Browse and search requests (page 19)

  

About 1300 FOI requests found

Hej! Här kommer det efterfrågade materialet. Vi gör en nettobudget och det är den som bifogas i mailet. Vi har ingen uppdelning på utgifter och inkoms...
Hej! Här kommer dom handlingar som du har begärt ut Med vänlig hälsning Christel Kommunservice ÖCKERÖ KOMMUNSERVICE - EN VÄG IN I KOMMUNEN Nä...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Landskrona city to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej!   Till en början kan jag skicka den aktuella fullmäktigeplanen. Jag har skickat din förfrågan gällande kalkylformaten vidare till ekonomiavd...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Ljusnarsberg municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej,   Budgeten blev antagen av fullmäktige i december och finns under sammanträdeshandlingar. Jag skickar med länken i hopp om att den tar dig d...
Hej! Här kommer efterfrågat underlag. Med önskan om en bra dag! Med vänlig hälsning Anna Josefsson Controller Ekonomiavdelningen Munkedals kommun Te...
Hej, Härmed bifogas underlag om Budget och planerade utgifter 2022 för Trollhättans i kalkylformat enligt begäran. Handläggningen av din begäran om h...
Hej!   Här kommer begärda uppgifter.   Med vänlig hälsning   Lars Johan Rosvall Ekonomichef ____________________________________ Simris...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Torsås municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Önskar dig detsamma / Håkan -----Ursprungligt meddelande----- Från: Mattias Axell <[Registrators #1904 e-postadress]> Skickat: den 30 augusti 2022 1...
Hej Mattias Här kommer en del filer som vi har i excelformat. En del av siffrorna kommer in i Stratsys via integrationer från QlikSense, men dessa har...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Lilla Edets municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej, bifogar begärda handlingar, Lilla Edets kommuns budget 2022 inkl flerårsplan 2023-2024 . Med vänliga hälsningar Jörgen Karlsson Ekonomichef ____...
Hej! Måste börja be om ursäkt då Ni inte erhållit svar. Begäran kom i semestertider och någonstans har det blivit internt missförstånd. Sänder över...
Hej! I bifogad excelfil finns tabeller från den beslutade Mål och resursplan 2022 med plan för 2023-2024, beslutad av kommunfullmäktige 2021-10-25 och...
Hej, Jag ser att ett svar på förfrågan från den 15 augusti skickades idag 30 augusti. Det är för lång tid för att besvara och lämna ut en allmän handl...
Hej! Här kommer de handlingar vi har i excel gällande budgeten för 2022. Jag skickar även med hela budgetdokumentet i PDF så får du utgå från detta om...
Hej! Din förfrågan hade tyvärr fallit mellan stolarna på vår ekonomienhet, men när jag påminde för en stund sen så har handlingar skickats till dig....
Hej Mattias, Vi ber om ursäkt för dröjt svar på din begäran. Jag bifogar efterfrågad dokument. Vänliga hälsningar ......... Registrator Kommunkans...
Här kommer vår driftbudget för 2022. Med vänliga hälsningar/ Vårradahkh (Umesamiska) Lina Dahlbäck Ekonomichef Administrativ avdelning Direkt/Mobil:...
Hej Bifogar den av kommunfullmäktige beslutade budgeten inkl. investeringsbudget för 2022. Vänliga hälsningar Mona Hyttsten Kommunsekreterare   S...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Nybro municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Mattias Beklagar att detta har kommit mellan stolarna pga sommaren. Det finns inget material att lämna ut i excelformat. Nybro kommun har en kommun...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Gislaveds municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Mattias, Vår planeringsdirektiv för 2022 hittar du på : [1]Planering och Uppföljning - Gislaved.se där du kan ladda ner en PDF kopia.   MVH...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Sävsjö municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej,   Har tyvärr inte fått din begäran tidigare utan den kom till mig idag. Bifogar begärd handling.   Med vänlig hälsning Marie Hogmalm Ek...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Höör municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Mattias, Jag har nu fått veta att vi inte kan få ut budget och planering i något excel-format. Det är det dokument vi har på hemsidan som finns....
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Ängelholm municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Mattias! Jag har tyvärr inte fått din förfrågan förrän nu. Jag kan därför inte annat än be om ursäkt för att du inte har fått svar.   Vi har...
Hej Mattias! Jag bifogar här en excelfil med beräkningar. Med vänlig hälsning Sara Karlsson Arkivarie SVEDALA KOMMUN 233 80 Svedala 040-626 81 29 [...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Uddevalla municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej, översänder här handlingen enligt önskemål. Vi har den endast i PDF format. Via denna länk hittar du även flerårsplan för innevarande budgetår:...