Hyra stora ängby 1:1

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Fastighetskontoret should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Fastighetskontoret,

Hej,
Tack för tidigare information. Jag önskar även få veta vad Bromma stadsdelsförvaltning hade för hyra på Stora Ängby 1:1, Liljegrensvägen 5 under 2023.

Med vänlig hälsning,

david

Info FSK fastighetskontoret, Fastighetskontoret

Hej,

 

Tack för ditt mail till Fastighetskontoret.

Härmed bekräftas att vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi hanterar
ditt ärende och återkommer så fort som möjligt.

 

Observera att detta är ett automatiskt svarsmail som ej går att besvara.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Fastighetskontoret i Stockholms stad

 

Arkiv och Registratur

Box 8312, 104 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 4

Telefon: 08-508 27 017

[1]www.stockholm.se/fastighetskontoret

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd  hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter

 

References

Visible links
1. http://www.stockholm.se/fastighetskontoret Ctrl+Klicka eller tryck om du vill följa länken
http://www.stockholm.se/fastighetskontoret