Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Regionmuseet i Skåne/ Landsantikvarien i Skåne,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Ann-Sofie Lövqvist, Regionmuseet i Skåne/ Landsantikvarien i Skåne

2 Bilagor

Hej!

 

Regionmuseet Skåne är en stiftelse och inte en del av Kristianstads
kommun, så om du söker kommunens arkivbeskrivning får du den genom att
kontakta kommunarkivet. På grund av stiftelsens sammansättning gäller
offentlighetsprincipen Regionmuseet. Jag bifogar en kopia av den
arkivbeskrivning vi har. Jag inser att den behöver uppdateras. Skånes
hembygdsförbunds arkiv överlämnades som gåva till Regionmuseet 2015. Hör
av dig igen om du vill veta mer om arkivet.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Ann-Sofie Lövqvist

 

__________________________________________________________________________________

Ann-Sofie Lövqvist

Arkivarie

 

Regionmuseet i Skåne/Landsantikvarien i Skåne
Box 134
291 22 Kristianstad

 

Telefon: 0707-841982

Telefon Arkiv: 044-6201905, 0707-841905 on – fr 9-11

Växel: 044-6201900

[1]www.regionmuseet.se

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.regionmuseet.se