Stockholms stad

En offentlig myndighet

10 förfrågningar
Till Stockholms stad, Begär samtliga registrerade in- och utpasseringstider till Stockholms stadshus för följande folkvalda politiker: Peter Wallmark...
Hej Kieran! Jag har mottagit ditt mejl med begäran om utlämnande av handlingar och ska försöka besvara dina frågor nedan. Detta evenemang har ställts...
Hej! Här kommer de efterfrågade uppgifterna. Vänliga hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli Stadshuset...
e-fakturor April-Juni 2019
Svar från Stockholms stad till Alessandro den .

Rapporterad för administratörers uppmärksamhet.

Hej Alessandro, Nu har jag fåt informationen som jag hoppas hjälper dig. Totalt har 258 fakturor av alla e-fakturor inkommit i Peppol-format, som du s...
Hej Jesper, Betalningen är erlagd. Den bör väl ankomma er i början av kommande vecka. Om dokumentationen sänds per post önskar vi få den tillställd:...
Till Jenny Weimer, Tack så mycket för hjälpen. Med vänliga hälsningar, Nathalie Jakobsson
Hej Henrik, Tack för ditt mejl. Det avsätts inte något specifikt antal platser till fri kvot i förväg. Under ansökningsperioden går vi igenom samtlig...
Byggplaner för Björklunds hage norra Ängby
Svar från Stockholms stad till Ängbybo den .

Lyckades delvis.

Hej, Stadsbyggnadskontoret har inga ärenden på den här platsen men då den tillhör staden kan du även höra med Exploateringskontoret om de har några pl...
Förvaltningsplan för Stockholmskällan
Svar från Stockholms stad till Mr Erikssons den .

Mycket sena.

Hej,   Vi har mottagit er begäran och arbetar med att handlägga denna.   Vi vill informera er om att det rör sig om en förvaltningsplan för hel...
Kontaktuppgifter till skolor och fritidsgårdar i kommunen
Svar från Stockholms stad till Elin Wägner den .

Lyckades delvis.

Hej,   Ovan finner du bifogat en sammanställd lista med kontaktuppgifter till alla kommunala grundskolor. Vad angår Stockholms stads fritidsgårdar...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?