We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Birgit Jonsson please sign in and let everyone know.

Anmälan av Trafikverket för obesvarade frågor om vänskapskorruption, underlåtande att polisanmäla MHF och regionala NTF-förbund, samt underlåtande att återkräva förskingrade skattemedel

We're waiting for Birgit Jonsson to read a recent response and update the status.

Till Justitiekanslern,

Jag har i flera ärenden här på Handlingar.se läst frågor som upprepade gånger ställts till Trafikverket angående misstänkt vänskapskorruption som en möjlig förklaring till det klargjorda bidragsfusket hos trafiksäkerhetsorganisationerna MHF och NTF.

Det har också vid upprepade tillfällen ställts frågor om varför Trafikverket inte polisanmälde varken MHF eller de regionala NTF-förbunden trots klara bevis på att de förskingrat stora belopp från oss skattebetalare. Även dessa har Trafikverket låtit bli att besvara.

Dessutom har det vid upprepade tillfällen ställts frågor till Trafikverket om varför de inte återkrävt de förskingrade mångmiljonbeloppen från oss skattebetalare. Även dessa har Trafikverket låtit bli att besvara!

Jag begär nu att Justitiekanslern bedömer om det verkligen är sin ordning att Trafikverket vägrar att svara på dessa viktiga frågor.

Den JO-anmälan av Trafikverket som gjorts med anledning av hur man hanterat NTFs bedrägeri har diarienummer 8958-2022. Denna har JO också möjliggjort för allmänheten att ta del av senast 27 mars:

https://filetransfer.jo.se/message/jPXUC....

Det står i alla fall att ”Alla har åtkomst” till 27 mars. Om ni inte får klicka på länkar, som JO, kan ni ju kopiera JO:s länk.

Frågorna jag syftar på framgår av flera ärenden som jag skrev men kanske framgår i detta tydligast att Trafikverket vägrar svara:

https://handlingar.se/request/onskar_tva...

Om ni inte får klicka på länkar kan ni ju enkelt gå in här på myndighetsportalen Handlingar.se https://handlingar.se och där söka fram ärendet med namnet ”Önskar två pdf-rapporter upprättade 2022 av Trafikverket om NTF efter visselblåsning om ekonomiska oegentligheter”. Just det gäller NTF-förbunden men det har framgått att samma grundfrågor gäller även MHF.

De enligt min mening viktigaste frågorna Trafikverket hårdnackat envisas med att lämna obesvarade är:

Varför polisanmäler inte Trafikverket organisationer som man vet har medverkat i ett mångmiljonbedrägeri mot myndigheten och därmed skattebetalarna? Anser JK att sådant är i sin ordning? Om man verkligen vet det alltså, som de ju gör.

Varför återkräver inte Trafikverket stulna, förskingrade, skattemedel? Anser JK att sådant är i sin ordning? Ska tjuvar utan vidare kunna behålla stulna skattemedel, alltså?

Anser inte Trafikverket att man har ett ansvar att polisanmälda varje organisation som man vet har, eller starkt kan misstänkas ha, utsatt myndigheten och därmed skattebetalarna för ekonomiska brott värda tiotals miljoner skattekronor? Anser JK att de har det?

Varför fortsätter Trafikverket att betala ut mångmiljonbelopp i bidrag till organisationer som man vet har utsatt myndigheten för omfattande och systematisk stöld av skattemedel? Anser JK att sådant är i sin ordning?

Med vänlig hälsning,

Birgit Jonsson

no-reply@justitiekanslern.se,

Justitiekanslern har tagit emot ditt meddelande.

Det här är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på.

Information om hur Justitiekanslern behandlar dina personuppgifter hittar
du här:
[1]https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Med vänlig hälsning

Registrator Justitiekanslern

 

References

Visible links
1. https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Chancellor of Justice

2 Attachments

Hej,
 
Vänligen se bifogat brevsvar.
 
Med vänliga hälsningar
Justitiekanslerns kansli
________________________________________
Växel: 010-475 93 00 Postadress: Justitiekanslern, Box 2308, 103 17
STOCKHOLM
 

Till Justitiekanslern,

Jag bekräftar mottagandet av ert meddelande.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Birgit Jonsson

no-reply@justitiekanslern.se,

Justitiekanslern har tagit emot ditt meddelande.

Det här är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på.

Information om hur Justitiekanslern behandlar dina personuppgifter hittar
du här:
[1]https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Med vänlig hälsning

Registrator Justitiekanslern

 

References

Visible links
1. https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Registrator Justitiekanslern,

Hej,

 

I de fall någon vill ha ut allmänna handlingar så är det en kostnad på det
som överskridet 9 pdf. Den tionde är en avgift på 50 kr, resterande som
tillkommer är en avgift på 2kr per pdf.

 

Vad jag ser så har du endast fått ett brevsvar, det kommer inte att kosta
dig någonting.

 

Med vänlig hälsning

 

Justitiekanslerns Kansli

Justitiekanslern

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

• E-post: [1][e-postadress] •  Växel: 010 – 475 93 00 • 
Postadress: Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 STOCKHOLM •

 

 

 

Från: Birgit Jonsson <[Registrators #2164 e-postadress]>
Skickat: den 24 maj 2024 17:39
Till: Registrator Justitiekanslern <[e-postadress]>
Ämne: Re: JK-ärende [2024/2081]

 

Till Justitiekanslern,

Jag bekräftar mottagandet av ert meddelande.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Birgit Jonsson

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Birgit Jonsson please sign in and let everyone know.