Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Stiftelsen Carl Och Olga Milles Lidingöhem did not have the information requested.

Till Stiftelsen Carl Och Olga Milles Lidingöhem,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Evelina Berglund, Stiftelsen Carl Och Olga Milles Lidingöhem

Hej Sara,
Tack för din fråga.
Vi ber dig att först vända dig till kommunen då vi går som övrig stiftelse och det är oklart om det räknas som tillhörande offentlighetsprincipen.

Tack på förhand,

Bästa hälsningar,
Evelina Berglund

Evelina Berglund
Intendent/Curator
Samlingar & Arkiv/
Collection and archive

Carl Milles väg 2
181 50 Lidingö
Sweden
Tel: +46 (0) 8-446 75 87
Mobil: +46 (0) 70-725 27 17
[e-postadress]<mailto:[e-postadress]>
www.millesgarden.se<http://www.millesgarden.se/>

Millesgården på Facebook [Beskrivning: width=] <http://www.facebook.com/pages/Millesgard...>
Millesgården på Instagram <http://instagram.com/#millesgarden> [cid:image003.png@01DA2922.2C9FFBC0]

Öppet: tis-sön kl 11-17
Vi ber våra besökare att följa de anvisningar
som finns på plats inom museiområdet - att hålla avstånd.

AKTUELL UTSTÄLLNING | CURRENT EXHIBITION

KAFFE FASSETT
The Power of Pattern
30 sep - 28 jan 2024

[cid:image004.png@01DA2922.2C9FFBC0]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: info <[Millesgarden e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 1 december 2023 15:48
Till: Thérèse Dyhlén <[e-postadress]>; Evelina Berglund <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Hej!

Kan någon av er svara?

Önskar er en fin adventshelg!

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2068 e-postadress]<mailto:[Registrators #2068 e-postadress]>>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: info <[Millesgarden e-postadress för begäran om allmän handling]<mailto:[Millesgarden e-postadress för begäran om allmän handling]>>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Till Stiftelsen Carl Och Olga Milles Lidingöhem,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2068 e-postadress]<mailto:[Registrators #2068 e-postadress]>

Är [Millesgarden e-postadress för begäran om allmän handling]<mailto:[Millesgarden e-postadress för begäran om allmän handling]> fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stiftelsen Carl Och Olga Milles Lidingöhem? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]<mailto:[e-postadress]>:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------