Hej Märta, Översänder begärd handling. Ha en fin dag! Med vänlig hälsning, Michelle Lunne Nämndsekreterare [e-postadress] 0515-88 57 19 Staben...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Falköping municipality to Christoph Andersson on .

Information not held.

Hej Christoph I Falköpings kommunarkiv förvaras handlingar från den kommunala polisverksamheten. Dock finns inga polisrapporter (rapporter och misstän...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Follow up sent to Falköping municipality by Olivia Henriksson on .

Successful.

Till Falköpings kommun, Tack för det snabba svaret och informationen ni delat. Med vänlig hälsning, Olivia Henriksson
Hej   Gällande flerårsplan i Falköpings kommun för år 2022-2024 är på 40 sidor. Den finns digitalt publicerad på kommunens hemsida under följande...
Leverantörsreskontra 2019 och 2020
Response by Falköping municipality to Anders Thoresson on .

Waiting clarification.

Hej! Innan vi gör utdraget vill jag upplysa dig om att Falköpings kommun har en taxa för utlämnande av allmänna handlingar: [1]https://www.falkopi...
Upphandlingsplan
Response by Falköping municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Det har vi ingen sådan i Falköping, Vi hanterar bara direktupphandlingar och sedan köper vi upphandlingstjänst av Skövde Kommun för upphandlingar...
Hej! Här kommer Falköpings kommuns policy för digitalisering. Se länk nedan. https://www.falkoping.se/download/18.313be7f315ca7227f0a456/1497518954007...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?