Browse and search requests (page 9)

  

About 1300 FOI requests found

Ansvarig öppna data
Response by Inspektionen För Vård Och Omsorg to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej!   Du har i skrivelse till IVO den 26 september begärt att få information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Inspektionen för vård...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Follow up sent to Eslöv municipality by Olivia Henriksson on .

Successful.

Till Frisell, Annika, Tack för det snabba svaret och informationen ni skickat. Med vänliga hälsningar, Olivia Henriksson
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Eva-Lena Helge Egsonius ([e-postadress]) Your message couldn't be delivered because you don't...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Follow up sent to Fagersta municipality by Olivia Henriksson on .

Successful.

Till Fagersta kommun, Tack för det snabba svaret och informationen ni skickat. Med vänlig hälsning, Olivia Henriksson
Lönelista Töjnaskolan
Response by Sollentuna municipality to Caroline Gustafsson on .

Successful.

Hej Caroline, Nedan är begärd lönelista.   OrgKontor OrgGrupp Kategoritext Namn Heltidslön 14 Töjnan Ledn Rektor Bitr Andersson Lena 57700 Utbi...
Ansvarig inom öppna data
Response by Companies Registration Office to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Alex, Här nedan har vi skrivit svar på frågorna.   1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget? Nej, det finns inte någon...
Ansvarig inom öppna data
Response by The Swedish Research Council to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej! Vetenskapsrådet arbetar löpande med att säkerställa att verksamheten uppfyller krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Myndigheten har d...
Budget Töjnaskolan
Response by Sollentuna municipality to Caroline Gustafsson on .

Successful.

  Hej,   Budgeten läggs per kalenderår. Bifogar budgeten för Töjnaskolan för kalenderår 2021 + 2022.       Med vänliga hälsningar  ...
-----Ursprungligt meddelande----- Från: [e-postadress] <[e-postadress]> Skickat: den 29 september 2022 17:03 Till: Peter Andersson <[e-postadress]> Äm...
Ansvarig öppna data
Response by Swedish Fiscal Policy Council to Axel Magnusson on .

Partially successful.

Hej Axel, Tack för dina frågor. 1. Det finns i dagsläget ingen projektgrupp eller någon budget avsatt för öppna data/den offentliga sektorns tillg...
Ansvarig öppna data
Response by The Swedish Defence Materiel Administration to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej, 1. Det finns inte något särskilt projekt eller särskild budget för detta. 2. Det finns inte någon särskild utsedd projektledare i dagsläget. 3....
Ansvarig öppna data
Response by The Swedish Agency for Government Employers to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Axel.   Tack för din frågor.   Våra svar följer här:   1)      Nej vi har inte någon specifik projektgrupp men vi tillgängliggör på vå...
Ansvarig öppna data

Partially successful.

Hej,   Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har i dagsläget ingen utpekad ansvarig specifikt inom öppna data och det finns ingen spe...
Ansvarig öppna data
Response by National Audit Office to Axel Magnusson on .

Partially successful.

Hej Riksrevisionen har ingen särskilt utpekad ansvarig för området och det finns inte heller någon specifik projektgrupp för dessa frågor i dagsläget....
Ansvarig öppna data
Response by National Board of Forensic Medicine to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej, Här kommer svar på de frågor som du har ställt till Rättsmedicinalverket. I nuläget överväger vi att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta me...
Ansvarig öppna data
Response by The State Museums for World Culture to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej,   Här kommer svar på din begäran och dina frågor:   Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data Ansvar...
Hej Axel, För IFAU:s del finns annan lagstiftning som gör att vi inte omfattas av (2022:818). Varför beskrivs nedan: IFAU är ett statligt forskningsi...
Ansvarig öppna data
Response by The Swedish Agency for Public Management to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Axel, Du har hos Statskontoret ställt frågor gällande myndighetens tillämpning av den s.k. datalagen. Vårt tillgängliggörande av data syftar sedan...
Ansvarig öppna data
Response by The National Service Center to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Följande lämnas som Statens servicecenters svar på de ställda frågorna. 1) Statens servicecenter har ingen sådan projektgrupp och någon särskild...
Ansvarig öppna data
Response by Inspection Of Social Insurance to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej, Den data som ISF har i kärnverksamheten omfattas av sekretess och kan inte göras tillgänglig för vidarenyttjande i form av öppna data. ISF:s publ...
Ansvarig öppna data
Response by Swedish Authority for Privacy Protection to Axel Magnusson on .

Partially successful.

Hej! IMY har i nuläget ingen utsedd ansvarig person. 1. Det finns ingen sådan projektgrupp. 2. Kontaktuppgifter för frågor är 08-657 61 00, [IMY e-p...
Ansvarig öppna data
Response by The National Research Institute to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej, Här kommer svar från Skolforskningsinstitutet. 1. Nej, men vi utreder frågan. Det kommer inte avsättas någon särskild budget för detta. 2. Ev...
Ansvarig öppna data
Response by The State Department Board to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Axel, Jag kan besvara dina frågor. 1) Nej, vi har ingen projektgrupp som arbetar aktivt med detta. Öronmärkt budget finns därmed inte heller. 2) Vi...
Hej Axel! Tack för din påminnelse kring dessa viktiga frågor. Se svar på dina frågor nedan. 1. Finns det någon projektgrupp och har den i så fall en...
Ansvarig öppna data
Response by Swedish National Economic Crimes Bureau to Axel Magnusson on .

Partially successful.

Hej Axel,   Som svar på dina frågor så finns det ingen projektgrupp tillsatt och inte någon särskilt utpekad ansvarig. Ekobrottsmyndigheten omfatt...