Till Naturhistoriska riksmuseet,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Registrator, Naturhistoriska riksmuseet

2 Bilagor

Hej Sara,

 

Tack för ditt mejl och förfrågan om allmän handling.

 

Nedan länk är en beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar.

 

https://www.nrm.se/ommuseet/begarallmann...

 

 

Kristin Karlsson Larm

Registrator
SUF
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007 | 104 05 Stockholm

 

 

[1]Logotyp för Naturhistoriska Riksmuseet

[2]Naturhistoriska riksmuseet, Forskar, Bevarar och Förklarar, NRM.SE

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Sara Kleppe <[Registrators #2059 e-postadress]>

Skickat: den 1 december 2023 09:50

Till: Registrator <[e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller
beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

 

Till Naturhistoriska riksmuseet,

 

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller
beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

 

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

 

Hör av er vid funderingar!

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Sara Kleppe

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[Registrators #2059 e-postadress]

 

Är [NRM e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Naturhistoriska riksmuseet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links