Till Nationalmuseum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Filippa Hanzon, Nationalmuseum

Hej Sara,
Här kommer länk till Nationalmuseums arkivbeskrivning: https://www.nationalmuseum.se/assets/Dok...
Den finns tillgänglig på vår hemsida under Utforska konst och design/Arkiven. Jag länkar även till den sidan där du kan hitta mer information om våra arkiv:https://www.nationalmuseum.se/utforska-k...

Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning/ Kind regards,
 
Filippa Hanzon
Arkivarie/ Archivist
Forskningsavdelningen, Enheten Konstbiblioteket och Arkiven
 
Nationalmuseum
Box 16176, SE-103 24 Stockholm
Holmamiralens väg 2
Telephone +46(0) 706784422
[e-postadress]
www.nationalmuseum.se
 
Sveriges konst- och designmuseum
Sweden’s museum of art and design

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nationalmuseum Registrator <[Nationalmuseum e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 1 december 2023 10:00
Till: Filippa Hanzon <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2058 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: Nationalmuseum Registrator <[Nationalmuseum e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Till Nationalmuseum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2058 e-postadress]

Är [Nationalmuseum e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Nationalmuseum? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------