Browse and search requests (page 19)

  

About 456 FOI requests found

Hej! Vi har upprättat ett och samma dokument för 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighete...
Hej Elenor, Översänder presentation över Försvarsmaktens kampanj, kom som du är. Den är ett kondensat av ett omfattande insiktsarbete där undersöknin...
Hej,   Översänder den sammanställning som vi kan lämna ut kopplat till din frågeställning.   Med vänlig hälsning Mats Norlin
Hej Elin!   Detta är ett svar på mail från dig (se nedan) till Försvarsmakten avseende den totala kostnaden för Flygvapenövningen 2019 i norra Sve...
Hej, Ytterligare ett mail med handlingar. Slutrapporten låg på båda ärendena, så därmed var detta de handlingar som fanns att lämna ut. Med vänlig hä...
Hej Elin, Tack för ditt mail. Polismyndighetens ekonomiska redovisning speglar inte den totala kostnaden för de grova våldsbrott där skjutningar ingåt...