Lönelista Hovsjöskolan Södertälje kommun
Response by Stockholm city to Diana Dib on .

Awaiting classification.

Hej, din begäran är vidarebefordrad till Södertälje kommun. Vänliga hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen - KF/KS k...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Stockholm city to Märta Myrstener on .

Waiting clarification.

Hej!   Vi saknar återkoppling från dig gällande utlämnande av allmän handling. Vänligen bekräfta att du vill se handlingar och accepterar avgift...
Lönelista Trafikkontoret staben
Response by Stockholm city to Abel P. on .

Awaiting classification.

-----Ursprungligt meddelande----- Från: Funktion TK HR <[e-postadress]> Skickat: den 22 november 2022 08:59 Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholm...
Parkeringsapp källkod begäran
Response by Stockholm city to Tab Bainum on .

Information not held.

Hej,   Trafikkontoret har upphandlat Betala P som en tjänst och har ingen tillgång eller rättighet till källkoden. Källkoden ägs i sin helhet av...
Hej igen Krister! Jag skrev fel i mitt förra mejl. När det gäller överklagande av utlämnande är det Kammarrätten och inte Förvaltningsrätten som hanter...
Lönelistor för grundskolor lågstadielärare F-3 i skärholmen
Response by Stockholm city to Nelly Bärgård on .

Awaiting classification.

Hej Nelly   Västerholmsskolan och Botkyrka friskola f-9 är inte någon av Stockholms stads kommunala skolor, vi kan endast ta fram listor för de sk...
Lönelista på Västerholms skolan i skärholmen
Response by Stockholm city to Nelly Bärgård on .

Awaiting classification.

Hej, din begäran är vidarebefordrad till utbildningsförvaltningen. Vänliga hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen -...
Till Stockholms stad, Jag önskar få ut statistik över den genomsnittliga frånvaron i procent för elever inom den kommunala gymnasieskolan i Stockholms...
Begära ut mail mellan Kanar Althahir (biträdande rektor Nälstaskolan) och Märta Lif
Internal review request sent to Stockholm city by Krister Jönsson on .

Awaiting internal review.

Till Gunnar Broo, Hej ! Jag hade tre förfrågningar. Jag har fått svar på en (redigerad). Men en annan förfrågning rör mail mellan Nälstaskolan och...
Hej! Månadslönen är följande för de personer du har begärt ut: Stadsdirektör 196 000 kr Personaldirektör 130 000 Ekonomidirektör 131 000 Med vänlig h...
Hej, din begäran är vidarebefordrad till utbildningsförvaltningen. Vänliga hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen -...
Lönelistor
Response by Stockholm city to VIKARIEN on .

Successful.

Hej Vi har fortfarande inte fått svar på exakt vilka befattningar du menar med ”fritidspersonal” Hälsningar Avdelningen för personal och kompetens...
Lönelistor för grundskolelärare F-3
Response by Stockholm city to Nelly Bärgård on .

Waiting clarification.

Hej Vi har fortfarande inte fått någon precisering på exakt vilka skolor du vill ha lönelistor för. Vi tar ut lönelistor ur vårt lönesystem och vilken...
Lönelista på idrottslärare i Sundbyskolan
Response by Stockholm city to Malika Fernane on .

Successful.

Hej Här kommer önskad lönelista gällande maj 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (facklig till...
Löne lista i rinkby_kista hemtjänst
Response by Stockholm city to Anstäld on .

Successful.

Hej! Lönelista bifogad. Hälsningar, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen HR-avdelningen Borgarfjordsgatan 14, Box 7049, 164 07 Kista www.stockholm....
Lönelista
Response by Stockholm city to Elena Zaporozhets on .

Long overdue.

Hej! Vi har tagit emot din begäran. För frågor avseende löner för sjuksköterskor/distriktssköterskor hänvisar att ta kontakt med Region Stockholm dir...
Hej,   Här kommer uppgifterna du efterfrågade.   Hälsningar Mattias   Mattias Westerlund biträdande ekonomidirektör   Stadslednings...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Request sent to Stockholm city by Christoph Andersson on .

Long overdue.

Till Stockholms stad, Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvara...
Lönelista Vuxenutbildning Järva
Response by Stockholm city to KRISTOFFER Ö on .

Information not held.

Hej! Vi har tagit emot din begäran. För frågor avseende löner för anställda på Vuxenutbildningen hänvisar till Arbetsmarknadsförvaltningen, Du kan s...
Hej! Härmed bifogas sammanställning över inkomna ansökningar att starta fristående förskolor eller fritidshem. Se nedan bifogad fil. Med vänlig hä...
Ansökan för bedriva förskola
Response by Stockholm city to Esra on .

Handled by postal mail.

Toppen :) Handlingarna är nu skickade. Trevlig helg! Med vänlig hälsning Liv Bäckström Registrator & Objektspecialist Utbildningsförvaltningen Avd...
Hej   Här kommer lista med löner för lärare grs matematik/naturorienterande ämnen. Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om nam...
Hej! Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad. Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offen...
Begäran
Response by Stockholm city to Esra on .

Partially successful.

Hej, Du har fått ett Säkert meddelande från Stockholms stad. Du kan läsa meddelandet genom att klicka på denna länk: https://sek.stockholm.se/message...
Budget underlag för Kungsholmens Västra Gymnasium
Response by Stockholm city to A.Ali on .

Successful.

Hej. Du har begärt att få vår budget. översänder den.   Med vänlig hälsning   Anneli Pitkänen Administrativ chef/Biträdande rektor Utbildni...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?