Government Offices

A public authority, also called GO

15 requests
Uppföljning status SFS 1999:175
Request to Government Offices by Magnus Sälgö. Annotated by Magnus Sälgö on .

Awaiting internal review.

Verkar som denna förfrågan gett upphov till Ju2023/02684 - Uppdrag om en säker och effektiv tillgång till rättsinformation https://github.com/salg...
Vem ansvarar för öppna data om svenska språket?
Follow up sent to Government Offices by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Regeringskansliet, Jag väntar fortfarande på svar. Jag fick nyligen svar från Arbetsmiljöverket att de inte har koll på sina egna begrepp, oaf i...
Öppna data om statens utgiftsområden
Follow up sent to Government Offices by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Regeringskansliet, Jag väntar fortfarande på svar. I ett nyligt publicerad pdf och html dokument här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-...
Öppna data om alla regeringens beslut
Request sent to Government Offices by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Regeringskansliet, Snubblade över det här beslutet och ser att: * det verkar vara länkröta på originallänken * det finns inget tydligt id på d...
Transparens i svenska myndigheter
Response by Government Offices to Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Hej,   Beslut i ärenden om tillsatta tjänster kan sökas fram i Regeringskansliets diarium som även innehåller ett HR-diarium.   Diariet utgör...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?