tillsynsverksamhet här:

[2]Justitiekanslern - Tillsyn (jk.se)

 

Med vänliga hälsningar

Mathias Nyström
Huvudarkivarie

Justitiekanslern

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

• E-post: [3][e-postadress] • Direktnr: 010-475 93 16 • Växel:
010-475 93 00 • Postadress: Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 STOCKHOLM •

 

 

 

Från: Eva Smith <[4][Registrators #2200 e-postadress]>
Skickat: den 2 maj 2024 18:09
Till: Registrator Justitiekanslern <[5][e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Instruktion för
statliga myndigheter angående skyldighet att polisanmäla brott

 

Till Registrator Justitiekanslern,

Tack för upplysningen.

Kan det också tolkas som att ni på JK inte fäster någon vikt vid sådana
instruktioner i till exempel fall som det jag nämnde?

Jag tänker att handlingar som fortfarande ska ha någon form av juridisk
tyngd väl inte hamnar hos Riksarkivet. Hoppas jag har fel!

Med vänliga hälsningar,

Eva Smith

show quoted sections

Till Justitiekanslern

Nej självklart gäller inte min förfrågan handlingarna i ärende 2383-01, jag refererade ju bara till det fallet eftersom JK i det hade uttryckt hur man ser på ansvaret att polisanmäla brott! :)

Vad jag är intresserad av att få ta del av skrev jag ju 29/4:

”Under flera månaders tid har ett flertal personer här på sidan Handlingar.se försökt få Trafikverket att svara på varför man valde att inte polisanmäla ett antal trafiksäkerhetsorganisationer. Flera har tagit Trafikverkets brist på svar som utgångspunkt för begäran om utlåtande från både JO och JK. Ingen av er har dock uttalat er om Trafikverkets agerande vad jag kunnat se.

Jag tycker att det måste finnas en instruktion eller åtminstone något slags allmängiltig vägledning för statliga myndigheter inför beslut om de ska polisanmäla brott eller inte. Hittills i just dessa fall verkar dock Trafikverkets beslut mest grunda sig på godtycke tycker jag och det har också flera andra påpekat.

Jag begär nu att få se det material som har upprättats i syfte att stödja de statliga myndigheterna inför beslut om eventuell polisanmälan.”

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Eva Smith

Mathias Nyström,

Hej,
Som jag skrev i mitt föregående mejl finns inga sådana handlingar hos Justitiekanslern och kan därför inte lämnas ut.
Justitiekanslern upprättar inga föreskrifter som gäller för andra myndigheter.

Med vänliga hälsningar
Mathias Nyström
Huvudarkivarie
Justitiekanslern

• E-post: [e-postadress] • Direktnr: 010-475 93 16 • Växel: 010-475 93 00 • Postadress: Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 STOCKHOLM •

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Eva Smith <[Registrators #2200 e-postadress]>
Skickat: den 13 maj 2024 16:30
Till: Mathias Nyström <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Instruktion för statliga myndigheter angående skyldighet att polisanmäla brott

Till Justitiekanslern

Nej självklart gäller inte min förfrågan handlingarna i ärende 2383-01, jag refererade ju bara till det fallet eftersom JK i det hade uttryckt hur man ser på ansvaret att polisanmäla brott! :)

Vad jag är intresserad av att få ta del av skrev jag ju 29/4:

”Under flera månaders tid har ett flertal personer här på sidan Handlingar.se försökt få Trafikverket att svara på varför man valde att inte polisanmäla ett antal trafiksäkerhetsorganisationer. Flera har tagit Trafikverkets brist på svar som utgångspunkt för begäran om utlåtande från både JO och JK. Ingen av er har dock uttalat er om Trafikverkets agerande vad jag kunnat se.

Jag tycker att det måste finnas en instruktion eller åtminstone något slags allmängiltig vägledning för statliga myndigheter inför beslut om de ska polisanmäla brott eller inte. Hittills i just dessa fall verkar dock Trafikverkets beslut mest grunda sig på godtycke tycker jag och det har också flera andra påpekat.

Jag begär nu att få se det material som har upprättats i syfte att stödja de statliga myndigheterna inför beslut om eventuell polisanmälan.”

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Eva Smith

show quoted sections

Till Mathias Nyström,

Jag förstår, tack för svaret. Då får jag väl helt enkelt fortsätta tycka att det är konstigt att någon sådan vägledning inte verkar finnas. Den fanns heller inte hos Riksarkivet dit ni hänvisade mig i tidigare svar.

Med vänliga hälsningar,

Eva Smith