Fråga om Webbplatformen för webbkurser hos MSB

The request was partially successful.

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb),

Hej MSB,

Jag vill begära ut en lista över handlingar relaterade till er lärplattform t.ex. faktura och avtal och vad den heter.
Den plattform jag åsyftar är denna var jag kan finna denna kurs: https://webbutbildning.msb.se/utb/skydd-...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Allt gott
Med vänlig hälsning,
Rutger

MSB Registrator, The Authority For Social Protection And Preparedness (msb)

Hej!

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. E-postmeddelanden som inkommer
till MSB är som utgångspunkt allmänna handlingar. Ditt e-postmeddelande
kan därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

MSB behandlar dina personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddsregler,
inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Om du vill veta mer
om hur MSB behandlar dina personuppgifter kan du läsa vidare här:

[1]https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...

 

Hi

This is to confirm that we have received your email. E-mail messages
received by MSB are generally considered official documents and may be
made available for public access upon request.

 

MSB is processing your personal data according to applicable rules and
regulations, including General Data Protection Regulations (GDPR). If you
wish to read more about MSB:s processing of your personal data, please
click on the following link (only available in Swedish):
[2]https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...

 

Med vänlig hälsning/Sincerely

Registraturen/Registry

_____________________________________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/

Swedish Civil Contingencies Agency

 SE: 651 81 Karlstad

Tel: +46771-240 240

[3][MSB e-postadress för begäran om allmän handling]

[4]www.msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB utvecklar, tillsammans
med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera
olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

                                                                         
                                                            

Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is a governmental agency working
in close cooperation with the municipalities, county councils, other
authorities, the private sector and various organisations in order to
develop individuals’, as well as the societies’ ability, to prevent and
handle accidents, crisis, and consequences of war. 

References

Visible links
1. https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...
2. https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...
3. mailto:[MSB e-postadress för begäran om allmän handling]
4. http://www.msb.se/

Dorst Carina, The Authority For Social Protection And Preparedness (msb)

Hej Rutger. Webbplatsen webbutbildning.msb.se använder ingen bakomliggande
plattform.

 

/Vänligen

Carina Dorst
---------------------------------

KC-UT-ÖV

Mobil 072-734 6077

Tel: 010-240 4146