Begäran har inkommit till Region Västernorrland  om utlämnande av 22RS10220-33 Rutin våld i nära relation Premicare Översändes härmed   Med...
Hej! Bifogar den information vi hittat enligt din begäran. Med vänlig hälsning Registrator REGION VÄSTERNORRLAND Område Stöd och samordning R...
Hej,   Bifogar prisbilaga, uppdelning per område samt tillfällig ändring av pris.   Med vänlig hälsning Inköp och Upphandling Region Väster...
Avdelningar som öppna data
Follow up sent to Region Västernorrland by Uppenbar Pseudonym on .

Partially successful.

Till Ann Holmström, FYI: Den här datan är på nivå 2. Se denna konversation om varför länkad data är stt föredra framför en död lista som bara blir ä...
Upphandling mellan region och privata vårdgivare
Response by Region Västernorrland to Alexander Zizanis on .

Partially successful.

Hej,   Är det regionens avtal för bemanning läkare och sjuksköterskor som du är intresserad av?   Regionen har avtal med 68 st bolag avseende...
  Ditt ärende har nu kommit fram till Ekonomiserviceenheten. Vi hanterar ärendet senast dagen efter ankomsten eller påföljande vardag.   Med vän...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?