Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Sara Kleppe made this Freedom of Information request to Stiftelsen Dalarnas Museum as part of a batch sent to 28 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Stiftelsen Dalarnas Museum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Anna Brorsson, Stiftelsen Dalarnas Museum

Hej!
Bifogar här en länk till den information du söker.

https://dalarnasmuseum.se/om-museet/orga...

Med vänlig hälsning

Anna Brorsson
Administrativ chef
[e-postadress]
023-666 55 08
072-141 39 60

Dalarnas museum
Box 22
791 21 Falun
Växel 023-666 55 00
Org 88 32 00-8349

[DalarnaMuseum e-postadress för begäran om allmän handling]
www.dalarnasmuseum.se

Vi värnar om din integritet.
Läs om hur vi jobbar med personuppgifter och GDPR på vår hemsida.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2069 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: Info <[DalarnaMuseum e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Till Stiftelsen Dalarnas Museum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2069 e-postadress]

Är [DalarnaMuseum e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stiftelsen Dalarnas Museum? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------