Lönelista skolsköterskor

Lena Norrman gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Stockholms stad,

Jag önskar få del av aktuell lönestatistik för skolsköterskor.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lena Norrman
[email address]

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholms stad

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till utbildningsförvaltningen.

Vänliga hälsningar
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lena Norrman <[Registrators #2031 e-postadress]>
Skickat: den 30 oktober 2023 06:41
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista skolsköterskor

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Jag önskar få del av aktuell lönestatistik för skolsköterskor.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lena Norrman
[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2031 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion UTBF Personalavd,

2 Bilagor

Hej

 

Så här ser lönestatistiken ut för skolsköterskor efter årets löneöversyn.

 

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [1][e-postadress]

 

[2]Stockholm stad_svart.png

[3]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 30 oktober 2023 09:04
Till: Funktion UTBF Personalavd <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista skolsköterskor

 

 

 

Hej,

 

Vänligen se nedan e-postmeddelande som härmed vidarebefordras till er för
hantering och besvarande.

 

När registraturet vidarebefordrar ett e-postmeddelande innebär det att
mottagaren:

• övertar ansvaret att besvara frågeställaren, • eller att skicka
meddelandet vidare till rätt instans.

 

Tänk på:

• Om konversationen eller eventuell bilaga ska diarieföras är det viktigt
att detta meddelas registraturet, se gärna informationen på intranätet:
Diarieföra en handling - Stockholms stads intranät • Om meddelandet
innehåller sekretessreglerad information eller tillför information till
ett ärende ska detta diarieföras skyndsamt.

 

Vid svar till frågeställaren behöver inte registraturet sättas på kopia.
Tack för hjälpen!

 

Med vänlig hälsning

 

Liv Bäckström

 

Registrator & Objektspecialist eDok

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning Enheten för Arkiv,
registratur och förvaltningsservice

 

Box 22049, 104 22  Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [4][e-postadress]

 

 

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det
respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Funktion Kommunstyrelsen <[5][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Skickat: den 30 oktober 2023 08:39

Till: Funktion UTBF Registrator
<[6][e-postadress]>

Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista skolsköterskor

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Lena Norrman <[7][Registrators #2031 e-postadress]>

Skickat: den 30 oktober 2023 06:41

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[8][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista skolsköterskor

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Stockholms stad,

 

Jag önskar få del av aktuell lönestatistik för skolsköterskor.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Lena Norrman

[9][e-postadress]

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[10]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[11][Registrators #2031 e-postadress]

 

Är [12][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [13][e-postadress]:

[14]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[15]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://start.stockholm/
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[Registrators #2031 e-postadress]
8. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
11. mailto:[Registrators #2031 e-postadress]
12. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[e-postadress]
14. https://handlingar.se/change_request/new...
15. https://handlingar.se/help/officers