Browse and search requests (page 9)

  

About 414 FOI requests found

Hej Elenor, Bifogat finner du gällande arkivbeskrivning hos Statens fastighetsverk. Den motsvarar kraven både i Arkivlagen 6 § och Offentlighets- och...
Hej Elenor, Bifogar Andra AP-fondens Arkivbeskrivning. Denna utgör även Andra AP-fondens beskrivning av allmänna handlingar. Vänliga hälsningar, Car...
Hej, Här kommer arkivbeskrivning för Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. Jag tolkar 4 kap 2§ OSL som att det är just myndighetens arki...
Hej   Här kommer begärda handlingar.   Med vänlig hälsning Registrator Förvaltningsrätten i Växjö 0470-56 02 00 • [Administrative Court in...
Hej   Bifogat översänder vi begärda handlingar. Handlingar rörande allmän handling är utdrag ur Arbetsförmedlingens Handbok dnr Af-2018/00598260....
    Med vänlig hälsning Kristofer Cavallin-Aijmer Arkivarie, Administrativa avdelningen, Hovrätten för Västra Sverige 031-7012238 • [email add...
Hej igen Elenor,   SVA har nu hanterat din begäran och du får ut SVA:s arkivbeskrivning. På SVA är de två handlingar du begär sammanslagna i ett o...
Hej Elenor, bifogat finner du efterfrågade handlingar. Hälsar Ann-Britt Ann-Britt Andersson Assistent, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ______...
Hej Elenor,   Nationalmuseum har en arkivbeskrivning där de allmänna handlingarna i våra processer beskrivs. Arkivbeskrivningen ligger på vår we...
Hej, bifogar bilagd fil. När det gäller nämndens arkiv så sköts det av Riksdagsförvaltningen och jag hänvisar dig dit. Med vänlig hälsning Sven Johan...
Hej Elenor,   Översänder här arkivbeskrivning samt beskrivning av tingsrättens allmänna handlingar. Ytterligare information finns i arkivförteck...
Hej, bifogar den arkivbeskrivning som finns i nu läget, en ny är under utförande.   Med vänlig hälsning   Länsstyrelsen Blekinge län Skepp...
Hej Elenor,   Här kommer vår arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar (samma dokument). Jag bifogar även diarieplanen som visar lit...
Hej! Svenska kraftnät översänder kopia av Arkivbeskrivning enligt önskemål. Svenska kraftnäts arkivbeskrivning innehåller även en översiktlig beskr...
Med vänlig hälsning Roland Fellman Chefsadministratör, Administrativ enhet, Förvaltningsrätten i Jönköping 036-15 66 22 • 0734-61 27 90 • [email addres...
Hej! Skickar arkivbeskrivningen för Tillväxverket som bilaga. Tillväxverket har inte en uppdaterad beskrivning av allmänna handlingar enligt OSL. Ri...
Hej Bifogar här de begärda handlingarna. Med vänliga hälsningar Helena Ekblom _______________________________ Helena Ekblom Dokumentcontroller Avd...
Hej, Tack för din förfrågan. Bifogar de dokument som efterfrågades. Mvh Annelie von Wowern __________________________________ Annelie von Wowern...
Hej, Bifogat finns Statens överklagandenämnds arkivbeskrivning (samt klassificeringsstruktur) och beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig h...
Hej, Bifogar Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågors arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig hälsning Camilla Karlström...
Hej, Här kommer begärda handlingar från Gotlands tingsrätt. Med vänlig hälsning Sofia Rudolph Chefsadministratör, Gotlands tingsrätt 0498-281421 • 0...
Hej. Arkivbeskrivning bifogas digitalt i detta mail. Vill du även ha ut arkivförteckningar (systematisk arkivförteckning)? Myndigheten har ingen skyl...
Hej, Översänder önskade handlingar. Med vänlig hälsning, /Heléne von Rothstein, arkivarie -----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijm...
Hej, Bifogat finner du begärda handlingar. Du är välkommen att återkomma till domstolen om du har några frågor eller önskar begära ut ytterligare han...
Hej, här ovan är myndighetens arkivbeskrivning. Beskrivning av allmänna handlingar har vi för nuvarande inte i ett enda dokument. Men hit hör beskriv...