Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Begäran blev framgångsrik.

Till Stiftelsen Jönköpings Läns Museum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

info, Stiftelsen Jönköpings Läns Museum

Hej!

Ditt brev har nu inkommit till Jönköpings läns museum.

Med vänliga hälsningar
Registrator

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 
Postadress: Box 2133, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Dag Hammarskjölds
plats 2
Växel: 036-30 18 00 • [1]www.jkpglm.se

References

Visible links
1. http://www.jkpglm.se/

Maria Paulin El Hattab, Stiftelsen Jönköpings Läns Museum

Hej Sara,

Jag uppfattar det som att du söker kommunens handlingar och får då hänvisa dig till denna adress [e-postadress].

Vänliga hälsningar

Maria Paulin El Hattab
Ämbetsarkivarie

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Box 2133, 550 02 Jönköping * Besöksadress: Dag Hammarskjölds plats 2
Tel: 036-30 18 02 * Mobil: 0720-76 00 92 * Växel: 036-30 18 00
[e-postadress] * http://www.jonkopingslansmuseum.se/

Enligt GDPR vill vi informera dig om att dina personuppgifter via denna e-post kommer att behandlas.
Läs mer på http://www.jonkopingslansmuseum.se/integ...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2070 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: info <[Stiftelsen Jönköpings Läns Museum e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #2070 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Stiftelsen Jönköpings Läns Museum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2070 e-postadress]

Är [Stiftelsen Jönköpings Läns Museum e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stiftelsen Jönköpings Läns Museum? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Maria Paulin El Hattab,

Jag skulle vilja begära ut Jönköpings läns museums arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Sara Kleppe

Maria Paulin El Hattab, Stiftelsen Jönköpings Läns Museum

2 Bilagor

Hej!

Bifogar de två dokument vi har i dagsläget. Arbete pågår med att ta fram en aktuell arkivbeskrivning (inkl. beskrivning av organisationens allmänna handlingar).

Vänliga hälsningar

Maria Paulin El Hattab
Ämbetsarkivarie

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Box 2133, 550 02 Jönköping * Besöksadress: Dag Hammarskjölds plats 2
Tel: 036-30 18 02 * Mobil: 0720-76 00 92 * Växel: 036-30 18 00
[e-postadress] * http://www.jonkopingslansmuseum.se/

Enligt GDPR vill vi informera dig om att dina personuppgifter via denna e-post kommer att behandlas.
Läs mer på http://www.jonkopingslansmuseum.se/integ...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2070 e-postadress]>
Skickat: den 13 december 2023 15:55
Till: Maria Paulin El Hattab <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #2070 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Maria Paulin El Hattab,

Jag skulle vilja begära ut Jönköpings läns museums arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Sara Kleppe

visa citerade sektioner