Upphandling mellan region och privata vårdgivare

Alexander Zizanis made this Freedom of Information request to Region Västernorrland

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Alexander Zizanis

Till Region Västernorrland,

Jag skulle vilja begära ut en kopia på upphandlingen mellan regionen och privata vårdgivare avseende läkarbemanning.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Alexander Zizanis

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.
Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Aktuell information om vaccination mot covid-19 finns alltid på
[1]Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden.

Om du önskar kontakta vården, rekommenderar vi i första hand att du gör
det direkt genom [2]1177s säkra e-tjänster. På 1177.se "[3]Hitta Vård"
finns även övrig kontaktinformation om man inte har möjlighet att använda
e-tjänsterna som erbjuds.

 

Med vänlig hälsning

Registrator

Diariet

Region Västernorrland

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukd...
2. https://www.1177.se/Vasternorrland/om-11...
3. https://www.1177.se/Vasternorrland/hitta...

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.

Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Med vänlig hälsning

Registrator

 

fb.allmänhandling.inköp, Region Västernorrland

2 Attachments

Hej,

 

Är det regionens avtal för bemanning läkare och sjuksköterskor som du är
intresserad av?

 

Regionen har avtal med 68 st bolag avseende bemanning läkare och
sjuksköterskor. Bifogar ett exempel på avtal, det som skiljer mellan olika
avtal är leverantörens kontaktuppgifter. Bifogar även en lista över alla
upphandlade leverantörer.

 

Med vänlig hälsning

Inköp och Upphandling

Region Västernorrland

Regionens hus
871 85 Härnösand
[1][e-postadress]

[2]www.rvn.se

 

 

Från: fb.region.västernorrland [3][Region Västernorrland e-postadress för begäran om allmän handling]
Till: fb.diarium.platina.landstingsstyrelsen
[4][e-postadress]
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandling mellan
region och privata vårdgivare
Skickat: 2023-06-12 10:28:15

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Alexander Zizanis [5][Registrators #1931 e-postadress]
Skickat: den 12 juni 2023 10:01
Till: fb.region.västernorrland
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandling mellan region
och privata vårdgivare

 

Till Region Västernorrland,

Jag skulle vilja begära ut en kopia på upphandlingen mellan regionen och
privata vårdgivare avseende läkarbemanning.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Alexander Zizanis

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av
data [6]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[7][Registrators #1931 e-postadress]

Är [8][Region Västernorrland e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Västernorrland? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[9][e-postadress]:
[10]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[11]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.rvn.se/
3. mailto:[Region Västernorrland e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[Registrators #1931 e-postadress]
6. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
7. mailto:[Registrators #1931 e-postadress]
8. mailto:[Region Västernorrland e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/change_request/new...
11. https://handlingar.se/help/officers