API-strategi
Begäran skickad till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar svar.

Hej Jag önskar ta del av eran API-strategi om en sådan finns. Se https://digitaliseringsguiden.se/utmaningar/api-strategier/ Om utlämnandet är förk...
Adressdata
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet ske...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Härnösands kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej Märta! Bifogat finns kommunens gällande avtal med Overdrive gällande e-litteratur. Vi avropade SKL Kommentus ramavtal. Vänligen _______________...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Härnösands kommun till Christoph Andersson den .

Informationen fanns ej.

Hej! Härnösands kommunarkiv har inga handlingar rörande polisväsendet. Dom handlingarna förvaras hos Riksarkivet i Härnösand. Med vänliga hälsningar...
Geodata om vandringsleder
Begäran om intern granskning skickad till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym vid .

Inväntar intern granskning.

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar. Jag...
Kommunens gällande kontoplan 2022
Svar från Härnösands kommun till Izabella den .

Informationen fanns ej.

Hej, vi har en följdfråga.   Önskar Ni ta del av den fullständiga kontoplanen med verksamhet, projekt och ansvarsområden eller enbart baskonton?  ...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Härnösands kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej Mattias! Vi har tyvärr inte handlingen i det formatet. Budget och årsredovisning https://harnosand.se/kommun--styrning/ekonomi-och-upphandling/bud...
Upphandlingsplan Härnösand
Svar från Härnösands kommun till PublicInsight den .

Framgångsrik.

Hej, Bifogar upphandlingsplan i word-format. Med vänlig hälsning, Helena Fahlén Avtalscontroller 0611-34 80 48 -----Ursprungligt meddelande-----...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?