Hej! Härmed bifogas sammanställning över inkomna ansökningar att starta fristående förskolor eller fritidshem. Se nedan bifogad fil. Med vänlig hä...
Ansökan för bedriva förskola
Svar från Stockholms stad till Esra den .

Hanterat genom post.

Toppen :) Handlingarna är nu skickade. Trevlig helg! Med vänlig hälsning Liv Bäckström Registrator & Objektspecialist Utbildningsförvaltningen Avd...
Hej   Här kommer lista med löner för lärare grs matematik/naturorienterande ämnen. Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om nam...
Hej! Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad. Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offen...
Begäran
Svar från Stockholms stad till Esra den .

Lyckades delvis.

Hej, Du har fått ett Säkert meddelande från Stockholms stad. Du kan läsa meddelandet genom att klicka på denna länk: https://sek.stockholm.se/message...
Budget underlag för Kungsholmens Västra Gymnasium
Svar från Stockholms stad till A.Ali den .

Framgångsrik.

Hej. Du har begärt att få vår budget. översänder den.   Med vänlig hälsning   Anneli Pitkänen Administrativ chef/Biträdande rektor Utbildni...
Hej! Mama Mia är en privat aktör. Vi tar bara fram löneuppgifter på anställda inom Stockholms stad. Vänliga hälsningar Registraturet Stadsledningsko...
Löner Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter
Svar från Stockholms stad till Rinkeby-Kista den .

Framgångsrik.

Hej! Bifogat hittar du lönerna för anställda i Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter.     Med vänliga hälsningar Julia Jonsson arkivarie/regis...
Lönelista på idrottslärare i Sundbyskolan
Svar från Stockholms stad till Malika Fernane den .

Inväntar klassificering.

Hej Här kommer önskad lönelista gällande maj 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (facklig till...
Löne lista i rinkby_kista hemtjänst
Svar från Stockholms stad till Anstäld den .

Inväntar klassificering.

Hej! Lönelista bifogad. Hälsningar, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen HR-avdelningen Borgarfjordsgatan 14, Box 7049, 164 07 Kista www.stockholm....
Lönelista Eriksdalsbadet
Svar från Stockholms stad till Inna Matsaniouk den .

Inväntar klargörande.

Hej igen   Kan du precisera vilka uppgifter du vill ha.     Med vänlig hälsning   Mats Lidström Registrator   Idrottsförvaltningen...
Lärarlöner Stockholms stad
Svar från Stockholms stad till Aikaterini Koutsoglou den .

Inväntar klargörande.

Hej   Vi behöver få klargörande vad det egentligen är du vill ha då du frågar efter "...senaste lärarlöner i Stockholms Stad, alla befattningar."...
Hej, Se svar på dina frågor nedan från ansvarig chef, direkt efter dina frågor. Med vänlig hälsning Yvonne Wennström HR-administratör Stadslednings...
Hej Mattias! Ingen fara, jag bifogar handlingen. Återkom om du har fler funderingar! Vänliga hälsningar Frida Lanhammar Administratör Stadsledni...
Hej   Här kommer önskad lönelista gällande mars 2022, vilket alltså är lön i 2021 års nivå eftersom nya löner för 2022 inte kommer förrän på majlö...
Lönelista för Anna Whitlocks gymnasium
Svar från Stockholms stad till Eddie Beneder den .

Lyckades delvis.

Hej   Här kommer önskad lönelista gällande april 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (fack...
Lärarlöner Stockholms stad
Begäran skickad till Stockholms stad av Aikaterini Koutsoglou den .

Mycket sena.

Till Stockholms stad, Jag skulle vilja ha senaste lärarlöner i Stockholms Stad, alla befattningar. Med vänlig hälsning, Aikaterini Koutsoglou
Tobakstillstånd
Svar från Stockholms stad till Finn Lundström den .

Nekad.

Hej, Vi har inlett ett ingripandeärende och kan tyvärr inte lämna ut några handlingar förrän det slutliga beslutet är fattat av tillståndsutskottet....
Inköp av mark och entreprenad tjänster
Svar från Stockholms stad till Mulham El Soudi den .

Framgångsrik.

Hej Du har begärt ut handlingar i ärende 2.8/2021/3270 vilket resulterat i 64 sidor. Kostnaden för detta är 158 kronor. Betalningen görs till: Idrotts...
Lönelista Fastighetsförvaltningen Familjebostäder
Svar från Stockholms stad till Mattias Jonsson den .

Informationen fanns ej.

Hej! Du för vända dig direkt till Familjebostäder i Stockholm, [e-postadress] Vänliga hälsningar Registraturet Stadsledningskontoret, Juridiska av...
Lönelista grundskolelärare Sundbyskolan Stockholm Stad
Svar från Stockholms stad till Johan Bengtsson den .

Inväntar klargörande.

Hej   Vi tar fram lönelistor från vårt lönesystem, men där framgår inte vilken årskurs en lärare undervisar på. Vi behöver därför en specificering...
Protokoll livsmedelskontroll 2019-08-15 Sopköket
Svar från Stockholms stad till Filip Lundin den .

Framgångsrik.

Hej! Skickar begärd handling. Med vänlig hälsning Torbjörn Hulting Arkiv och registratur Miljöförvaltningen, verksamhetsstöd Box 8136, 104 20 Stock...
Lönelista gymnasieskolor I Stockholm I privat regi
Svar från Stockholms stad till Anders Persson den .

Informationen fanns ej.

Hej   Stockholms stad har dessvärre inte tillgång till lönelistor för privata skolor.   Hälsningar   Utbildningsförvaltningen Avdelninge...
loggade In och utpasseringstider Stockholms Stadshus
Svar från Stockholms stad till Peppar Peppar70 den .

Lyckades delvis.

Hej Du kan vända dig till Justitieombudsmannen med din begäran om granskning. I övrigt när det gäller granskningar av in och ut-passeringar hänvisar v...
Lönelistor Trafikkontoret
Svar från Stockholms stad till Gunilla Brogren den .

Framgångsrik.

 Hej! Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad. Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offen...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?