Myndigheter

Hittade 5 myndigheter i kategorin ‘Ideella förening’

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Uppdragen regleras via förordningar, riktlinjer...
2 förfrågningar.
Även kallad Sambruk Föreningens ändamål är att verka för en samverkan kring och effektivisering av de digitala processerna, att främja utvecklingen av en sambruksplattform...
Offentlighetsprincipen gäller inte för den här myndigheten.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.
Även kallad SKR SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av...
Offentlighetsprincipen gäller inte för den här myndigheten.
0 förfrågningar.
0 förfrågningar.

Kan du inte hitta den du vill ha?

Visa endast...

Börjar med

Region

Kommun

Hälsa

Politik

Bidragsmyndigheter

Överklaganden och prövningar

Sysselsättning och arbete

Utbildning och kommunikation

Produktion, teknik och forskning

Lag och rätt

Rättsliga system

Fastigheter och boende

Sociala frågor

Företag och konkurrens

Miljö

Vetenskap

Internationella förbindelser

Ekonomi

Energi

Försvar

Kultur och nöje

Geografi

Dataskydd

Kris och beredskap

Sport

Internationell handel

Transporter

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Regeringen

Riksdagen

Föreningar

  • Ideella förening

Infrastruktur

Kommande myndigheter

Nedlagda myndigheter

Statliga företag

Stiftelse