The Swedish Museum of Natural History

Museum in Sweden, Administrative authority and Kulturdepartementet, also called NRM

1 request
Hej Sara,   Tack för ditt mejl och förfrågan om allmän handling.   Nedan länk är en beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar.   htt...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?