Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Sara Kleppe made this Freedom of Information request to Swedish National Maritime and Transport Museums as part of a batch sent to 28 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Statens maritima och transporthistoriska museer,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Registrator SMTM,

2 Attachments

Hej Sara,

Bifogar SMTM:s arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.

Allt gott,
Jonna Kindestam
Registrator och administrativt stöd / Senior Registry Clerk and Administrative Support

STATENS MARITIMA MUSEER OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME AND TRANSPORT MUSEUMS
Marinmuseum | Sjöhistoriska museet | Vasamuseet | Vrak - Museum of Wrecks | Järnvägsmuseet

P.O.Box 27131 | SE-102 52 Stockholm
Tel: +46 8 519 548 01 | Mob: +46 708 12 54 39

www.smtm.se

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
We are environmentally certified according to ISO 14001.

Vårt nya museum Vrak – Museum of Wrecks ligger på Djurgården i Stockholm, nära Vasamuseet, och berättar om det
världsunika kulturarvet på Östersjöns botten. Vrak.se
Our new museum Vrak – Museum of Wrecks is located in Stockholm, near the Vasa Museum, and tells about the
world-unique cultural heritage on the bottom of the Baltic Sea. Vrak.se
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2064 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: Registrator SMTM <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Till Statens maritima och transporthistoriska museer,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2064 e-postadress]

Är [Statens maritima och transporthistoriska museer e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Statens maritima och transporthistoriska museer? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------